Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Menfi Tespit ve İstirdat Davaları (Seri 5)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 328,00
205,00 164,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 236
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-29-7
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-698-7 (5.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI SERİ- 5

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü

- Menfi Tespit Davası

- İstirdat (Geri Alma) Davası

 

        İÇİNDEKİLER

        ÖNSÖZ    V

         KISALTMALAR    VII

         İÇİNDEKİLER    IX

 


İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    1
Delillerin Sunulması    1
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    1
Ön İnceleme ve Tahkikat    1
Davanın Açılmamış Sayılması    2
Mahkemece Verilecek Hüküm    2
Kararın Tefhimi    2
İlk İtirazlar    3
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    3
İlk İtirazların İncelenmesi    3

MENFİ TESPİT DAVASI
Menfi Tesbit ve İstirdat Davaları    5
AÇIKLAMA    6
Dava Koşullarının İncelenmesi    8
İlk İtirazların İncelenmesi    9
Davanın Açılması    9
Delillerin Sunulması    9
Cevap Dilekçesi    9
Cevap Dilekçesi Verme Süresi    10
Süresinde Cevap Vermeme Hali    10
Tarafların İkinci Dilekçeleri    10
Ön İnceleme    10
Ön İnceleme Duruşması    11
Ön İnceleme Duruşmasında Yapılacak İşlemler    11
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    12
Hak Düşürücü ve Zamanaşımı Süreleri Hakkında Karar Verilmesi    12
Görevli Mahkeme    12
Yetkili Mahkeme    12
Davacı    12
Davalı    12
Dava Açma Koşulları    13
Dava Açma Şekilleri    13
1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası    13
2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası    13
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    13
ÖRNEKLER
    
Dava Dilekçesi Örneği    15
Yazılı Yargılama Usulü Ön İnceleme Duruşma Hazırlık Tensip Zaptı Örneği    16
Ön İnceleme Tensip Tutanağı Örneği    17

İÇTİHATLAR    18
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    18
Yargıtay Özel Daire Kararları    65

İSTİRDAT (GERİ ALMA) DAVASI
AÇIKLAMA    191
Görevli Mahkeme    193
Yetkili Mahkeme    193
Davacı    193
Davalı    193
Dava Açma Koşulları    193
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    193
Zamanaşımı    194
ÖRNEKLER    195

Dava Dilekçesi Örneği    195
Yazılı Yargılama Usulü Ön İnceleme Duruşma Hazırlık Tensip Zaptı Örneği    196
Ön İnceleme Tensip Tutanağı Örneği    197
İÇTİHATLAR    198

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    198
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    198
Yargıtay Özel Daire Kararları    209
Hususi Hükümler    237

AÇIKLAMA    237

KAYNAKÇA    239

YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    241

YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    242