Kategoriler

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

885,00
1.120,00
1.325,00
1.525,00
1.690,00
1.895,00
2.075,00
2.275,00
2.470,00
2.675,00

Toplam

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu paketimizde;

Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere,

Pasaport Kanunu,

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,

Kültür ve Turizm BakanlığıTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Kıyı Kanunu,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği,

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanununn Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

Paket Tur SözleşmeleriYönetmeliği,

Turist Rehberliği MeslekYönetmeliği,

Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği,

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği,

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik,

gibi Turizm Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz. 

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi