Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Özel Yasalarla İlgili Davalar, Kooperatifler Ortaklığından Çıkarılmaya İtiraz, Yabancı Ülke Kararlarının Tenfizi ve Tanınması, Noterlik Yasası İşlemleri, Tahkim Davaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00 448,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Haziran 2015
Sayfa Sayısı : 344
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-99-0
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-684-0 (13.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE  
İLİŞKİN KURALLAR
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak  
Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6

KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARINA 
 İTİRAZ DAVASI
İLGİLİ YASA 11
AÇIKLAMA 13
Görevli Mahkeme 15
Yetkili Mahkeme 15
Davacı 15
Davalı 15
Dava Açma Koşulları 15
Gözönünde Tutulacak Hususlar 15
Dava Açma Süresi 16
Çıkarılma Kararının Etkisi 17
Çıkarılma Kararının Kesinleşmesi 17
Ortaklıktan Çıkarılma Kararına İtiraz Davasının Reddi Kararının  
Temyizi 17KOOPERATİF ORTAKLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARINDAN DOĞAN DAVALAR
İLGİLİ YASA 19
AÇIKLAMA 19
ÖRNEKLER 20
İÇTİHATLAR 22
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 22
Yargıtay Özel Daire Kararları 33

YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN HUKUK DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLARININ TENFİZİ
İLGİLİ YASA 145
AÇIKLAMA 147
Görevli Mahkeme 147
Yetkili Mahkeme 147
Davacı 148
Davalı (Karşı taraf) 148
Tenfiz İsteminin Şekli 148
Tenfiz Koşulları 149
Dilekçeyi Alan Mahkemece Yapılacak İşlem 149
Davalı Tarafın İtiraz Edebilmesi 149
Tenfiz İstem Dilekçesine Eklenecek Belgeler 150
GözönündeTutulacak Hususlar 150
Tenfiz Kararının Etkisi 152
Tenfiz Kararının İstinaf Başvurusu Ve Temyizi 152
ÖRNEKLER 152
İÇTİHATLAR 153
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 153
Yargıtay Özel Daire Kararları 169


YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN HUKUK DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLARININ TANINMASI
İLGİLİ YASA 201
AÇIKLAMA 203
Görevli Mahkeme 204
Yetkili Mahkeme 204
(Davacı) Tanıma Kararı İsteyebilecekler 204
(Davalı) Karşı Taraf 204
Tanıma Koşulları 204
Tanımada Aranmayacak Koşullar 204
Gözönünde Tutulacak Hususlar 205
Tanıma Kararının Etkisi 206
Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması İle Tenfizi  
Arasındaki Fark 207
Yabancı Ülkeler Hukukunun Uygulanması 208
ÖRNEKLER 208
İÇTİHATLAR 209
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 209
Yargıtay Özel Daire Kararları 217

NOTERLERİN YEMİN ETTİRİLMESİ 
İLGİLİ YASA 269
AÇIKLAMA 269

NOTERDEN ALINAN ÖRNEKLERİN TASDİKİ
İLGİLİ YASA 271
AÇIKLAMA 271

NOTERLİK İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI

İLGİLİ YASA 273
AÇIKLAMA 273

3533 SAYILI YASAYLA İLGİLİ ASLİYE HUKUK DAVALARI
İLGİLİ YASA 277

GENEL, KATMA VE ÖZEL BÜTÇELERLE YÖNETİLEN DAİRE (BELEDİYE)LERLE SERMAYENİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYEYE, ÖZEL İDARELERE AİT KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
(TAHKİM YOLU İLE AÇILAN DAVALAR)

AÇIKLAMA 278
Görevli Mahkeme 279
Yetkili Mahkeme 279
Davacı 279
Davalı 279
Gözönünde Tutulacak Hususlar 280
ÖRNEKLER 280
İÇTİHATLAR 281
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 281
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 282
Yargıtay Özel Daire Kararları 297
Kaynakça 321
Yazarın Basılmış Eserleri 327
Yazarın Basılacak Eserleri 329