Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İflas Yoluyla Takip, İflas Davası ve İflas Kararları (Seri 8)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Ocak 2014
Sayfa Sayısı : 178
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-32-7
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-707-6 (8.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI İFLAS YOLUYLA TAKİP, İFLAS DAVASI VE İFLAS KARARLARI-  SERİ8

 

 Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü

- İflas Yoluyla İcra Takibi

- İflas Yoluyla Adi İcra Takibi

- İflas Talebi ve Süresi

- Saklama Önlemleri

- İflas İdaresince Borçluya Ait Malların Defterlerinin Tutulması

- Borçlunun İflası ve İlgili Kararların Temyizi

- İflasın Açılma Günü

- İflas Yolu ile Takipte İflas İsteği Davası

 

ÖNSÖZ   


KISALTMALAR


İÇİNDEKİLER    İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    

Delillerin Sunulması
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    
Ön İnceleme ve Tahkikat    
Davanın Açılmamış Sayılması    
Mahkemece Verilecek Hüküm    
Kararın Tefhimi    
İlk İtirazlar    
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    
İlk İtirazların İncelenmesi    

İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİ
Yetki    
İflas Takiplerinde Yetkili Merci    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

İFLAS YOLUYLA ADİ İCRA TAKİBİ
İflas Yoluyla Adi Takip    
Ödeme Emri ve Münderecatı    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları


İFLAS TALEBİ VE SÜRESİ
İflas Talebi ve Müddeti    
Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi    
Yargılama Usulü    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları

SAKLAMA ÖNLEMLERİ
Muhafaza Tedbirleri    
Masrafların Peşin Verilmesi    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

İFLAS İDARESİNCE BORÇLUYA AİT MALLARIN DEFTERİNİN TUTULMASI
Defter Tutulması    
Usulü    
Neticeleri    
Devam Müddeti    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

BORÇLUNUN İFLASI İLE İLGİLİ KARARLARIN TEMYİZİ
Kanun Yollarına Başvurma    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

İFLASIN AÇILMA GÜNÜ
İflas Tarihi    
İflas Kararının Tebliği ve İlanı    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararlar
Yargıtay Özel Daire Kararları    

İFLAS YOLU İLE TAKİPTE İFLAS İSTEĞİ DAVASI
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı    
Dava Açma Koşulları    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
İflâs Yolu İle Adî Takipte Ödeme Emri Örneği    
Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği    
İflas Davası Dilekçe Örneği    
GENELGELER    
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Hukuk Genel Kurur Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    
KAYNAKÇA    
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