Kategoriler

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00 714,00
1.485,00 891,00
1.750,00 1.050,00
2.025,00 1.215,00
2.345,00 1.407,00
2.610,00 1.566,00
2.885,00 1.731,00
3.175,00 1.905,00
3.445,00 2.067,00
3.765,00 2.259,00

Toplam

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Ticaret hayatına ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere,

Türk Borçlar Kanunu,

Endüstri Bölgeleri Kanunu,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,

Serbest Bölgeler Kanunu,

Umumi Mağazalar Kanunu,

Ticari İşletme Rehni Kanunu,

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu,

Sanayi Sicili Kanunu,

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği,

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik,

Ticari İletişim ve TicariElektronik İletiler Hakkında Yönetmelik,

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği,

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,

gibi Ticaret Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi