Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İcra Suçları ve Cezaları (Seri 16)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

770,00 616,00
385,00 308,00
505,00 404,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mart 2014
Sayfa Sayısı : 465
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-38-9
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-696-3 (16.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İcra Suçları ve Cezaları (Seri 16)

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi )

Ana Başlıklar

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü

- İcra ve İflas Yasasıyla İlgili Suçlar ve Cezalar

- Borçlunun (Taksirli) Kusurlu İflas Suçu

- Borçlunun Hileli İflas Suçu

- İflas ve Konkordato İşlerinde Özel Yarar (Çıkar) Sağlamak

- Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunmak

- Çocuk Teslimine Karşı Gelmek

- Nafakaya İlişkin Kararlara Uymamak

- Tüzel Kişilerin İşlemlerinde Cezalandırılacak Olanlar

- İcra Ceza Davalarının Özellikleri ve Uygulanacak Kurallar

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5

İCRA VE İFLAS YASASIYLA İLGİLİ SUÇLAR VE CEZALAR
AÇIKLAMA    7

İNZİBATİ (DİSİPLİN) NİTELİKTE İCRA İFLAS SUÇLARI
AÇIKLAMA    9
AÇIKLAMA    13
Kararlara Karşı İtiraz    16

İCRA CEZA KARARLARININ İSTİNAF YOLU VE TEMYİZİ
AÇIKLAMA    17
İcra Ceza Kararları    17
İcra Ceza Davalarında Şikâyet Süresi    18
Davanın ve Cezanın Düşmesi    18

ADLİ PARA CEZASI
Adli Para Cezası    19
BORÇLUNUN (TAKSİRLİ) KUSURLU İFLAS SUÇU
Taksiratlı ve Hileli İflas    21
Taksiratlı İflas    21
Taksiratlı İflas Halleri    21
Hileli İflas    21
AÇIKLAMA    22
Görevli Mahkeme    23
Yetkili Mahkeme    23
Şikâyetçi (Davacı)    23
Sanık    24
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    24
ÖRNEKLER    25
Şikâyet Dilekçesi    25
İddianame Örneği    26

BORÇLUNUN HİLELİ İFLAS SUÇU
Hileli İflas Halleri    27
Hileli İflas    28
AÇIKLAMA    28
Görevli Mahkeme    29
Yetkili Mahkeme    29
Şikâyetçi (Davacı)    30
Sanık    30
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    30
ÖRNEKLER    31
Şikâyet Dilekçesi Örneği    31
İddianame Örneği    32

ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MALVARLIĞINI AZALTMAK SUÇU
Cezai Hükümler    33
Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksilten Borçluların Cezası    33
AÇIKLAMA    33
Zamanaşımı    34
Görevli Mahkeme    34
Yetkili Mahkeme    34
Şikâyetçi (Davacı)    35
Sanık (Şikâyet olunan)    35
Suç Sebepleri    35
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    36
ÖRNEKLER    38
Şikâyet Dilekçesi Örneği    38
İÇTİHATLAR    39
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    39
Yargıtay Özel Daire Kararları    46

DURUMUNUN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA
Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası    59
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    59
Görev ve Birleştirilme Yasağı    59
Şikâyet Süresi    60
Yetki    60
Yargılama Usulü    60
Duruşma    61
Tahkikat    61
Karar    61
AÇIKLAMA    61
Görevli Mahkeme    62
Yetkili Mahkeme    62
Şikâyetçi (Davacı)    62
Sanık (Davalı)    62
Şikâyet Koşulları    62
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    63
ÖRNEKLER    64
Şikâyet Dilekçesi Örneği    64

İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL YARAR (ÇIKAR) SAĞLAMAK
İflas ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezası    65
Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu    65
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    65
AÇIKLAMA    66
Zamanaşımı    67
Görevli Mahkeme    67
Yetkili Mahkeme    67
Şikâyetçi (Davacı)    67
Sanık (Davalı)    67
Suç Nedenleri    67
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    68
ÖRNEKLER    69
Şikâyet Dilekçesi Örneği    69
İddianame Örneği    70
İÇTİHATLAR    71
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    71

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMAK
Konkordatoda veya Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla   
Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili Kimseleri Hataya Düşüren ya da Konkordato veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Koşullarına    Uymayan Borçlunun Cezası    85
Konkordato Komiserinin Sorumluluğu    85
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    85
AÇIKLAMA    86
Görevli Mahkeme    87
Yetkili Mahkeme    87
Şikâyetçi (Davacı)    87
Sanık (Davalı)    87
Şikâyet Koşulları    88
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    88
ÖRNEKLER    89
Şikâyet Dilekçesi Örneği    89
İÇTİHATLAR    90
Yargıtay Özel Daire Kararları    90

