Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Tasarrufun İptali Davaları (Seri 13)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 328,00
205,00 164,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Şubat 2014
Sayfa Sayısı : 214
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-37-2
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-714-4 (13.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI- SERİ 13

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Hukuku

- Borçlunun Tasarruflarının İptali (Bozulması) Davaları

- İvazsız Tasarrufların Butlanı

- Acizden Dolayı Tasarrufların Butlanı

- Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufların Butlanı

- Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü

- Tasarrufun İptali Davasında Davalı

- Tasarrufun İptalinde İade

- Tasarrufun İptalinde Hak Düşürücü Süreler

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5

BORÇLUNUN TASARRUFLARININ İPTALİ (BOZULMASI) DAVALARI
İptal Davası    7
İptal Davası ve Davacılar    7
AÇIKLAMA    7
Davalı    10
Dava Açma Koşulları    10
Dava Açma Süresi    11
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    11
Haciz Yoluyla Takipte Dava Açılabilmesi    14
İflas Yoluyla Takipte Dava Açılabilmesi    15
Davalı    15
Aciz Belgesine Dayanan İptal Davaları    15
Davanın Kabulünde Yapılacaklar    16
Tasarrufun İptali Davasına Dayanak Yapılacak Aciz Belgeleri    16
Kamu (Amme) Alacaklarından Dolayı İptal Davası Açılması    16
Davanın Temlik Edilmesinden Sonra Davayı Açanın Feragati    17
ÖRNEKLER    17
Dava Dilekçesi Örneği    17
İÇTİHATLAR    18
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    18
Yargıtay Özel Daire Kararları    41

İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI
İvazsız Tasarrufların Butlanı    105
AÇIKLAMA    105
İÇTİHATLAR    107
Yargıtay Özel Daire Kararları    107

ACİZDEN DOLAYI TASARRUFLARIN BUTLANI
Acizden Dolayı Butlan    113
AÇIKLAMA    113
İÇTİHATLAR    114
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    114
Yargıtay Özel Daire Kararları    118

ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN BUTLANI
Zarar Verme Kastından Dolayı İptal    131
AÇIKLAMA    131
İÇTİHATLAR    133
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    133
Yargıtay Özel Daire Kararları    135

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
İptal Davalarında Yargılama Usulü    153
AÇIKLAMA    153
İÇTİHATLAR    154
Yargıtay Özel Daire Kararları    154

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVALI
İptal Davasında Davalı    167
AÇIKLAMA    167
İÇTİHATLAR    168
Yargıtay Özel Daire Kararları    168

TASARRUFUN İPTALİNDE İADE
İadenin Şümulü    187
AÇIKLAMA    187
İflasta İptal Davası    188
İÇTİHATLAR    188
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    188
Yargıtay Özel Daire Kararları    191

TASARRUFUN İPTALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER
Hak Düşürücü Müddet    207
AÇIKLAMA    207
6183 Sayılı Yasada Yer Alan İptal Davasında Süre    207
İÇTİHATLAR    208
Yargıtay Özel Daire Kararları    208
KAYNAKÇA    215
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    217
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    218