Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları - Tazminat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.215,00 972,00
610,00 488,00
790,00 632,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 907
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-96-9
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-576-8 (9.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Önsöz.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

Hukuk Mahkemeleri YasasıUyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak 

Yazılı ve BasitYargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar…………………………………1

Yazılı Yargılama Usulü              ……………………………………………………….....................................1

Basit Yargılama Usulü…………………………………………………………………………………………….6

 

HAKSIZ İŞGALTAZMİNATI (ECRİMİSİL) DAVALARI

 

İLGİLİ YASA 9

AÇIKLAMA... 9

Görevli Mahkeme. 10

Yetkili Mahkeme. 10

Davacı 10

Davalı 10

Dava Açma Koşulları 10

GözönündeTutulacak  Hususlar 11

Zamanaşımı 11

 ÖRNEKLER.. 11

İÇTİHATLAR.. 14

Yargıtayİçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 14

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 15

YargıtayÖzel Daire Kararları 60

 

HAKSIZ FİİL(EYLEM) TAZMİNAT DAVASI

 

İLGİLİ YASA.. 129

AÇIKLAMA... 129

İÇTİHATLAR.. 131

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 131

YargıtayÖzel Daire Kararları 252

 

ZARARIN TAZMİNİ HAKKINDA AÇILACAK DAVALAR

Görevli Mahkeme. 331

Yetkili Mahkeme. 331

Davacı 331

Davalı 332

Dava açma koşulları 332

Dava açılamayacakdurumlar 332

Göz Önünde TutulacakEsaslar 332

Dava Zamanaşımı 333

Dava Türleri 334

ÖRNEKLER.. 335

İÇTİHATLAR.. 336

İçtihadıBirleştirme Genel Kurul Kararları 336

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 336

CezaGenel Kurulu Kararı 344

HukukGenel Kurulu Kararı 347

HukukGenel Kurulu Kararı 349

HukukGenel Kurulu Kararı 355

HukukGenel Kurulu Kararı 358

HukukGenel Kurulu Kararı 361

HukukGenel Kurulu Kararı 366

HukukGenel Kurulu Kararı 373

HukukGenel Kurulu Kararı 375

YargıtayÖzel Daire Kararları 386

 

HAKSIZEYLEM ÖLÜM TAZMİNATI DAVALARI

 

İLGİLİ YASA.. 461

AÇIKLAMA... 461

Görevli Mahkeme. 462

Yetkili Mahkeme. 462

Davacı 462

Davalı 462

Dava Açma Koşulları 463

Dava AçılamayacakDurumlar 463

Göz Önünde TutulacakHususlar 463

Dava Zamanaşımı 464

ÖRNEKLER.. 465

İÇTİHATLAR.. 466

Yargıtayİçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 466

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 467

YargıtayÖzel Daire Kararları 528

 

 

 

HAKSIZ FİİL(EYLEM) DE BEDENSEL ZARAR TAZMİNATI

DAVASI

 

İLGİLİ YASA.. 619

AÇIKLAMA.. 619

Görevli Mahkeme. 620

Yetkili Mahkeme. 620

Dava Açma Koşulları 621

Dava AçılmayacakDurumlar 621

Gözönünde TutulacakHususlar 621

Dava Zamanaşımı 623

ÖRNEKLER.. 623

İÇTİHATLAR.. 625

Yargıtayİçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 625

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 625

YargıtayÖzel Daire Kararları 685

 

HAKSIZ REKABETTAZMİNAT DAVASI

 

İLGİLİ YASA.. 753

AÇIKLAMA... 753

Görevli Mahkeme. 753

Yetkili Mahkeme. 753

Davacı 754

Davalı 754

Dava Açma Koşulları 754

Gözönünde TutulacakHususlar 754

Dava Türleri 755

Dava Zamanaşımı 755

ÖRNEKLER.. 756

İÇTİHATLAR.. 757

İçtihadıBirleştirme Genel kurulu Kararları 757

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları 758

YargıtayÖzel Daire Kararları 764

 

KİŞİLİK HAKKININZEDELENMESİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEKLERİ

 

İLGİLİ YASA................................................................................. 777

AÇIKLAMA................................................................................... 778

Görevli Mahkeme........................................................................... 780

Yetkili Mahkeme............................................................................ 780

Dava Türleri................................................................................... 780

SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ....................................... 781

Dava açma Koşulları...................................................................... 781

SÜRMEKTE OLAN SALDIRIYA SONVERİLMESİ                      781

Dava Açma Koşulları..................................................................... 781

SONA ERMİŞ OLSA BİLEETKİLERİ DEVAM EDEN SALDIRININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ....................................................................................................... 781

Dava Açma Koşulları..................................................................... 781

MADDİ TAZMİNAT DAVASI....................................................... 781

Dava Açma Koşulları..................................................................... 782

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI.................................................... 782

Dava Açma Koşulları..................................................................... 782

ELDE EDİLMİŞ KAZANCIN VERİLMESİ ................................... 782

Dava Açma Koşulları..................................................................... 783

Tüm Davalarda Davacı................................................................... 783

Davalı............................................................................................. 783

Zamanaşımı.................................................................................... 783

Gözönünde Tutulacak Hususlar...................................................... 783

ÖRNEKLER........................................................................................ 785

İÇTİHATLAR..................................................................................... 787

İçtihadıBirleştirme Genel Kurulu Kararları......................................... 787

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları.............................................. 788

YargıtayÖzel Daire Kararları.............................................................. 792

 

ADIN HAKSIZKULLANIMI NEDENİYLE

TAZMİNAT DAVALARI

 

İLGİLİ YASA........................................................................................ 811

AÇIKLAMA................................................................................... 811

Görevli Mahkeme........................................................................... 812

Yetkili Mahkeme............................................................................ 812

Davacı............................................................................................ 812

Davalı............................................................................................. 812

Dava Açma Koşulları..................................................................... 812

Dava Türleri................................................................................... 812

Gözönünde Tutulacak Hususlar...................................................... 813

Zamanaşımı.................................................................................... 813

ÖRNEKLER........................................................................................ 814

İÇTİHATLAR..................................................................................... 814

YargıtayHukuk Genel Kurulu Kararları.............................................. 814

YargıtayÖzel Daire Kararları.............................................................. 815

KAYNAKÇA........................................................................................ 817

Yazarın Basılmış Eserleri.................................................................... 821

Yazarın Basılacak Eserleri.................................................................. 823