EŞYAYI KAÇIRMAK VEYA BOŞALTILAN YERİ ELE GEÇİRMEK
Kiracının Cezalandırılacağı Haller    93
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma    93
AÇIKLAMA    94
Görevli Mahkeme    94
Yetkili Mahkeme    94
Şikâyetçi (Davacı)    94
Sanık (Davalı)    94
Suç Koşulları    94
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    95
ÖRNEKLER    96
Şikâyet Dilekçesi Örneği    96
İddianame Örneği    97
İÇTİHATLAR    98
Yargıtay Özel Daire Kararları    98
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEMEK
Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar    105
Görev ve Birleştirilme Yasağı    105
AÇIKLAMA    105
Zamanaşımı    106
Görevli Mahkeme    106
Yetkili Mahkeme    106
Şikâyetçi (Davacı)    106
Sanık (Davalı)    106
Şikâyet Koşulları    106
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    107
ÖRNEKLER    108
Şikâyet Dilekçesi Örneği    108
İÇTİHATLAR    109
Yargıtay Özel Daire Kararları    109

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK, EŞYAYI TESLİM ETMEMEK
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi    113
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    113
AÇIKLAMA    113
Görevli Mahkeme    114
Yetkili Mahkeme    114
Şikâyetçi (Davacı)    114
Sanık (Davalı)    114
Şikâyet Koşulları    114
Şikâyet Süresi    115
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    115
ÖRNEKLER    116
Şikâyet Dilekçesi Örneği    116
İÇTİHATLAR    117
Anayasa Mahkemesi Kararları    117
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    127
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    128
Yargıtay Özel Daire Kararları    142

TİCARETİ BIRAKMAK (TERK ETMEK)
Ticareti Terk Edenlerin Cezası    173
Görev ve Birleştirilme Yasağı    173
Ticareti Terk Edenler    173
Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası    174
AÇIKLAMA    175
Görevli Mahkeme    175
Yetkili Mahkeme    175
Şikâyetçi (Davacı)    175
Sanık (Davalı)    176
Şikâyet Koşulları    176
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    176
ÖRNEKLER    178
Şikâyet Dilekçesi Örneği    178
İÇTİHATLAR    178
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    178
Yargıtay Özel Daire Kararları    190

GERÇEĞE AYKIRI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAK
Hakikata Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası    205
AÇIKLAMA    205
Görevli Mahkeme    206
Yetkili Mahkeme    206
Şikâyetçi (Davacı)    206
Sanık (Davalı)    206
Şikâyet Koşulları    207
Şikâyet Süresi    207
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    207
ÖRNEKLER    209
Şikâyet Dilekçesi Örneği    209
İÇTİHATLAR    209
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    209
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    210
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    211
Yargıtay Özel Daire Kararları    213

MAL BİLDİRİMİNDEN SONRA ARTIŞI BİLDİRMEMEK
Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Olan Tezayüdü Bildirmeyen Borçlunun Cezası    229
AÇIKLAMA    229
Görevli Mahkeme    229

Yetkili Mahkeme    230

Şikâyetçi    230
Sanık    230
Şikâyet Koşulları    230
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    230
ÖRNEKLER    231
Şikâyet Dilekçesi Örneği    231
İÇTİHATLAR    232
Yargıtay Hukuk Genel Kurutu Kararları    232
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    232
Yargıtay Özel Daire Kararları    233

ÖDEME KOŞULUNU YERİNE GETİRMEYEN BORÇLUNUN CEZASI
Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza    237
Taksitle Ödeme    237
Talep İçin Müddetler    237
AÇIKLAMA    238
Görevli Mahkeme    239
Yetkili Mahkeme    239
Şikâyetçi (Davacı)    239
Sanık (Davalı)    239
Şikâyet Koşulları    239
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    239
Şikâyet Süresi    241
ÖRNEKLER    241
Şikâyet Dilekçesi Örneği    241
İÇTİHATLAR    242
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    242
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    243
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    243
Yargıtay Özel Daire Kararları    268

ÇOCUK TESLİMİNE KARŞI GELMEK
Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası    291
AÇIKLAMA    291
Görevli Mahkeme    292
Yetkili Mahkeme    292
Şikâyetçi (Davacı)    292
Sanık (Davalı)    292
Şikâyet Koşulları    292

Göz Önünde Tutulacak Hususlar    293
ÖRNEKLER    294
Şikâyet Dilekçesi Örneği    294
İÇTİHATLAR    295
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları    295
Yargıtay Özel Daire Kararları    311

