Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip (Seri 9)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

630,00 504,00
315,00 252,00
410,00 328,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Ocak 2014
Sayfa Sayısı : 398
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-33-4
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-702-1 (9.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP- SERİ 9

 

Hasan ÖZKAN ( Em.İstanbul Hukuk Hakimi )

 

- Kambiyo Senetleri Hakkındaki Hususi Takip Usulleri

- Kambiyo Senetlerinde Haciz Yolu ile Takip

- Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibinde Borca İtiraz

- Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti

- Kambiyo Senetlerine Ait İcra Takiplerinde İflas Yoluyla Takip

- Borçlunun İtiraz veya Şikayetinin Kaldırılması ve İflas Davası

- Geri Alma ( İstirdat ) Davası

 

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ    


KISALTMALAR    


İÇİNDEKİLER    

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ


Dilekçelerin Verilmesi    


Delillerin Sunulması    


İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    


Ön İnceleme ve Tahkikat    


Davanın Açılmamış Sayılması    


Mahkemece Verilecek Hüküm    


Kararın Tefhimi    


İlk İtirazlar    


İlk İtirazların İleri Sürülmesi  

 
İlk İtirazların İncelenmesi    KAMBİYO SENETLERİ HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ


Takibin Kabulü Şartları    


İflâsın Açılmasına, Kapanmasına ve Kaldırılmasına İlişkin İlân    


AÇIKLAMA


İÇTİHATLAR    


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

 
Yargıtay Özel Daire Kararları    

KAMBİYO SENETLERİNDE HACİZ YOLU İLE TAKİP


Haciz Yolu İle Takip    


Ödeme Emri    


AÇIKLAMA    


İÇTİHATLAR    


Yargıtay Özel Daire Kararı    
TAKİBİN KALDIRILMASI (İPTALİ) VEYA DURDURULMASI DAVASI


AÇIKLAMA    


Görevli Mahkeme  

 
Yetkili Mahkeme    


Davacı

   
Davalı  

 
Dava Açma Koşulları


Dava Açma Süresi    


Göz Önünde Tutulacak Hususlar  

 
ÖRNEKLER    


İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği  

 
İcra Mahkemesine Verilecek Borca İtiraz Dilekçesi Örneği  

 
Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü 

 
Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri Örneği    


İÇTİHATLAR    


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    


Yargıtay Özel Daire Kararları  

 

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ


Borca İtiraz    


İtirazın İncelenmesi    


AÇIKLAMA    


İÇTİHATLAR    


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

 
Yargıtay Özel Daire Kararları    

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİPLERİNDE İMZAYA İTİRAZ


İmzaya İtiraz    


AÇIKLAMA    


Görevli Mahkeme    


Yetkili Mahkeme  


Davacı  

 
Davalı    


Dava Açma Koşulları    


Dava Açma Süresi  

 
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 

   
ÖRNEKLER    


İmzaya İtiraz Dilekçesi Örneği  

 
İÇTİHATLAR    


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 

   
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

 
Yargıtay Özel Daire Kararları    

BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYETİ


Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyeti    


Uygulanacak Diğer Hükümler    


AÇIKLAMA    


Görevli Mahkeme    


Yetkili Mahkeme    


Davacı    


Davalı    


Şikâyet (Dava) Koşulları  

 
Şikâyet (Dava) Süresi    


Göz Önünde Tutulacak Hususlar    


ÖRNEKLER    


Dava Dilekçesi Örneği    


İÇTİHATLAR    


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 

   
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

 
Yargıtay Özel Daire Kararları    KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİPLERİNDE İFLAS YOLUYLA TAKİP


İflas Yolu ile Takip  

 
Ödeme Emri    


İtiraz veya Şikâyet    


AÇIKLAMA    


ÖRNEKLER 

   
İcra Müdürlüğüne Verilecek Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği


İÇTİHATLAR  

 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 

   
Yargıtay Özel Daire Kararları    

KAMBİYO SENETLERİNİN İFLAS YOLUYLA TAKİBİNDE İFLAS DAVASI


İflas Davası

    
İtiraz veya Şikâyet Olunmaması


AÇIKLAMA  

 
Görevli Mahkeme    


Yetkili Mahkeme    


Davacı    


Davalı  

 
Dava Açma Koşulları    


Göz Önünde Tutulacak Hususlar    


ÖRNEKLER    


Borçlunun İtiraz Etmemesi Nedeniyle İflas Davası Dilekçe Örneği 

   
İÇTİHATLAR


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  

 
Yargıtay Özel Daire Kararları    

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLU İCRA TAKİPLERİNDE BORÇLUNUN İTİRAZ veya ŞİKÂYETİNİN KALDIRILMASI VE İFLAS DAVASI


İtiraz veya Şikâyet Olunması    


AÇIKLAMA


Görevli Mahkeme    


Yetkili Mahkeme    


Davacı


Davalı


Dava Açma Koşulları


Dava Açma Süresi


Göz Önünde Tutulacak Hususlar    


ÖRNEKLER    


Borçlunun İtirazı Nedeniyle İtirazının Kaldırılması ve İflasına   
Karar Verilmesi İstemi Dava Dilekçesi Örneği


İÇTİHATLAR    


Yargıtay Özel Daire Kararları

GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVASI


İstirdat Davası    


Uygulanacak Hükümler


Müşterek Hükümler    


Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler    


Birden Fazla Borçlu Bulunması    


AÇIKLAMA    


ÖRNEKLER  

 
Dava Dilekçesi Örneği  

 
İÇTİHATLAR    


Yargıtay Özel Daire Kararları    


KAYNAKÇA


YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ


YAZARIN BASILACAK ESERLERİ