Kategoriler

6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

625,00 310,00
155,00
205,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş , Mehmet Çıngı
Basım Tarihi : Haziran 2014
Sayfa Sayısı : 735
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-14-3
ISBN (Online) : 978-605-315-390-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

Askeri Ceza Yargısı uygulamasına ışık tuta­cak kaynak azlığını tespiti üzerine kalemealınan eser ile askeri yargı­lama usulü konusunda kaynak oluşturmaya çalışılmıştır. Yapıtta, madde metinlerinin altında ilk önce açıklayıcı notlara,daha sonra madde açıklamalarına ve benzerlikleri nedeniyle disiplin mahkemeleri ile ilgili Askeri Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir.


Dr. H. Ümit KARDAŞ, Mehmet ÇINGI

 

- 926 Sayılı TSK Personel Kanunu

- 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu

- TSK İç Hizmet Yönetmeliği

- TSK. Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ    III
KISALTMALAR    V
İÇİNDEKİLER    VII

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1    1
Kapsam
MADDE 2    1
Tanımlar
MADDE 3    1

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Disiplinsizliğin Oluşması ve Disiplin Cezalarının Niteliği
MADDE 4    2
Disiplin Soruşturması veya Tahkikatın Adli Soruşturma Veya Kovuşturmadan Bağımsızlığı
MADDE 5    2
Takdir Hakkının Kullanımı
MADDE 6    2
AÇIKLAMA    3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Disiplin Soruşturması ve Yetkiler
MADDE 7    3
AÇIKLAMA    4
Disiplin Amirinin Disiplin Cezası Verme Yetkisi
MADDE 8    5
AÇIKLAMA    5
Üst Disiplin Amirlerinin Disiplin Cezası Verebileceği Hâller
MADDE 9    6
AÇIKLAMA    6
Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi
MADDE 10    7

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLAR İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYI GEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Disiplin Cezaları
MADDE 11    7
Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Şekilleri
MADDE 12    8
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası
MADDE 13    9
Cezanın Ağırlaştırılması ve Disiplin Amirlerinin Takdir Hakkı
MADDE 14    11
Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler
MADDE 15    11
AÇIKLAMA    12
Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler
MADDE 16    13
Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler
MADDE 17    14
İLGİLİ MEVZUAT    14
AÇIKLAMA    15
İÇTİHATLAR    16
AÇIKLAMA    96
C) TEMARUZ    97
AÇIKLAMA    97
Ç) UYGUNSUZ DAVRANIŞLARDA BULUNMAK    97
AÇIKLAMA    98
D) KETUM DAVRANMAMAK    98
AÇIKLAMA    98
Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler    98
MADDE 18    98
AÇIKLAMA    98
B) YALAN SÖYLEMEK    98
İLGİLİ MEVZUAT    98
AÇIKLAMA    99
İÇTİHATLAR    99
C) HİZMETLE İLGİSİ OLMAYAN EMİR VERMEK    105
AÇIKLAMA    105
İÇTİHATLAR    107
Ç) MAİYETİNİN GÖZETİMİNDE İHMAL GÖSTERMEK    108
AÇIKLAMA    108
İÇTİHATLAR    108
D) AYRIMCILIK YAPMAK    108
E) YASAK EDİLEN YERLERE GİRMEK    109
İLGİLİ MEVZUAT    109
İÇTİHATLAR    109
F) KAYIRMA TALEP ETMEK    112
G) MAİYETİNDEN HEDİYE KABUL ETMEK    113
Ğ) HİZMETTEYKEN SİYASİ İÇERİKLİ KONUŞMAK    113
H) YASAKLANMIŞ FAALİYETLERE KATILMAK    113
I) İZİNSİZ OLARAK GARNİZONU TERK ETMEK    113
İ) ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ İHLAL ETMEK    113
Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler
MADDE 19    113
A) EMRE İTAATSİZLİK    113
İLGİLİ MEVZUAT    113
AÇIKLAMA    113
İÇTİHATLAR    114
B) KISA SÜRELİ KAÇMAK    186
İLGİLİ MEVZUAT    186
AÇIKLAMA    187
KISA SÜRELİ KAÇMAKLA İLGİLİ İÇTİHATLAR    190
C) İZİN SÜRESİNİ GEÇİRMEK    219
Kısa Süreli İzin Süresini Geçirmekle ilgili İçtihatlar    223
Ç) HİZMETE MAHSUS EŞYAYA ZARAR VERMEK    268
İLGİLİ MEVZUAT    268
AÇIKLAMA    268
İÇTİHATLAR    269
AS.Y.3.D.T.11.12.2007 E.2635 K.2633    269
D) HEDİYE İSTEMEK VEYA BORÇ ALMAK    271
İLGİLİ MEVZUAT    272
AÇIKLAMA    272
İÇTİHATLAR    272
E) MAİYETİNİN DİSİPLİNSİZLİĞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YAPMAMAK    277
İLGİLİ MEVZUAT    277
İLGİLİ MEVZUAT    277
AÇIKLAMA    278
İÇTİHATLAR    278
AS.Y.4.D.T.25.10.2000 E.687 K.707    279
F) ASTA KÖTÜ MUAMELE YAPMAK    283
İLGİLİ MEVZUAT    283
İÇTİHATLAR    284
G) NÖBET TALİMATINA AYKIRI HAREKET ETMEK    307
İLGİLİ MEVZUAT    307
İÇTİHATLAR    307
Ğ) HOŞNUTSUZLUK YARATMAK    331
İLGİLİ MEVZUAT    331
İÇTİHATLAR    331
H) TAHRİK    349
İLGİLİ MEVZUAT    349
AÇIKLAMA    349
I) SARHOŞLUK    350
AÇIKLAMA    351
İLGİLİ MEVZUAT    351
İÇTİHATLAR    351
İ) KUMAR OYNAMAK    383
AÇIKLAMA    383
İLGİLİ MEVZUAT    384
İÇTİHATLAR    384
J) YASAK EDİLEN MALZEMEYİ BULUNDURMAK    387
İLGİLİ MEVZUAT    387
AÇIKLAMA    387
İÇTİHATLAR    388
K) İZİNSİZ ÜYELİK    391
İLGİLİ MEVZUAT    391
L) DİSİPLİN CEZASININ YERİNE GETİRİLMESİNE KARŞI GELMEK    391
M) KAVGA ETMEK    391
İLGİLİ MEVZUAT    391
AÇIKLAMA    392

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler
MADDE 20    392
A) AŞIRI BORÇLANMAK VE BORÇLARINI ÖDEYEMEMEK    392
B) AHLAKİ ZAYIFLIK    392
C) HİZMETE ENGEL DAVRANIŞLARDA BULUNMAK    393
Ç) GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMAK    393
İLGİLİ MEVZUAT    393
AÇIKLAMA    393
D) İDEOLOJİK VEYA SİYASİ AMAÇLI FAALİYETLERE KARIŞMAK    394
İLGİLİ MEVZUAT    394
AÇIKLAMA    394
İÇTİHATLAR    395
E) UZUN SÜRELİ FİRAR ETMEK    403
AÇIKLAMA    403
F) DİSİPLİNSİZLİĞİ ALIŞKANLIK HÂLİNE GETİRMEK    403
G) İFFETSİZ BİR KİMSE İLE EVLENMEK VEYA BÖYLE BİR KİMSE İLE YAŞAMAK    404
İLGİLİ MEVZUAT    404
AÇIKLAMA    404
İÇTİHATLAR    405
Ğ) GAYRİ TABİİ MUKARENETTE BULUNMAK    412
AÇIKLAMA    412
İÇTİHATLAR    412
Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Ayırma Cezası Verilmesi
MADDE 21    426

BEŞİNCİ BÖLÜM
ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYIGEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Askeri Öğrenciler Hakkında Verilebilecek Cezalar
MADDE 22    426
Askeri Öğrencilere Ceza Verilmesini Gerektiren Disiplinsizlik Hâlleri
MADDE 23    427
Askeri Öğrenciler Hakkındaki Özel Kanun Hükümleri
MADDE 24    427ALTINCI BÖLÜM
ERBAŞ VE ERLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR VE CEZALANDIRMAYIGEREKTİREN DİSİPLİNSİZLİKLER
Erbaş ve Erler Hakkında Verilebilecek Cezalar
MADDE 25    427
AÇIKLAMA    427
Disiplin Amirlerince Verilen Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Şekilleri
MADDE 26    428
AÇIKLAMA    428
Disiplin Amirlerince Cezalandırılabilecek Disiplinsizlikler ve Disiplin Amirlerinin Takdir Hakkı
MADDE 27    429
AÇIKLAMA    430

YEDİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI DIŞINDAKİ İDARİ YAPTIRIMLAR VE DİSİPLİN CEZALARININ
ETKİLERİ
Geçici Olarak Kontrol Altına Alma Tedbiri
MADDE 28    430
AÇIKLAMA    431
Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma ve Görev Yerini Değiştirme Tedbiri
MADDE 29    432
Disiplin Cezalarının İdari İşlemlere Etkisi
MADDE 30    432
Disiplin Kurulları Tarafından Verilen Cezaların İdari Etkileri
MADDE 31    433

SEKİZİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN SUBAYI
Kuruluş
MADDE 32    433
Disiplin Kurullarının Oluşumu
MADDE 33    433
Disiplin Kurullarının Rütbe Yönünden Yetkisi
MADDE 34    434

Disiplin Subayı, Niteliği ve Görevleri
MADDE 35    434
Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 36    435
AÇIKLAMA    436
Yapılacak Tahkikat Usulü
MADDE 37    436
AÇIKLAMA    437
Tahkikat Sonucu Verilecek Karar
MADDE 38    438
AÇIKLAMA    438

DOKUZUNCU BÖLÜM
ZAMANAŞIMI, SAVUNMA HAKKI, DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ, İDARİ VEYARGISAL DENETİM İLE CEZANIN YERİNE GETİRİLMESİ
Zamanaşımı
MADDE 39    438
AÇIKLAMA    439
Savunma Hakkı
MADDE 40    440
AÇIKLAMA    440
Disiplin Amirleri Tarafından Verilen Cezalara İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi
MADDE 41    441
Disiplin Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz ve Cezanın Kesinleşmesi
MADDE 42    441
Yargı Denetimi
MADDE 43    442
Cezanın Yerine Getirilme Zamanı
MADDE 44    442

ONUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 45    442
MADDE 46    446
MADDE 47    446

Diğer Kanunlardaki Hükümler
MADDE 48    446
Yönetmelik
MADDE 49    446
Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 1    447
Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2    447
Askeri öğrenciler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3    447
Erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi, yerine getirilmesi ve yükümlülük süresine etkileri
GEÇİCİ MADDE 4    448
Disiplin Cezalarının Etkisi
GEÇİCİ MADDE 5    448
Yürürlük
MADDE 50    448
Yürütme
MADDE 51    448
(1) sayılı Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini Gösteren Çizelge    449
(2) sayılı Disiplin Ceza Puanlarını Gösteren Çizelge    449

İLGİLİ MEVZUAT
DİSİPLİN AMİRLERİNİN VE DİSİPLİN MAHKEMELERİNİN UYMASI GEREKEN İLKELER
A. Askeri Suç ve Suç Failleri :    451
B. Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler:    452
1. Genel Olarak    452
2. Emre İtaatsizlik Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    452
3. Firar, İzin Tecavüzü Ve Hava Değişimi Tecavüzü Suçlarıyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    453
4. Zimmet Açığına Dayalı Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler    453
5. Müessir Fiil Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    454
6. Harp Malzemesi Hasarlarıyla İlgili Suç Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler    454
7. Sahtecilik Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    454
8. Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek Suçuyla İlgili Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler    455
C. Disiplin Mahkemelerinin Yargılama İlkeleri    455
1.Usule Ait İşlemlerde    455
2.Esasa Ait İşlemlerde    457
3.İnfaza Ait İşlemlerde    459
D. Diğer İlkeler    459
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU    465
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU    581
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ    607
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ    715
KAYNAKÇA    733