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA DÜZENİNE AYKIRI DAVRANMA
Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamin İcrası    321
Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması    321
Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası    321
AÇIKLAMA    321
İÇTİHATLAR    323
Yargıtay Özel Daire Kararları    323

İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE YENİDEN GİRME
İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girenlerin Cezası    325
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    325
Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması    325
AÇIKLAMA    326
Görevli Mahkeme    326
Yetkili Mahkeme    326
Şikâyetçi (Davacı)    326
Sanık (Davalı)    327
Şikâyet Koşulları    327
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    327
ÖRNEKLER    328
Şikâyet Dilekçesi Örneği    328
İddianame Örneği    329
İÇTİHATLAR    330
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    330
Yargıtay Özel Daire Kararları    330
İCRA VE İFLAS YASASININ 30 VE 31. MADDESİNE AYKIRILIK
30 ve 31 inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası    341
Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan İlamlar    341
İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar    342
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    342
Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası    342
Taşınır Teslimi    342
AÇIKLAMA    343
Görevli Mahkeme    344
Yetkili Mahkeme    345
Şikâyetçi (Davacı)    345
Sanık (Davalı)    345
Şikâyet Koşulları    345
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    345
ÖRNEKLER    346
Şikâyet Dilekçesi Örneği    346
İÇTİHATLAR    347
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    347
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    347
Yargıtay Özel Daire Kararları    350

TEBLİGAT YASASININ 35. MADDESİNDEN HAKSIZ YARARLANANIN CEZASI
İcra Tebliğleri    355
30 ve 31 inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası    355
AÇIKLAMA    355
Görevli Mahkeme    356
Yetkili Mahkeme    356
Şikâyetçi (Davacı)    356
Sanık (Davalı)    356
Şikâyet Koşulları    357
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    357
Şikâyet Süresi    358
ÖRNEKLER    358
Şikâyet Dilekçesi Örneği    358
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMAK
Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası    361
AÇIKLAMA    361
Görevli Mahkeme    362
Yetkili Mahkeme    362
Şikâyetçi (Davacı)    362
Sanık (Davalı)    362
Şikâyet Koşulları    362
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    363
ÖRNEKLER    364
Şikâyet Dilekçesi Örneği    364
DÜŞÜNCELER    365
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    365
İÇTİHATLAR    365
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    365
Yargıtay Özel Daire Kararları    368

TÜZEL KİŞİLERİN İŞLEMLERİNDE CEZALANDIRILACAK OLANLAR
Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği    377
AÇIKLAMA    377
İÇTİHATLAR    377
Yargıtay Özel Daire Kararları    377

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEMEK
Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası    385
Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı     385
AÇIKLAMA    386
Görevli Mahkeme    386
Yetkili Mahkeme    386
Şikâyetçi (Davacı)    386
Sanık (Davalı)    386
Şikâyet Koşulları    386
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    387


ÖRNEKLER    388
Şikâyet Dilekçesi Örneği    388
İÇTİHATLAR    389
Yargıtay Özel Daire Kararları    389

YARAR KARŞILIĞINDA ARTIRMADAN (İHALEDEN) ÇEKİLMEK VEYA KATILMAMAK
Artırmadan Çekilme    395
Görev ve Birleştirilme Yasağı    395
AÇIKLAMA    395
Görevli Mahkeme    396
Yetkili Mahkeme    396
Şikâyetçi    396
Davacı    396
Sanık    397
Suç Koşulları    397
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    397
ÖRNEKLER    398
Şikâyet Dilekçesi Örneği    398
İddianame Örneği    400
İÇTİHATLAR    401
Yargıtay Özel Daire Kararları    401

İCRA CEZA DAVALARININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK KURALLAR
Görev ve Birleştirilme Yasağı    409
Şikâyet Süresi    409
Yetki    409
Yargılama Usulü    409
Duruşma    410
Tahkikat    410
Karar    410
Ceza kararnamesi    410
İtiraz    411
Davanın ve Cezanın Düşmesi ile Ceza Verilemeyecek Hâller    411
AÇIKLAMA    411
İcra Mahkemesi Kararlarının İtiraz Yeri    412


İcra Mahkemesince İcra Suçlarından Verilen Kararların Yasa Yolları    413
İcra Ceza Davalarının ve Cezanın Düşmesi    413
Uygulanacak Zamanaşımı    413
Disiplin ve Tazyik Hapsinin Uygulanamayacağı Durumlar    413
İÇTİHATLAR    414
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    414
Yargıtay Özel Daire Kararları    426
KAYNAKÇA    467
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    469
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    470