Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları - Mülkiyet (5/A - 5/B)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.990,00 1.592,00
995,00 796,00
1.295,00 1.036,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 727
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-92-1
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-542-3 (5.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Önsöz.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. 9

 

ASLİYE HUKUKMahkeMELERİNİN GÖREVLERİNE

 İLİŞKİN KURALLAR

 

Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca AçılanDavalarda Uygulanacak 

Yazılı ve Basit Yargılama UsulleriHakkında Açıklamalar…………………………………1

Yazılı Yargılama Usulü              ……………………………………………………….....................................1

Basit Yargılama Usulü…………………………………………………………………………………………….6

 

MÜLKİYET HAKKI

İLGİLİ YASA... 11

AÇIKLAMA.. 12

 

PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET

 

İLGİLİ YASA... 17

AÇIKLAMA... 19

İÇTİHATLAR.. 20

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 20

Yargıtay Özel Daire Kararları 30

 

PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYETTE

PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA

İLGİLİ YASA... 37

AÇIKLAMA... 38

 

PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYETTE DİĞER HAK SAHİPLERİNİN PAYDAŞLIKTANÇIKARILMASI

İLGİLİ YASA... 51

AÇIKLAMA... 51

 

 

 

PAYLI(MÜŞTEREK) MÜLKİYETİN SONA ERMESİ

İLGİLİ YASA.......................................................................................... 51

AÇIKLAMA... 54

İÇTİHATLAR.. 55

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 55

Yargıtay Özel Daire Kararları 67

 

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNDEN DOĞAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI

AÇIKLAMA... 71

Görevli Mahkeme72

Yetkili Mahkeme72

Davacı 72

Davalı 72

Dava Açma Koşulları 72

Gözönünde Tutulacak Hususlar 72

Zamanaşımı 75

Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında ElatmanınÖnlenmesi Davası 75

Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında ElatmanınÖnlenmesi

 Davaları 76

Elatmanın Önlenmesi (Men'i Müdahale) Davalarının Çeşitleri 76

ÖRNEKLER.. 79

İÇTİHATLAR.. 81

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 81

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 141

Yargıtay Özel Daire Kararları 285

KAYNAKÇA.. 711

YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ715

YAZARIN BASILACAK ESERLERİ717

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları - Mülkiyet (5/A - 5/B) İçeriği