Kategoriler

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

725,00
885,00
1.065,00
1.190,00
1.325,00
1.485,00
1.600,00
1.750,00
1.895,00
2.025,00

Toplam

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Tapu ve Kadastroya ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili  makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

 Bu paketimizde;

Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu başta olmak üzere,

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun,

Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun,

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik,

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

gibi Tapu ve Kadastro Mevzuatıile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi