Kategoriler

(Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli) Türk Medeni Yasası ve Uygulaması Aile Hukuku-II (Md. 202-395) 3. Cilt

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.460,00 1.168,00
730,00 584,00
950,00 760,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 807
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-172-2
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-537-9 (3.c
Boyut : 16x24
Dili : Türkçe
Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, üçüncü kitabı olan “Aile Hukuku - II” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası’nın 202 nci maddesinden 395 inci maddesine kadar tüm hükümleri incele­me ko­nusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararlarıda araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  1457
KISALTMALAR 1459
İÇİNDEKİLER 1461

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. YASAL MAL REJİMİ 1479
AÇIKLAMA 1479
İÇTİHATLAR 1480
B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 1487
I. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 1487
AÇIKLAMA 1487
İÇTİHATLAR 1498
II. SÖZLEŞME EHLİYETİ 1501
AÇIKLAMA 1501
İÇTİHATLAR 1501
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  1502
AÇIKLAMA 1502
İÇTİHATLAR 1502
C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 1506
I. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ İLE 1506
1. KARAR 1506
AÇIKLAMA 1506
İÇTİHATLAR 1508
2. YETKİ 1512
AÇIKLAMA 1512
3. MAL AYRILIĞINA GEÇİŞTEN DÖNME 1513
AÇIKLAMA 1513
İÇTİHATLAR 1513
II. CEBRÎ İCRA HÂLİNDE  1517
1. İFLÂSTA 1517
AÇIKLAMA 1517
2. HACİZDE 1518
AÇIKLAMA 1518
3. ESKİ REJİME DÖNME 1519
AÇIKLAMA 1519
III. ÖNCEKİ REJİMİN TASFİYESİ 1520
AÇIKLAMA 1520
İÇTİHATLAR 1521
D. ALACAKLILARIN KORUNMASI 1527
AÇIKLAMA 1527
İÇTİHATLAR 1527
E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ 1529
AÇIKLAMA 1529
İÇTİHATLAR 1529
F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ 1533
AÇIKLAMA 1533
İÇTİHATLAR 1533
G. ENVANTER 1536
AÇIKLAMA 1536
H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 1537
AÇIKLAMA 1537
İÇTİHATLAR 1537

İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
A. MÜLKİYET 1541
I. KAPSAMI 1541
AÇIKLAMA 1541
İÇTİHATLAR 1542
II. EDİNİLMİŞ MALLAR 1547
AÇIKLAMA 1547
İÇTİHATLAR 1547
III. KİŞİSEL MALLAR 1555
1. KANUNA GÖRE 1555
AÇIKLAMA 1555
İÇTİHATLAR 1556
2. SÖZLEŞMEYE GÖRE 1559
AÇIKLAMA 1559
İÇTİHATLAR 1559
IV. İSPAT 1563
AÇIKLAMA 1563
İÇTİHATLAR 1563
B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1567
AÇIKLAMA 1567
İÇTİHATLAR 1568
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 1570
AÇIKLAMA 1570
İÇTİHATLAR 1570
D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1572
I. SONA ERME ANI 1572
AÇIKLAMA 1572
İÇTİHATLAR 1572
II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE BORÇLAR 1579
1. GENEL OLARAK 1579
AÇIKLAMA 1579
İÇTİHATLAR 1579
2. DEĞER ARTIŞ PAYI 1588
AÇIKLAMA 1588
İÇTİHATLAR 1589
III. EŞLERİN PAYLARININ HESAPLANMASI 1595
1. KİŞİSEL MALLARIN VE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI 1595
AÇIKLAMA 1595
İÇTİHATLAR 1596
2. EKLENECEK DEĞERLER 1598
AÇIKLAMA 1598
İÇTİHATLAR 1599
3. KİŞİSEL MALLAR İLE EDİNİLMİŞ MALLAR ARASINDA
DENKLEŞTİRME  1608
AÇIKLAMA 1608
İÇTİHATLAR 1609
4. ARTIK DEĞER 1622
AÇIKLAMA 1622
İÇTİHATLAR 1623
IV. DEĞERİN BELİRLENMESİ 1633
1. SÜRÜM DEĞERİ 1633
AÇIKLAMA 1633
İÇTİHATLAR 1634
2. GELİR DEĞERİ 1646
A. GENEL OLARAK 1646
AÇIKLAMA 1646
B. ÖZEL HÂLLER 1647
AÇIKLAMA 1647
3. DEĞERLENDİRME ANI 1648
AÇIKLAMA 1648
İÇTİHATLAR 1648
V. ARTIK DEĞERE KATILMA 1660
1. KANUNA GÖRE 1660
AÇIKLAMA 1660
İÇTİHATLAR 1660
2. SÖZLEŞMEYE GÖRE 1666
A. GENEL OLARAK 1666
AÇIKLAMA 1666
İÇTİHATLAR 1666
B. İPTAL, BOŞANMA VEYA MAHKEME KARARIYLA MAL AYRILIĞINDA 1668
AÇIKLAMA 1668
İÇTİHATLAR 1668
VI. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 1670
1. ÖDEME VE ERTELENMESİ 1670
AÇIKLAMA 1670
İÇTİHATLAR 1671
2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1676
AÇIKLAMA 1676
İÇTİHATLAR 1677
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI DAVA 1688
AÇIKLAMA 1688
İÇTİHATLAR 1689

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1693
AÇIKLAMA 1693
B. DİĞER HÜKÜMLER 1694
AÇIKLAMA 1694
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 1695
I. GENEL OLARAK 1695
AÇIKLAMA 1695
II. İSPAT 1696
AÇIKLAMA 1696
İÇTİHATLAR 1696
B. BORÇLARDAN SORUMLULUK  1698
AÇIKLAMA 1698
C. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1699
AÇIKLAMA 1699
İÇTİHATLAR 1699
II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE PAYLI MALIN VERİLMESİ 1702
1. GENEL OLARAK 1702
AÇIKLAMA 1702
İÇTİHATLAR 1702
2. KATKIDAN DOĞAN HAK 1705
AÇIKLAMA 1705
İÇTİHATLAR 1705
III. AİLEYE ÖZGÜLENEN MALLAR 1708
1. KURAL 1708
AÇIKLAMA 1708
İÇTİHATLAR 1709
2. PAYLAŞMAYA AYKIRI DAVRANIŞLAR 1711
AÇIKLAMA 1711
İÇTİHATLAR 1712
3. PAYLAŞTIRMA İSTEMİNİN REDDİ 1714
AÇIKLAMA 1714
4. PAYLAŞTIRMA YÖNTEMİ 1715
AÇIKLAMA 1715
IV. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1717
1. İPTAL VEYA BOŞANMA HÂLİNDE 1717
AÇIKLAMA 1717
İÇTİHATLAR 1719
2. ÖLÜM HÂLİNDE 1727
AÇIKLAMA 1727
İÇTİHATLAR 1728

BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
A. MÜLKİYET 1731
I. KAPSAMI 1731
AÇIKLAMA 1731
II. ORTAKLIK MALLARI 1732
1. GENEL MAL ORTAKLIĞI 1732
AÇIKLAMA 1732
2. SINIRLI MAL ORTAKLIĞI 1734
A. EDİNİLMİŞ MALLARDA ORTAKLIK 1734
AÇIKLAMA 1734
B. DİĞER MAL ORTAKLIKLARI 1735
AÇIKLAMA 1735
III. KİŞİSEL MALLAR 1736
AÇIKLAMA 1736
IV. İSPAT 1737
AÇIKLAMA 1737
B. YÖNETİM VE TASARRUF 1738
I. ORTAKLIK MALLARINDA 1738
1. OLAĞAN YÖNETİM 1738
AÇIKLAMA 1738
İÇTİHATLAR 1739
2. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM 1741
AÇIKLAMA 1741
3. ORTAKLIK MALLARI İLE MESLEK VEYA SANAT İCRASI 1742
AÇIKLAMA 1742
4. MİRASIN KABULÜ VEYA REDDİ 1743
AÇIKLAMA 1743
5. SORUMLULUK VE YÖNETİM GİDERLERİ 1745
AÇIKLAMA 1745
II. KİŞİSEL MALLAR 1746
AÇIKLAMA 1746
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 1747
I. ORTAKLIK BORÇLARI 1747
AÇIKLAMA 1747
II. KİŞİSEL BORÇLAR 1748
AÇIKLAMA 1748
D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 1749
AÇIKLAMA 1749
İÇTİHATLAR 1749
E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 1752
I. SONA ERME ANI 1752
AÇIKLAMA 1752
İÇTİHATLAR 1753
II. KİŞİSEL MALA EKLEME 1756
AÇIKLAMA 1756
III. KİŞİSEL MAL İLE ORTAKLIK MALI ARASINDAKİ DENKLEŞTİRME 1757
AÇIKLAMA 1757
IV. DEĞER ARTIŞ PAYI 1758
AÇIKLAMA 1758
V. DEĞER BELİRLENMESİ 1759
AÇIKLAMA 1759
VI. PAYLAŞMA 1760
AÇIKLAMA 1760
2. DİĞER HÂLLERDE 1761
AÇIKLAMA 1761
VII. PAYLAŞMA USULÜ 1762
1. KİŞİSEL MALLAR 1762
AÇIKLAMA 1762
2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI 1763
AÇIKLAMA 1763
İÇTİHATLAR 1764
3. DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİ 1767
AÇIKLAMA 1767
İÇTİHATLAR 1767
4. DİĞER PAYLAŞMA KURALLARI 1768
AÇIKLAMA 1768

İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI 1769
AÇIKLAMA 1769
İÇTİHATLAR 1770
B. DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 1773
I. YETKİ  1773
AÇIKLAMA 1773
İÇTİHATLAR 1773
II. YARGILAMA USULÜ 1780
AÇIKLAMA 1780
İÇTİHATLAR 1781

İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
A. BABALIK KARİNESİ 1783
AÇIKLAMA 1783
İÇTİHATLAR 1784
B. SOYBAĞININ REDDİ 1790
I. DAVA HAKKI 1790
AÇIKLAMA 1790
ÖRNEKLER 1792
İÇTİHATLAR 1793
II. İSPAT 1797
1. EVLİLİK İÇİNDE ANA RAHMİNE DÜŞME 1797
AÇIKLAMA 1797
İÇTİHATLAR 1797
2. EVLENMEDEN ÖNCE VEYA AYRI YAŞAMA SIRASINDA ANA RAHMİNE DÜŞME 1800
AÇIKLAMA 1800
İÇTİHATLAR 1800
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1802
AÇIKLAMA 1802
İÇTİHATLAR 1802
C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI 1806
AÇIKLAMA 1806
İÇTİHATLAR 1806
D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 1808
AÇIKLAMA 1808
İÇTİHATLAR 1809
E. SONRADAN EVLENME 1813
I. KOŞULU 1813
AÇIKLAMA 1813
İÇTİHATLAR 1813
II. BİLDİRİM 1817
AÇIKLAMA 1817
ÖRNEKLER 1818
İÇTİHATLAR 1818
III. İTİRAZ VE İPTAL 1820
AÇIKLAMA 1820
ÖRNEKLER 1823
İÇTİHATLAR 1824

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
A. TANIMA 1827
I. KOŞULLARI VE ŞEKLİ 1827
AÇIKLAMA 1827
İÇTİHATLAR 1828
II. BİLDİRİM 1830
AÇIKLAMA 1830
ÖRNEKLER 1831
İÇTİHATLAR 1831
III. İPTAL DAVASI 1833
1. TANIYANIN DAVA HAKKI 1833
AÇIKLAMA 1833
ÖRNEKLER 1837
İÇTİHATLAR 1838
2. İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 1853
A. GENEL OLARAK 1853
AÇIKLAMA 1853
İÇTİHATLAR 1853
B. İSPAT YÜKÜ 1856
AÇIKLAMA 1856
3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1857
AÇIKLAMA 1857
İÇTİHATLAR 1857
B. BABALIK HÜKMÜ 1860
I. DAVA HAKKI 1860
AÇIKLAMA 1860
ÖRNEKLER 1864
İÇTİHATLAR 1866
II. KARİNE 1872
AÇIKLAMA 1872
İÇTİHATLAR 1872
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 1875
AÇIKLAMA 1875
İÇTİHATLAR 1876
IV. ANANIN MALÎ HAKLARI 1878
AÇIKLAMA 1878
İÇTİHATLAR 1878

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
A. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİ 1883
I. GENEL KOŞULLARI 1883
AÇIKLAMA 1883
İÇTİHATLAR 1884
II. BİRLİKTE EVLÂT EDİNME 1891
AÇIKLAMA 1891
İÇTİHATLAR 1892
III. TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME 1902
AÇIKLAMA 1902
İÇTİHATLAR 1903
IV. KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI 1905
AÇIKLAMA 1905
İÇTİHATLAR 1905
V. ANA VE BABANIN RIZASI 1909
1.ŞEKİL 1909
AÇIKLAMA 1909
İÇTİHATLAR 1910
2. ZAMANI 1915
AÇIKLAMA 1915
İÇTİHATLAR 1915
3. RIZANIN ARANMAMASI 1918
A. KOŞULLARI 1918
AÇIKLAMA 1918
İÇTİHATLAR 1918
B. KARAR 1923
AÇIKLAMA 1923
İÇTİHATLAR 1924
B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ 1929
AÇIKLAMA 1929
İÇTİHATLAR 1930
C. HÜKÜMLERİ 1934
AÇIKLAMA 1934
İÇTİHATLAR 1935
D. ŞEKİL VE USUL 1940
I. GENEL OLARAK 1940
AÇIKLAMA 1940
İÇTİHATLAR 1945
II. ARAŞTIRMA 1949
AÇIKLAMA 1949
ÖRNEKLER 1952
İÇTİHATLAR 1953
E. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 1959
I. SEBEPLERİ 1959
1. RIZANIN BULUNMAMASI 1959
AÇIKLAMA 1959
ÖRNEKLER 1964
İÇTİHATLAR 1965
2. DİĞER NOKSANLIKLAR 1969
AÇIKLAMA 1969
İÇTİHATLAR 1969
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 1972
AÇIKLAMA 1972
İÇTİHATLAR 1972
F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK 1975
AÇIKLAMA 1975

BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. SOYADI 1977
AÇIKLAMA 1977
İÇTİHATLAR 1978
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER  1990
AÇIKLAMA 1990
C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ 1991
I. ANA VE BABA İLE 1991
1. KURAL 1991
AÇIKLAMA 1991
İÇTİHATLAR 1991
2. SINIRLARI 1995
AÇIKLAMA 1995
İÇTİHATLAR 1995
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE 2001
AÇIKLAMA 2001
İÇTİHATLAR 2001
III. YETKİ 2006
AÇIKLAMA 2006
İÇTİHATLAR 2006
D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 2008
I. KAPSAMI 2008
AÇIKLAMA 2008
İÇTİHATLAR 2009
II. SÜRESİ 2014
AÇIKLAMA 2014
İÇTİHATLAR 2014
III. DAVA HAKKI 2020
AÇIKLAMA 2020
ÖRNEKLER 2023
İÇTİHATLAR 2024
IV. NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ 2027
AÇIKLAMA 2027
ÖRNEKLER 2029
İÇTİHATLAR 2030
V. DURUMUN DEĞİŞMESİ 2036
AÇIKLAMA 2036
ÖRNEKLER 2038
İÇTİHATLAR 2039
VI. GEÇİCİ ÖNLEMLER 2046
1. GENEL OLARAK 2046
AÇIKLAMA 2046
İÇTİHATLAR 2046
2. BABALIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCE 2048
AÇIKLAMA 2048
İÇTİHATLAR 2048
VII. GÜVENCE VERİLMESİ 2050
AÇIKLAMA 2050

ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
A. GENEL OLARAK 2051
I. KOŞULLAR 2051
AÇIKLAMA 2051
İÇTİHATLAR 2051
II. ANA VE BABA EVLİ İSE 2055
AÇIKLAMA 2055
İÇTİHATLAR 2056
III. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE 2059
AÇIKLAMA 2059
İÇTİHATLAR 2059
IV. ÜVEY ÇOCUKLAR 2063
AÇIKLAMA 2063
İÇTİHATLAR 2063
B. VELÂYETİN KAPSAMI 2064
I. GENEL OLARAK 2064
AÇIKLAMA 2064
İÇTİHATLAR 2065
II. EĞİTİM 2069
AÇIKLAMA 2069
İÇTİHATLAR 2069
III. DİNÎ EĞİTİM 2074
AÇIKLAMA 2074
IV. ÇOCUĞUN TEMSİL EDİLMESİ 2075
AÇIKLAMA 2075
İÇTİHATLAR 2075
V. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ 2079
AÇIKLAMA 2079
İÇTİHATLAR 2079
VI. ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ 2082
AÇIKLAMA 2082
İÇTİHATLAR 2082
VII. ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER 2083
AÇIKLAMA 2083
İÇTİHATLAR 2083
C. ÇOCUĞUN KORUNMASI 2085
I. KORUMA ÖNLEMLERİ 2085
AÇIKLAMA 2085
İÇTİHATLAR 2088
II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 2091
AÇIKLAMA 2091
İÇTİHATLAR 2094
III. VELÂYETİN KALDIRILMASI 2096
1. GENEL OLARAK 2096
AÇIKLAMA 2096
ÖRNEKLER 2099
İÇTİHATLAR 2100
2. ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HÂLİNDE 2104
AÇIKLAMA 2104
İÇTİHATLAR 2104
3. VELÂYETİN KALDIRILMASI HÂLİNDE ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2109
AÇIKLAMA 2109
İÇTİHATLAR 2109
IV. DURUMUN DEĞİŞMESİ 2114
AÇIKLAMA 2114
ÖRNEKLER 2116
İÇTİHATLAR 2116

YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI
A. YÖNETİM 2119
I. GENEL OLARAK 2119
AÇIKLAMA 2119
İÇTİHATLAR 2119
II. EVLİLİK SONA ERİNCE 2124
AÇIKLAMA 2124
İÇTİHATLAR 2124
B. KULLANMA HAKKI 2127
AÇIKLAMA 2127
İÇTİHATLAR 2127
C. GELİRLERİN SARFI 2129
AÇIKLAMA 2129
İÇTİHATLAR 2129
D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI 2131
AÇIKLAMA 2131
İÇTİHATLAR 2131
E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI 2136
I. KAZANDIRMALAR 2136
AÇIKLAMA 2136
İÇTİHATLAR 2136
II. SAKLI PAY 2139
AÇIKLAMA 2139
III. MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VE KİŞİSEL KAZANÇ 2140
AÇIKLAMA 2140
F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI 2141
I. ÖNLEMLER 2141
AÇIKLAMA 2141
İÇTİHATLAR 2141
II. YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI 2147
AÇIKLAMA 2147
İÇTİHATLAR 2149
G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ 2152
I. MALLARIN DEVRİ 2152
AÇIKLAMA 2152
İÇTİHATLAR 2153
II. ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU 2154
AÇIKLAMA 2154
İÇTİHATLAR 2154

İKİNCİ BÖLÜM
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ 2159
AÇIKLAMA 2159
B. DAVA HAKKI 2160
AÇIKLAMA 2160
ÖRNEKLER 2163
İÇTİHATLAR 2165
C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER 2173
AÇIKLAMA 2173
İÇTİHATLAR 2173

İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
A. KOŞULLARI 2183
AÇIKLAMA 2183
İÇTİHATLAR 2184
B. HÜKÜMLERİ 2186
I. EV DÜZENİ VE GÖZETİM 2186
AÇIKLAMA 2186
II. SORUMLULUK 2187
AÇIKLAMA 2187
İÇTİHATLAR 2188
III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI 2194
1. KOŞULLARI 2194
AÇIKLAMA 2194
İÇTİHATLAR 2195
2. İSTENMESİ 2198
AÇIKLAMA 2198
İÇTİHATLAR 2199

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI
A. AİLE VAKFI 2201
AÇIKLAMA 2201
B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 2202
I. OLUŞUMU 2202
1. KOŞULLARI 2202
AÇIKLAMA 2202
2. ŞEKİL  2204
AÇIKLAMA 2204
II. SÜRE  2205
AÇIKLAMA 2205
İÇTİHATLAR 2205
III. HÜKMÜ 2207
1. ELBİRLİĞİ İLE İŞLETME 2207
AÇIKLAMA 2207
2. YÖNETİM VE TEMSİL  2208
A. GENEL OLARAK 2208
AÇIKLAMA 2208
B. YÖNETİCİNİN YETKİSİ  2209
AÇIKLAMA 2209
3. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL MALLAR 2210
AÇIKLAMA 2210
IV. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 2211
1. SEBEPLERİ 2211
AÇIKLAMA 2211
İÇTİHATLAR 2212
2. FESİH BİLDİRİMİ, ÖDEMEDEN ACİZ, EVLENME  2218
AÇIKLAMA 2218
3. ÖLÜM 2219
AÇIKLAMA 2219
4. PAYLAŞMA KURALLARI 2220
AÇIKLAMA 2220
V. KAZANÇ PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 2221
1. KONUSU 2221
AÇIKLAMA 2221
2. ÖZEL SONA ERDİRME SEBEPLERİ 2223
AÇIKLAMA 2223
C. AİLE YURDU 2224
I. GENEL OLARAK 2224
AÇIKLAMA 2224
ÖRNEKLER 2228
II. KURULMASI 2230
1. KOŞULLARI 2230
AÇIKLAMA 2230
2. USUL VE ŞEKİL 2231
A. İLÂN  2231
AÇIKLAMA 2231
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI 2232
AÇIKLAMA 2232
C. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ 2233
AÇIKLAMA 2233
III. SONUÇLARI 2234
1. TASARRUF HAKKININ SINIRLANMASI 2234
AÇIKLAMA 2234
2. KAN HISIMLARININ AİLE YURDUNA ALINMASI 2235
AÇIKLAMA 2235
3. MALİKİN ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ 2236
AÇIKLAMA 2236
IV. SONA ERMESİ 2237
1. MALİKİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE 2237
AÇIKLAMA 2237
2. MALİKİN SAĞLIĞINDA 2239
AÇIKLAMA 2239
İÇTİHATLAR 2239

İLGİLİ MEVZUAT
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 2243
AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE
YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN  2255