Kategoriler

556 Sayılı MarKHK Hükümleri Çerçevesinde Marka Hakkının Tüketilmesi İlkesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Mert Kaan Gülpınar
Basım Tarihi : Mart 2014
Sayfa Sayısı : 166
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-09-9
ISBN (Online) : 978-605-315-525-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Mert Kaan GÜLPINAR

 

Konu Başlıkları

- Marka Kavramı

- Marka Hakkının Hukuki Niteliği ve Özellikleri

- Marka Hakkının Tüketilmesi

 

İçindekiler


1- MARKA KAVRAMI

I. GENEL OLARAK    1
II. MARKA HUKUKU İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDEKİ YASAL DÜZENLEMELER VE TARAF OLUNAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR    2
III. TANIMI VE UNSURLARI    4
A- İŞARET    5
B- AYIRT EDİCİLİK UNSURU    9
IV. MARKA KAVRAMININ DİĞER KAVRAMLARDAN AYRILMASI    11
V. MARKANIN TÜRLERİ    14
A- TESCİL AMACINA VE İŞLEVLERİNE GÖRE MARKALAR    14
1- Ticaret Markası    14
2- Hizmet Markası    15
3- Koruyucu Marka    16
4- Yedek Markalar    16
5- Garanti Markaları    16
B- SAHİPLERİNE GÖRE MARKALAR    18
1- Bireysel (Ferdi) Marka    18
2- Ortak Marka    19
3- Vekil Markasi    19
C- BİLİNİLİRLİK ÖLÇÜSÜNE GÖRE MARKALAR    20
1- Alelade Marka    20
2- Taninmiş Marka    20
D- TESCİLİN ETKİSİ GÖSTERDİĞİ COĞRAFİ ALANA GÖRE    23
1- Ulusal Marka    23
2- Topluluk Markasi    24
VI. MARKANIN İŞLEVLERİ    24
A- KAYNAK GÖSTERME İŞLEVİ    24
B- AYIRT EDİCİLİK İŞLEVİ    25
C- GARANTİ İŞLEVİ    25
D- REKLAM İŞLEVİ    26

2- MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE
ÖZELLİKLERİ

I- MARKA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ    29
II MARKA HAKKININ ÖZELLİKLERİ    41
A- MARKA HAKKININ, İNSAN ZİHNİNİN ÜRÜNÜ OLMA ÖZELLİĞİ    41
B- SÜREYE BAĞLI VE YENİLENEBİLİR OLMASI    42
C- HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI    42
 D- GAYRİ - MADDİ MALLAR ÜZERİNDE YER ALAN MUTLAK HAKLARDAN OLMASI    43

3- MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ

I. GENEL OLARAK    47
II. TÜKENME İLKESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR    53
A- PARALEL İTHALAT    53
1- Kavram    53
2- Paralel İthalatın Sebepleri    54
B- TEKRAR İTHALAT    56
C- GRİ İTHALAT    57
D- MARKA HAKKININ TÜKENMESİNDE BELİRLENEN SİSTEMLER    59
1- Ülkesel Tükenme İlkesi    59
2- Bölgesel Tükenme İlkesi    61
3- Uluslararası Tükenme İlkesi    66
4- Uluslararası Tükenme Sisteminin Faydaları ve Zararları    67
a- Uluslararası Tükenme Sisteminin Faydaları    67
aa- Daha Rekabetçi Bir Sistemdir    67
bb- Malların Sürümünü Arttır ve Tüketicilerin Lehinedir    67
cc- Şirketlerin Fiyat Politikalarının Değişmesine Yol Açar    68
b- Uluslararası Tükenme Sisteminin Zararları    68
aa- Yenilikçi Düşüncenin Gelişmesini Engeller    68
bb- Fiyat Düşüşleri Beklenen Seviyede Değildir ve Kısa Sürelidir    69
cc- Marka Hakkını Yeteri Kadar Korumaz    69
dd- Gri İthalat Yoluyla Ülkeye Malların Girmesi Kolaylaşır    70
ee- Satış Sonrası Destek ve Servis Hizmetlerinde Aksamalar Yaşanması    70
ff- Paralel İthalatın Sadece En Çok Talep Olan Mallara Yönelmesi    70
gg- Paralel İthalatın Ülke Ekonomisinin Büyüme Hızını Yavaşlatması ve İşsizliği Arttırması    71
5- Tükenme Sistemlerinin Paralel İthalata Etkisi    72
E- MARKA HUKUKU İLE REKABET HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ    73
F- MARKA HAKKININ ÖZÜ KAVRAMI    77
III. MARKHK' YA GÖRE MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİNİN ŞARTLARI    81
A- MARKHK MD. 6 ANLAMINDA TESCİLLİ BİR MARKANIN BULUNMASI    81
B- TESCİLLİ MARKANIN TESCİL KAPSAMINDAKİ MALLAR ÜZERİNE KONULMASI    85
C- MARKAYI TAŞIYAN MALLARIN TÜRKİYE' DE PİYASA SUNUMU    86
1- Piyasaya Sunma Kavramı    86
2- Markalı Malların Türkiye Sınırları İçerisinde Piyasaya Sunulması    87
D- MARKALI MALLARIN MARKA SAHİBİ TARAFINDAN YA DA ONUN RIZASI İLE BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN PİYASAYA SÜRÜLMESİ    88
1- Marka Hakkı Sahibi Tarafından Bizzat Piyasaya Sunma    89
2- Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından Piyasa Sunma    91
a- Marka Hakkı Sahibi İle Üçüncü Kişi Arasında Hukuki-İktisadi Bağlılık Olması Hali    94
b- Marka hakkı sahibi ile üçüncü şahıs arasında akdi bir ilişki bulunması hali    97
aa- Tek Satıcılık Sözleşmesi    101
bb- Lisans Sözleşmeleri    103
cc- Franchise Sözleşmeleri    107


dd- Acentelik Sözleşmesi    109
IV. TÜKENME İLKESİNİN UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR    110
A- MARKALI MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA KÖTÜLEŞTİRİLMESİ    112
1- Markalı Mallar Üzerinde Değişiklik ya da Kötüleştirme Yapılmış Olması    112
2- Değiştirme ya da Kötüleştirmenin Ticari Amaçla Yapılmış Olması    114
B- HAKLI SEBEPLERİN VARLIĞI    116
1- Markalı Malın Reklamlarda Kullanılması    117
2- Markalı Malların Yeniden Paketlenmesi    121
a- Piyasanın Suni Olarak Bölünmesi    126
b- Ürünün Orijinalliğini Etkilememe    129
c- Yeni Paketin Üzerine Üretici Ve İthalatçının Bilgilerinin Yazılması    130
d- Marka İle Marka Hakkı Sahibinin İtibarının Korunması    130
e- Bildirimde Bulunulması    132
f- İspat Yükü    134
3- Markalı Malın Üzerindeki Markanın Değiştirilmesi    135
4- Gri İthalat    137
V. GÜMRÜK BİRLİĞİ ve TRIPS HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE MARKA HAKKININ TÜKETİLMESİ İLKESİ    138
A- GÜMRÜK BİRLİĞİREJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜKENME İLKESİ    138
B- TRIPS HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜKENME İLKESİ    140
VI. TÜKENME İLKESİ İLE İLGİLİ OLARAK YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ    141
A- 556 SAYILI KHK DAN ÖNCE    142
B- 556 MARKHK DÖNEMİ    146
4- SONUÇ    155
KAYNAKÇA    159