Kategoriler

Açıklamalı İçtihatlı - Asliye Hukuk Davaları - Zilyetlik ve Tapu Sicili

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

900,00 720,00
450,00 360,00
585,00 468,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 566
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-94-5
ISBN (Online) : 978-605-315-493-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Önsöz.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİNGÖREVLERİNE

 İLİŞKİN KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca AçılanDavalarda Uygulanacak 

Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri HakkındaAçıklamalar 1

Yazılı Yargılama Usulü. 1

Basit Yargılama Usulü. 6

 

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDANDOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVALARI

İLGİLİYASA.. 9

AÇIKLAMA.. 9

Görevli Mahkeme. 9

Yetkili Mahkeme. 9

Davacı 9

Davalı 10

Dava Açma Koşulları 10

Gözönünde Tutulacak Hususlar. 10

ÖRNEKLER.. 10

 

HAZİNENİN RÜCU DAVASI

Görevli Mahkeme. 13

Yetkili Mahkeme. 13

Davacı 13

Davalı 13

Dava Açma Koşulları 13

Gözönünde Tutulacak Hususlar. 14

ÖRNEKLER.. 14

 

TAPUYA YAZILAN AYNİ HAKKINSİLİNMESİ (TERKİNİ) VE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI

İLGİLİYASA.. 17

AÇIKLAMA.. 17

Görevli Mahkeme. 18

Yetkili Mahkeme. 18

Davacı 18

Davalı 19

Dava Açma Koşulları 19

Gözönünde Tutulacak Hususlar. 19

Dava Açma Süresi 20

ÖRNEKLER.. 20

 

TAPU KAYDINDAKİ YANLIŞLIKLARIN

DÜZELTİLMESİ DAVALARI

İLGİLİYASA.. 23

AÇIKLAMA.. 23

Görevli Mahkeme. 24

Yetkili Mahkeme. 24

Davacı 24

Davalı 24

Gözönünde Tutulacak Hususlar. 25

 

TAPU İDARELERİNCE AÇILACAKDAVALAR

ÖRNEKLER.. 27

 

TAPU KAYDINDAKİ YANLIŞLIKLARINDÜZELTİLMESİ DAVALARININ TÜRLERİ

AÇIKLAMA.. 29

Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler 29

ÖRNEKLER.. 29

İÇTİHATLAR.. 32

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları 32

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 33

Yargıtay Özel Daire Kararları 78

 

TAPU İPTALİ DAVALARI

İLGİLİYASA.. 121

AÇIKLAMA.. 121

Görevli Mahkeme. 122

Yetkili Mahkeme. 122

Davacı 122

Davalı 122

Dava Açma Koşulları 122

Göz önündeTutulacak Hususlar. 122

Dava Türleri 123

ÖRNEKLER.. 125

İÇTİHATLAR.. 127

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 127

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 128

Yargıtay Özel Daire Kararları 213

KAYNAKÇA.. 545

YAZARIN BASILMIŞESERLERİ. 549

YAZARINBASILACAK ESERLERİ. 551