Kategoriler

4650 Sayılı Kanun Değişlikliği Çerçevesinde Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 364,00

Toplam

Yazar : Mehmet Şengül
Basım Tarihi : Ağustos 2004
Sayfa Sayısı : 355
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-975-8654-48-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
4650 SAYILI KANUN DEĞİŞLİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASIMehmet ŞENGÜLBugün Ülkemizde Hâlâ Medeni Kanun’un Öngördüğü Tapu Siciline Kaydedilmemiş Pek Çok Taşınmaz Bulunmaktadır. Tapuya Kayıtlı Olmayan Bu Taşınmazların İse Eşya Hukuku Öğretisinin Önemli Ve Ele Alınması Cesaret İsteyen Konularından Biri Olduğu Bir Gerçektir. Özellikle Mülkiyetin Kazanılması Koşullarına Bağlı Tartışmalar Ve Buna İlişkin Hukuki Sonuçlar Yanında, Açılması Gereken Davalar İle Kadastro Tespitine Yönelik Mevzuat, Uzmanlaşmış Hukukçu Bilgisini Gerektirmektedir. Diğer Taraftan Kamulaştırma Hukuku Da İdare Hukuku İle Özel Hukukun Bir Çok Kurum Ve Mevzuatının Birlikte Ele Alınmasını Zorunlu Kıldığından, Bu Alanda Da Uzmanlaşmış Hukukçu Bilgisi Zorunluluk Arz Etmektedir.

4.11.1983 Tarihli Ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na İlişkin Olarak 24.4.2001 Tarihli Ve 4650 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler İle Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılmasında İzlenecek Yol Ve Hak Sahipliğinin Tespiti Önemli Değişikliklere Uğramıştır. İşte, Araştırmacı Bu Değişiklikler İle Köklü Yeniliklere Uğrayan Yeni Kamulaştırma Usulüne Bağlı Olarak Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması Konusunu Ele Alma Cesaretini Göstermiş Ve Konunun Türk Hukukunda Aydınlatılmasına Katkı Sağlamıştır. Bu Haliyle Kitap, Hem Akademik Olarak İyi Bir Çalışma Örneği Teşkil Etmekte, Hem De Uygulamadaki Sorunlara Işık Tutması Bakımından Söz Konusu Taşınmazların Kamulaştırılmasında Önemli Bir Boşluğu Doldurmaktadır.Kitaptan Konu Başlıkları:

- Genel Olarak Kamulaştırılması

- Kamulaştırılma Konusu Olması Bakımından Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar

- Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması Usulü