Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İcrada Şikayet ve Süreler (Seri 1)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

820,00 656,00
410,00 328,00
535,00 428,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 512
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-01-3
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-715-1 (1.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, İCRADA ŞİKAYET VE SÜRELER SERİ -1

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

- Teşkilat Ve Muhtelif Hakimler

- Şikayet Ve Şartlar

- Müddetler

İCRA ve İFLAS DAVALARI ve TATBİKATI

 

 

İCRADA ŞİKÂYET ve SÜRELER

(Md. 1 – 23)

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ

Dilekçelerin Verilmesi 1

Delillerin Sunulması 1

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı 1

Ön İnceleme ve Tahkikat 1

Davanın Açılmamış Sayılması 2

Mahkemece Verilecek Hüküm.. 2

Kararın Tefhimi 2

İlk İtirazlar 3

İlk İtirazların İleri Sürülmesi 3

İlk İtirazların İncelenmesi 3

 

İCRA DAİRELERİ VE MEMURLARI

İcra Daireleri 5

İflas Daireleri 6

İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi 6

AÇIKLAMA.. 7

İcra Daireleri 7

İflas. 7

İflas Dairesi 8

İflas Bürosu. 8

İÇTİHATLAR.. 8

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 8

Danıştay Özel Daire Kararları 12

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 16

Yargıtay Özel Daire Kararları 17

İCRA MAHKEMESİ

Tetkik Mercii 23

AÇIKLAMA.. 23

İÇTİHATLAR.. 24

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 24

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 32

Yargıtay Özel Daire Kararları 44

 

İCRA VE İFLAS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU VE KUSURLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

Sorumluluk. 73

Zimmet 73

Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı 73

AÇIKLAMA.. 73

AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI 74

Görevli Mahkeme. 74

Yetkili Mahkeme. 74

Davacı 74

Davalı 75

Dava Açma Koşulları 75

Dava Açma Süresi 75

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 75

ÖRNEKLER.. 76

Dava Dilekçesi Örneği 76

DÜŞÜNCELER.. 77

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 77

İÇTİHATLAR.. 77

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 77

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 87

Yargıtay Özel Daire Kararları 88

 

İCRA İFLAS DAİRELERİ TUTANAKLARI

Tutanaklar. 111

AÇIKLAMA.. 112

ÖRNEKLER.. 112

Talepname Örneği 112

İÇTİHATLAR.. 114

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 114

Yargıtay Özel Daire Kararları 125

 

ELEKTRONİK İŞLEMLER

Elektronik İşlemler. 135

AÇIKLAMA.. 135

 

PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN SAKLANMASI

Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 137

AÇIKLAMA.. 137

İÇTİHATLAR.. 138

Danıştay Özel Daire Kararı 138

 

İCRA MÜDÜR VE HİZMETLİLERİNİN İŞ GÖREMEME DURUMLARI

İş Görmekten Memnuiyet 141

AÇIKLAMA.. 141

İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYETTE. 141

Görevli Mahkeme. 141

Yetkili Mahkeme. 141

İstekte Bulunacaklar 142

Hakkında İstekte Bulunulacaklar 142

İstek Koşulları 142

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 142

ÖRNEKLER.. 143

İstek Dilekçesi Örneği 143

İÇTİHATLAR.. 144

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 144

 

İCRA MAHKEMESİ HAKİMİNİN REDDİ

İcra Mahkemesi Hakiminin Reddi 145

Memnu İşler. 145

AÇIKLAMA.. 145

ÖRNEKLER.. 149

Ret Talebi Dilekçe Örneği 149

İÇTİHATLAR.. 150

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 150

 

BORÇLU VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN ÖDEME

İcra Dairesine Ödeme. 151

AÇIKLAMA.. 151

İÇTİHATLAR.. 151

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 151

Yargıtay Özel Daire Kararları 173

 

İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN GÖZETİM VE DENETİMİ

Gözetim ve Denetim.. 195

Birinci Teftiş. 195

AÇIKLAMA.. 195

İÇTİHATLAR.. 196

Yargıtay Özel Daire Kararı 196

 

İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE TUTULACAK DEFTER VE DOSYALARIN DÜZENLENMESİ

Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay kararları 199

AÇIKLAMA.. 199

İÇTİHATLAR.. 199

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 199

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 205

Yargıtay Özel Daire Kararı 205

 

İCRA TAKİPLERİ İÇİN ADLİ YARDIM İSTEKLERİ

Harçlar. 207

AÇIKLAMA.. 207

ADLİ YARDIM İSTEKLERİNDE. 208

Görevli Mahkeme. 208

Yetkili Mahkeme. 208

Davacı 208

Davalı 208

İstek Koşulları 209

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 209

ÖRNEKLER.. 209

Dilekçe Örneği 209

DÜŞÜNCELER.. 210

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 210

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 212

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Düşünceleri 212

İÇTİHATLAR.. 213

Danıştay Daire Kararı 213

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 215

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 216

Yargıtay Özel Daire Kararları 256

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET

Şikâyet ve Şartlar. 263

Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler  263

Yargılama Usulleri 263

AÇIKLAMA.. 264

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLEMLERİNİ ŞİKAYET’TE. 264

Görevli Mahkeme. 264

Yetkili Mahkeme. 264

Şikâyetçi 265

Şikâyet Olunan. 265

Şikâyet Nedenleri 265

Şikâyet Süresi 265

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 265

ÖRNEKLER.. 267

Dilekçe Örneği 267

GENELGELER.. 267

DÜŞÜNCELER.. 270

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 270

İÇTİHATLAR.. 277

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 277

Danıştay Daire Kararı 285

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları 287

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 290

Yargıtay Özel Daire Kararları 346

 

MÜDDETLER

Başlaması ve Bitmesi 441

Müddetlerin Değiştirilmemesi 441

AÇIKLAMA.. 441

İÇTİHATLAR.. 442

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 442

Yargıtay Özel Daire Kararları 451

 

İCRA TEBLİĞLERİ VE İCRANIN DURDURULMASI

İcra Tebliğleri 475

AÇIKLAMA.. 475

İcranın Durdurulması 476

AÇIKLAMA.. 476

Kanundaki Istılahlar. 476

AÇIKLAMA.. 476

İÇTİHATLAR.. 478

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 478

Yargıtay Özel Daire Kararları 490

KAYNAKÇA.. 513

Yazarın Basılmış Eserleri 515

Yazarın Basılacak Eserleri 516