Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Miras Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

820,00 656,00
410,00 328,00
535,00 428,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 517
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-91-4
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-578-2 (4.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Önsöz.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

 

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak  

Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1

Yazılı Yargılama Usulü. 1

Basit Yargılama Usulü. 6

 

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

İLGİLİ YASA.. 9

AÇIKLAMA.. 9

İÇTİHATLAR.. 10

Yargıtay İçtihat Birleştirme Genel KuruluKararları 10

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 11

 

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ DAVASI

İLGİLİ YASA.. 29

AÇIKLAMA... 30

Görevli Mahkeme. 31

Yetkili Mahkeme. 31

Davacı 31

Davalı 31

Dava Açma Koşulları 31

Gözönünde Tutulacak Hususlar 31

Zamanaşımı 32

ÖRNEKLER.. 33

İÇTİHATLAR.. 33

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 33

Yargıtay Özel Daire Kararları 52

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA.. 57

AÇIKLAMA... 58

Görevli Mahkeme. 59

Yetkili Mahkeme. 59

Davacı 59

Davalı 59

Dava Açma Koşulları 60

Gözönünde Tutulacak Hususlar 60

Zamanaşımı 61

ÖRNEKLER.. 61

İÇTİHATLAR.. 62

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel  Kurulu Kararları 62

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 64

Yargıtay Özel Daire Kararları 71

 

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA.. 101

AÇIKLAMA... 101

Görevli Mahkeme. 102

Yetkili Mahkeme. 102

Davacı 102

Davalı 102

Dava Açma Koşulları 103

Gözönünde Tutulacak Hususlar 103

Zamanaşımı 104

Vasiyetnamenin İptali Kararının Hükmü. 104

ÖRNEKLER.. 104

İÇTİHATLAR.. 105

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel KuruluKararları 105

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 105

Yargıtay Özel Daire Kararları 133

 

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ

İLGİLİ YASA.. 177

AÇIKLAMA... 177

İÇTİHATLAR.. 179

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel KurulKararları 179

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 181

Yargıtay Özel Daire Kararları 205

 

İNDİRİM (TENKİS) DAVASI

İLGİLİ YASA.. 245

AÇIKLAMA... 248

Görevli Mahkeme. 249

Yetkili Mahkeme. 249

Davacı 249

Davalı 249

Gözönünde Tutulacak Hususlar 250

Dava Açma Koşulları 251

Dava Açma Süresi 252

ÖRNEKLER.. 252

İÇTİHATLAR.. 253

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 253

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararları 264

Yargıtay Özel Daire Kararları 317

 

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

İLGİLİ YASA.. 373

AÇIKLAMA... 373

Görevli Mahkeme. 374

Yetkili Mahkeme. 374

Davacı 374

Dava Açma Koşulları 374

Dava Açma Süresi 375

ÖRNEKLER.. 375

İÇTİHATLAR.. 376

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 376

Yargıtay Özel Daire Kararları 380

 

 

 

MİRASIN KAZANILMASI İŞLEMLERİ

İLGİLİ YASA.. 405

AÇIKLAMA... 406

İÇTİHATLAR.. 409

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 409

Yargıtay Özel Daire Kararları 414

 

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

İLGİLİ YASA.. 429

AÇIKLAMA... 429

Görevli Mahkeme. 430

Yetkili Mahkeme. 430

Davacı 430

Davalı 430

Dava Açma Koşulları 430

Gözönünde Tutulacak Hususlar 431

Zamanaşımı 432

ÖRNEKLER.. 432

İÇTİHATLAR.. 433

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 433

 

MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI

İLGİLİ YASA.. 467

AÇIKLAMA... 468

Görevli Mahkeme. 468

Yetkili Mahkeme. 468

Davacı 468

Davalı 469

Dava Açma Koşulları 469

Gözönünde Tutulacak Hususlar 469

Zamanaşımı 470

ÖRNEKLER.. 470

İÇTİHATLAR.. 471

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 471

Yargıtay Özel Daire Kararları 478

 

KAYNAKÇA.. 493

YAZARIN BASILMIŞESERLERİ……………………………………….499

YAZARIN BASILACAKESERLERİ…………………………………….501