Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İlamsız Takip (Seri 3)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

515,00 412,00
260,00 208,00
335,00 268,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 307
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-26-6
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-703-8 (3.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI İLAMSIZ TAKİP-SERİ 3

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- Haciz Yoluyla İcra Takibi

- Kamu Hukuku Borçlarının Takibi

- İcra Takiplerinde Tatiller ve Talikler

- Tereke Borçlarında İcra Takibi

- İcra Takiplerinin Geriye Bırakılması ( Taliki ) Sırasında Sürelerin İşlenmesi


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ    V

KISALTMALAR    VII

İÇİNDEKİLER    IX


İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    1
Delillerin Sunulması    1
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    1
Ön İnceleme ve Tahkikat    1
Davanın Açılmamış Sayılması    2
Mahkemece Verilecek Hüküm    2
Kararın Tefhimi    2
İlk İtirazlar    3
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    3
İlk İtirazların İncelenmesi    3

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
I. Takibin Muhtelif Tarzları    5
Para Borcu ve Teminat İçin Takip    5
AÇIKLAMA    5
ÖRNEKLER    6

Talepname örneği    6
Ödeme Emri Örneği    7

İÇTİHATLAR    8
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    8
Yargıtay Özel Daire Kararları    22

İFLASA TABİ KİŞİLER HAKKINDA İLAMSIZ TAKİP
İflasa Tabi Şahıslar Hakkındaki Takip    29
AÇIKLAMA    29
ÖRNEKLER    30

Dava Dilekçesi Örneği    30
İÇTİHATLAR    31
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı    31
Yargıtay Özel Daire Kararları    32

TİCARETİ BIRAKAN (TERK EDEN) TACİRLERİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI
Ticareti Terk Edenler    49
AÇIKLAMA    49
ÖRNEKLER    50

Ticaret Siciline Yazılacak Dilekçe Örneği    50

İÇTİHATLAR    51
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    51
Yargıtay Özel Daire Kararları    55
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    108

REHİN VE İPOTEKLE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ ALACAĞIN ALACAKLISININ YALNIZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ YAPABİLMESİ
Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar    129
AÇIKLAMA    129
İÇTİHATLAR    130

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    130
Yargıtay Özel Daire Kararları    140

HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ
Haciz Yolu İle Takip    231
1 - Umumiyetle    231
AÇIKLAMA    231
İÇTİHATLAR    231
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı    231
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı    235
Yargıtay Özel Daire Kararları    239

KAMU HUKUKU BORÇLARININ TAKİBİ
2 - Hukuku Amme Borçları    241
AÇIKLAMA    241
İÇTİHATLAR    241
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları    241
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları    241
Yargıtay Özel Daire Kararları    244

ELE GEÇİRİLEN VE ZORALIMLA ALINAN EŞYANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ İŞLEMLERİ
Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi    247
Rehin Karşılığı Ödünç Verenler    247
AÇIKLAMA    247
İÇTİHATLAR    247
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı    247
Yargıtay Özel Daire Kararları    255

PARA VEYA TEMİNAT BORCU İÇİN İCRA TAKİPLERİNDE YETKİ
Yetki ve İtirazları    257
AÇIKLAMA    257
İÇTİHATLAR    260
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı    260
Yargıtay Özel Daire Kararları    265

İCRA TAKİPLERİNDE TATİLLER VE TALİKLER
Tatiller    299
1 - Bütün Borçlular Hakkında    299
AÇIKLAMA    299

BORÇLUNUN AİLESİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE İCRA TAKİBİ
2 - Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde    301
AÇIKLAMA    301

TEREKE BORÇLARINDA İCRA TAKİBİ
3 - Terekenin Borçlarında    303
AÇIKLAMA    303
İÇTİHATLAR    305
Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı    305
Yargıtay Özel Daire Kararları    305


TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE İCRA TAKİBİ
4 - Tutukluluk ve Hükümlülük Halinde    309
AÇIKLAMA    309
İÇTİHATLAR    310
Yargıtay Özel Daire Kararları    310

ASKERLİK HALİNDE İCRA TAKİBİ
5 - Askerlik Halinde    311
AÇIKLAMA    311

BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE İCRA TAKİBİ
6 - Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde    313
AÇIKLAMA    313

İCRA TAKİPLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI (TALİKİ) SIRASINDA SÜRELERİN İŞLEMESİ
Talikin Müddetlerin Cereyanına Tesiri    315
AÇIKLAMA    315
KAYNAKÇA    317


YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    319


YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    320