Kategoriler

Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00
1.485,00
1.750,00
2.025,00
2.345,00
2.610,00
2.885,00
3.175,00
3.445,00
3.765,00

Toplam

Teşvik Mevzuatı’na Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Teşvikler ile ilgili işlemlere ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

 

Bu paketimizde;

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği,

Kalkınma Ajansları DenetimYönetmeliği,

gibi Teşvik Mevzuatı ileilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatıile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahipolabilirsiniz.

Finans Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi