Kategoriler

2802 Sayılı Kanuna Göre Hakim ve Savcıların İfade Hürriyeti

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Av. Sacit Kayasu
Basım Tarihi : Mart 2012
Sayfa Sayısı : 150
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-29-0
ISBN (Online) : 978-605-315-526-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

2802 SAYILI KANUNA GÖRE HAKİM VE SAVCILARIN İFADE HÜRRİYETİAv. Sacit KAYASUİÇİNDEKİLER

GirişBİRİNCİ BÖLÜM

KAMU GÖREVLİLERİNİN İFADE HÜRRİYETİ

Kamu Görevlileri ve İfade Hürriyeti

Kamu Görevlisi

Memurlar

Hâkim ve SavcılarİKİNCİ BÖLÜM

BİR İNSAN HAKKI OLARAK İFADE HÜRRİYETİ, UNSURLARI VE SINIRLARI

İnsan Hakları

İfade Hürriyeti

Tarihi Gelişim

İfade Hürriyetinin Anlamı, Muhtevası ve Sınırları

İfade Hürriyetinin Anlamı

Konu Bakımından

İfadenin Türü

İfadenin Niteliği

Vasıta Bakımından

Vasıtanın Kapsamı

İfade Hürriyetinin Unsurları

Haber, Fikir Almak veya Vermek Hürriyeti

Bir Görüşe Sahip Olma (Kanaat Hürriyeti)

Fikir ve Kanaatlerin Açıklanması Hürriyeti

İfade Hürriyetinin SınırlarıÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ KAYNAKLAR

Genel Olarak

Uluslararası Kaynaklar

Ulusal Kaynaklar

Anayasa

Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Hâkimler ve Savcılar Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Kurulun Yapısı

Kurulun Yetkileri

Askeri Hâkimler Kanunu

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu

Askeri Yargıtay Kanunu

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kanunu

Danıştay Kanunu

Sayıştay Kanunu

Yargıtay Kanunu

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu

Anayasa Mahkemesi Kanunu

Mukayeseli Hukuk

Amerika Birleşik Devletleri

Federal Yönetim

İmpeachment

Diğer Disiplin İşlemleri

Federe Yönetim

İngiltere

İtalya

FransaDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMALAR

Genel Olarak

Türkiye’deki Uygulama

1982 Anayasası’ndan Önce

Danıştay Kararları

1982 Anayasası’ndan Sonra

HSYK’nun Uygulamaları

Danıştay Kararları

Yargıtay Kararları

Mahkeme Kararları

Uluslararası UygulamaBEŞİNCİ BÖLÜM

ÖNERİ VE SONUÇ

Öneri

Hâkim ve savcıların gerçek bağımsızlığı sağlanmalıdır

Hâkim ve savcıların tarafsızlığı sağlanmalıdır

HSYK’nun yapısı ve işleyişi değiştirilmelidir

Diğer Değişiklik Önerileri

Sonuç

Kaynakça

Biyografi