Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Gerçek Kişiler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 364,00
230,00 184,00
300,00 240,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 290
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-9172-00-4
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-687-1 (1.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Önsöz.. V

KISALTMALAR.................................................................................. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

Hukuk Mahkemeleri YasasıUyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak 

Yazılı ve BasitYargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar…………………………………1

Yazılı Yargılama Usulü              ……………………………………………………….....................................1

Basit Yargılama Usulü…………………………………………………………………………………………….6

 

KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALAR

 

İLGİLİYASA.. 9

AÇIKLAMA.. 9

Görevli Mahkeme. 11

Yetkili Mahkeme. 11

Dava Türleri 11

  SALDIRI TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ 12

Dava Açma Koşulları 12

SÜRMEKTEOLAN SALDIRIYA SON VERİLMESİ DAVASI 12

Dava Açma Koşulları 12

SONAERMİŞ OLSA BİLE ETKİLERİ SÜREN SALDIRININ  

HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ DAVASI 12

Dava Açma Koşulları 12

MADDİTAZMİNAT DAVALARI 12

Dava Açma Koşulları 13

MANEVİTAZMİNAT DAVALARI 13

Dava Açma Koşulları 13

ELDEEDİLMİŞ KAZANCIN GERİ VERİLMESİ DAVALARI 14

Dava Açma Koşulları 14

Tüm Davalarda Davacı 14

Davalı 14

    Zamanaşımı 14

Gözönünde Tutulacak Hususlar 14

ÖRNEKLER.. 17

İÇTİHATLAR.. 20

Yargıtay İçtihadı Birleştirme GenelKurulu Kararları 20

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları........................................... 22

Yargıtay Özel Daire Kararları........................................................... 29

 

AD DÜZELTİLMESİ DAVALARI

 

İLGİLİYASA.. 61

AÇIKLAMA.. 61

Görevli Mahkeme. 62

Yetkili Mahkeme. 62

Davacı 62

Davalı 62

Gözönünde Tutulacak Hususlar 63

ÖRNEKLER........................................................................................ 66

İÇTİHATLAR.. 66

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 66

Yargıtay Özel Daire Kararları........................................................... 75

 

NÜFUS KÜTÜĞÜNE ÖLÜ KAYDI DÜŞÜLENKİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

 

İLGİLİYASA.. 87

AÇIKLAMA.. 87

Görevli Mahkeme. 87

Yetkili Mahkeme. 87

Davacı 87

Davalı 88

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 88

ÖRNEKLER.. 88

 

NÜFUSKÜTÜKLERİNİN SAYFA BİRLEŞİM YERLERİNİN MÜHÜRLENMESİ          93

 

SOYADI DÜZELTİLMESİ (DEĞİŞTİRİLMESİ)DAVALARI

 

İLGİLİYASA.. 93

AÇIKLAMA.. 94

Görevli Mahkeme. 96

Yetkili Mahkeme. 96

Davacı 96

Davalı 97

Dava Açma Koşulları 97

Gözönünde Tutulacak Hususlar 97

ÖRNEKLER.. 99

    İÇTİHATLAR.................................................................................... 103

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 103

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 112

 

SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVALARI

 

İLGİLİ YASA   115

AÇIKLAMA.. 115

Görevli Mahkeme. 116

Yetkili Mahkeme. 116

Davacı 116

Davalı 117

Gözönünde Tutulacak Hususlar 117

ÖRNEKLER.. 118

İÇTİHATLAR.. 119

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlar.......................................... 121

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 124

 

GAİPLİK KARARI DAVASI

 

İLGİLİYASA.. 125

AÇIKLAMA.. 126

Gaiplik Kararının Sonuçları 128

Görevli Mahkeme. 128

Yetkili Mahkeme. 128

Davacı 129

Davalı 129

Dava Açma Koşulları 129

Gözönünde Tutulacak Hususlar 129

ÖRNEKLER.. 130

İÇTİHATLAR.. 132

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 134

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 141

 

DİĞER NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİDAVALARI

 

İLGİLİ YASA   155

AÇIKLAMA.. 156

ÖRNEKLER.. 158

 GENELGELER.. 159

İÇTİHATLAR.. 160

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 162

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 163

 

ADIN KORUNMASI DAVALARI

 

İLGİLİYASA   191

AÇIKLAMA.. 191

Görevli Mahkeme. 192

Yetkili Mahkeme. 192

Davacı 192

Davalı 192

Dava Açma Koşulları 192

Dava Türleri 192

Gözönünde Tutulacak Hususlar 192

Zamanaşımı 193

ÖRNEKLER.. 194

İÇTİHATLAR.. 194

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 196

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 197

 

ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININKALDIRILMASI DAVASI (ADIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İTİRAZ)

 

AÇIKLAMA.. 197

Görevli Mahkeme. 197

Yetkili Mahkeme. 197

Davacı 197

Davalı 197

Dava Açma Koşulları 197

Gözönünde Tutulacak Hususlar 197

İtiraz Davasının Zamanaşımı 198

ÖRNEKLER.. 198

İÇTİHATLAR.. 199

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 201

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 206

 

AD VE SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİNE İTİRAZDAVASI

 

İLGİLİYASA.. 209

AÇIKLAMA.. 209

Görevli Mahkeme. 209

Yetkili Mahkeme. 209

Davacı 209

Davalı 209

Dava Açma Koşulları 209

Dava Açma Süresi 210

Gözönünde Tutulacak Hususlar 210

ÖRNEKLER.. 211

İÇTİHATLAR.. 211

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 213

 

YAŞ DÜZELTİLMESİ DAVALARI

 

İLGİLİYASA.. 219

AÇIKLAMA.. 219

Görevli Mahkeme. 220

Yetkili Mahkeme. 220

Davacı 220

Davalı 220

Dava Açma Koşullan. 220

Gözönünde Tutulacak Hususlar 220

Zamanaşımı 221

ÖRNEKLER.. 222

   İÇTİHATLAR.. 222

Yargıtay İçtihadı Birleştirme GenelKurulu Kararları...................... 224

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları......................................... 225

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları............................................ 225

Yargıtay Özel Daire Kararları......................................................... 231

 

CİNSİYET DÜZELTİLMESİ VEYADEĞİŞTİRİLMESİ

DAVALARI

 

İLGİLİYASA.. 259

AÇIKLAMA.. 259

Görevli Mahkeme. 260

Yetkili Mahkeme. 260

Davacı 260

Davalı 260

Dava Açma Koşulları 261

Gözönünde Tutulacak Hususlar 261

  ÖRNEKLER.. 262

İÇTİHATLAR.. 263

   Yargıtay Özel Daire Kararları............................................................. 265

KAYNAKÇA.. 267

Yazarın Basılmış Eserleri........................................................................ 271

Yazarın Basılacak Eserleri...................................................................... 273