Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Tüzel Kişiler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

420,00 336,00
210,00 168,00
275,00 220,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 272
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-89-1
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-586-7 (2.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..................................................................................................... V

KISALTMALAR..................................................................................... VII

İÇİNDEKİLER......................................................................................... IX

 

ASLİYEHUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE

İLİŞKİNKURALLAR

 

Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca AçılanDavalarda Uygulanacak 

Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri HakkındaAçıklamalar…………………………………1

Yazılı Yargılama Usulü              ……………………………………………………….....................................1

Basit Yargılama Usulü…………………………………………………………………………………………….6

 

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ

 

İLGİLİ YASA (TMK.Md.  63 – 68, Dernekler Yas. 17, 18) 9

AÇIKLAMA.. 10

Görevli Mahkeme. 11

Yetkili Mahkeme. 11

Davacı 11

Davalı 11

Dava Açma Koşulları 11

Gözönünde Tutulacak Hususlar 11

Zamanaşımı 12

ÖRNEKLER.. 12

İÇTİHATLAR.. 13

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Özel Daire Kararları.................................................................. 18

 

DERNEK FESHİ DAVASI

 

İLGİLİ YASA(TMK. Md. 60, 87 – 90 ,Dernekler Yas. 18, 30) 27

AÇIKLAMA.. 29

Görevli Mahkeme. 29

Yetkili Mahkeme. 30

Davacı 30

Davalı 30

Dava Açma Koşulları 30

Gözönünde Tutulacak Hususlar 30

ÖRNEKLER.. 32

Dilekçe Örnekleri 32

Davaname Örneği............................................................................. 35

İÇTİHATLAR.. 34

Yargıtay İçtihadı Birleştirme GenelKurulu Kararları.......................... 36

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................. 36

YargıtayÖzel Daire Kararları.............................................................. 40

 

DERNEK GENEL KURULKARARLARININ İPTALİ

 

İLGİLİ YASA (TMK. Md. 79 - 83) 75

AÇIKLAMA.. 76

Görevli Mahkeme. 76

Yetkili Mahkeme. 76

Davacı 77

Davalı 77

Dava Açma Koşulları 77

Gözönünde Tutulacak Hususlar 77

Dava Açma Süresi 78

ÖRNEKLER.. 78

İÇTİHATLAR.. 79

Yargıtay ÖzelDaire Kararları.................................................................. 81

VAKIF TESCİL DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (TMK. Md. 101 – 108, VakıflarYas. 5) 81

AÇIKLAMA.. 83

Görevli Mahkeme. 85

Yetkili Mahkeme. 85

Davacı 85

Davalı 85

Dava Açma Koşulları 85

Gözönünde Tutulacak Hususlar 86

ÖRNEKLER.. 87

 GENELGELER.. 88

İÇTİHATLAR.. 89

YargıtayÖzel Daire Kararları.............................................................. 91

 

VAKIF TESCİLİNİNİPTALİ DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (TMK. Md. 108 – 113, 571) 109

AÇIKLAMA.. 110

Görevli Mahkeme. 112

Yetkili Mahkeme. 112

Davacı 112

Davalı 112

Dava Açma Koşulları 112

Gözönünde Tutulacak Hususlar 112

ÖRNEKLER.. 113

İÇTİHATLAR.. 114

Yargıtay İçtihadı Birleştirme GenelKurulu Kararları........................ 116

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları........................................... 116

YargıtayÖzel Daire Kararları............................................................ 117

 

VAKIFLARIN TEFTİŞ VE DENETLENMESİ GİDERLERİNE KATILMAPAYININ ALINMASI DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (TMK. Md. 111) 139

AÇIKLAMA.. 139

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME HÜKMÜ BULUNMAYAN VAKFIN TAŞINMAZEDİNMESİ NEDENİYLE AÇILACAK DAVA

 

İLGİLİ YASA (Vakıflar Yas. Md 12, 13, 17) 141

AÇIKLAMA.. 142

Görevli Mahkeme. 142

Yetkili Mahkeme. 142

Davacı 142

Davalı 142

Dava Açma Koşulları 142

Gözönönde Tutulacak Hususlar 142

ÖRNEKLER.. 143

     İÇTİHATLAR.. 144

    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................ 146

    Yargıtay Özel Daire Kararları............................................................ 160

 

TEVLİYETE MÜSTEHİKLİĞİN SAPTANMASI DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (Vakıflar Yas. Md. 1, 2, 3) 179

AÇIKLAMA.. 181

Görevli Mahkeme. 181

Yetkili Mahkeme. 181

Davacı 181

Davalı 181

Dava Açma Koşulları 181

Gözönünde Tutulacak Hususlar 181

ÖRNEKLER.. 182

İÇTİHATLAR.. 183

YargıtayÖzel Daire Kararları............................................................ 185

 

GALLE FAZLASINI ALMAĞA HAK KAZANAN VAKIF

EVLADI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVALARI

 

AÇIKLAMA.. 201

Görevli Mahkeme. 201

Yetkili Mahkeme. 202

Davacı 202

Davalı 202

Gözönünde Tutulacak Hususlar 202

ÖRNEKLER.. 202

İÇTİHATLAR.. 203

YargıtayÖzel Daire Kararları............................................................ 205

 

FAZLA ALINAN TAVİZ BEDELİNİN GERİ ALINMASI

DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (Vakıflar Yas. Md. 18, 19) 215

AÇIKLAMA.. 215

Görevli Mahkeme. 216

Yetkili Mahkeme. 216

Davacı 216

Davalı 216

Dava Açma Koşulları 216

Zamanaşımı 217

Gözönünde Tutulacak Hususlar 217

ÖRNEKLER.. 217

İÇTİHATLAR.. 218

YargıtayÖzel Daire Kararları............................................................ 220

 

VAKIF TAŞINMAZLARIN VAKFI ADINA TAPUYA

TESCİLİ DAVALARI

 

İLGİLİ YASA (TMK. Md. 117, Vakıflar Yas.Md. 13, 17) 239

AÇIKLAMA.. 239

Görevli Mahkeme. 240

Yetkili Mahkeme. 240

Davacı 240

Davalı 240

Dava Açma Koşulları 240

Gözönünde Tutulacak Hususlar 240

ÖRNEKLER.. 241

İÇTİHATLAR.. 242

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları........................................... 244

YargıtayÖzel Daire Kararları............................................................ 246

KAYNAKÇA.. 247

Yazarın Basılmış Eserleri......................................................................... 255

Yazarın Basılacak Eserleri....................................................................... 257