Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Ödeme Emri ve İtiraz, İtirazın Kaldırılması ve İptali (Seri 4)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.005,00 804,00
505,00 404,00
655,00 524,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 635
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-30-3
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-700-7 (4.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ, İTİRAZIN KALDIRILMASI VE İPTALİ-  SERİ4

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İcra Tebliğleri, Takip Talebi

- Ödeme Emri Ve İtirazı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ

Dilekçelerin Verilmesi 1

Delillerin Sunulması 1

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı 1

Ön İnceleme ve Tahkikat 1

Davanın Açılmamış Sayılması 2

Mahkemece Verilecek Hüküm.. 2

Kararın Tefhimi 2

İlk İtirazlar 2

İlk İtirazların İleri Sürülmesi 3

İlk İtirazların İncelenmesi 3

 

İCRA DAİRELERİNE AİT TEBLİĞ İŞLEMLERİ

İcra Tebliğleri 5

AÇIKLAMA.. 5

İÇTİHATLAR.. 6

Yargıtay Özel Daire Kararları 6

 

İCRA TAKİP TALEBİ

Takip Talebi ve Muhtevası......................................................................... 9

AÇIKLAMA.. 10

ÖRNEKLER.. 11

Talepname Örneği 11

Verilen Belgelere ve Ödenen Giderlere İlişkin Verilecek Makbuz Örneği 12

İÇTİHATLAR.. 13

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 13

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 17

Yargıtay Özel Daire Kararları 25

 

İCRA TAKİP MASRAFLARI

Takip Masrafları 33

AÇIKLAMA.. 33

İÇTİHATLAR.. 34

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 34

Yargıtay Özel Daire Kararları 38

 

ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ

1 – Ödeme Emri ve Muhtevası 45

AÇIKLAMA.. 46

ÖRNEKLER.. 47

Talepname Örneği 47

İlamsız Takipte Ödeme Emri Örneği 48

İÇTİHATLAR.. 49

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 49

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 53

Yargıtay Özel Daire Kararları 57

 

İCRA TAKİPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

2 – Ödeme Emrinin Tebliği 63

AÇIKLAMA.. 63

İÇTİHATLAR.. 64

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 64

Yargıtay Özel Daire Kararları 65

 

İTİRAZ

1 – Süresi ve Şekli 79

2 – İtiraz Sebepleri 79

3 – Alacaklıya Verilecek Nüsha. 80

AÇIKLAMA.. 80

ÖRNEKLER.. 81

İtiraz Dilekçesi Örneği 81

İtiraz Belgesi Örneği 82

İÇTİHATLAR.. 82

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 82

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 86

Yargıtay Özel Daire Kararları 97

 

İCRA TAKİBİNE GECİKMİŞ İTİRAZ

4 – Gecikmiş İtiraz. 129

5 – İtirazın Hükmü. 129

AÇIKLAMA.. 130

GECİKMİŞ İTİRAZIN İNCELENMESİ 130

Görevli Mahkeme. 130

Yetkili Mahkeme. 130

Gecikmiş İtirazda Bulunacak. 131

Gecikmiş İtirazda Bulunulan. 131

Gecikmiş İtirazda Bulunma Koşulları 131

Gecikmiş İtirazda Bulunma Süresi 131

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 131

İtirazın Hükmü. 133

ÖRNEKLER.. 133

Dava Dilekçesi Örneği 133

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 134

Talepname Örneği 134

Tebliğ Zarfı Örneği 136

İlamsız Takipte Ödeme Emri Örneği 137

İcra Müdürlüğünce Takip Yapan Alacaklıya Verilecek Makbuz Örneği 138

İtiraz Üzerine Borçluya Verilecek Belge Örneği 138

GENELGELER.. 139

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri 139

İÇTİHATLAR.. 139

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 139

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 139

Yargıtay Özel Daire Kararları 151

 

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

6- İtirazın hükümden düşürülmesi 163

a) İtirazın iptali 163

AÇIKLAMA.. 164

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA.. 164

Görevli Mahkeme. 164

Yetkili Mahkeme. 164

Davacı 164

Davalı 165

Dava Açma Koşulları 165

Dava Açma Süresi 165

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 165

ÖRNEKLER.. 167

Dava Dilekçesi Örneği 167

Yazılı Yargılama Usulü Ön İnceleme Duruşma Hazırlık Tensip

Zaptı Örneği........................................................................................... 168

Ön İnceleme Tutanağı Örneği 169

İÇTİHATLAR.. 170

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 170

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 173

Yargıtay Özel Daire Kararları 215

 

BORÇLUNUN İTİRAZININ KESİN OLARAK (REF'i) KALDIRILMASI DAVASI

b) İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 345

AÇIKLAMA.. 346

İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI DAVASINDA.. 347

Görevli Mahkeme. 347

Yetkili Mahkeme. 347

Davacı 347

Davalı 347

Dava Açma Koşulları 347

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 347

ÖRNEKLER.. 350

Dava Dilekçesi Örneği 350

İÇTİHATLAR.. 351

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 351

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 355

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 355

Yargıtay Özel Daire Kararları 413

 

 

 

BORÇLUNUN İTİRAZININ GEÇİCİ OLARAK (REF'İ) KALDIRILMASI DAVASI

c) İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 493

AÇIKLAMA.. 494

BORÇLUNUN İTİRAZININ GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI DAVASINDA   496

Görevli Mahkeme. 496

Yetkili Mahkeme. 496

Davacı 496

Davalı 496

Dava Açma Koşulları 496

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 496

Dava Açma Süresi 499

Borçlunun İtirazının Geçici Olarak Kaldırılmasının Sonuçları 499

ÖRNEKLER.. 500

Dava Dilekçesi Örneği 500

GENELGELER.. 501

İÇTİHATLAR.. 503

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 503

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 503

Yargıtay Özel Daire Kararları 545

 

BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 565

AÇIKLAMA.. 566

İÇTİHATLAR.. 567

Anayasa Mahkemesi Kararı 567

Yargıtay Özel Daire Kararları 572

 

Borçlunun itirazının geçici OLARAK kaldırılmasının hükümleri

İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri 601

Karar ve Müddet 602

AÇIKLAMA.. 602

İÇTİHATLAR.. 602

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 602

Yargıtay Özel Daire Kararları 606

 

TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA GERİYE BIRAKILMASI VEYA İPTALİ

Merciin Karariyle Takibin Talik veya İptali 613

AÇIKLAMA.. 613

Görevli Mahkeme. 614

Yetkili Mahkeme. 614

Davacı 614

Davalı 614

Dava Açma Koşulları 614

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 614

ÖRNEKLER.. 615

Dava Dilekçesi Örneği 615

İÇTİHATLAR.. 616

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 616

Yargıtay Özel Daire Kararları 617

KAYNAKÇA.. 637

Yazarın Basılmış Eserleri  639

Yazarın Basılacak Eserleri  640