Kategoriler

(Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli) Türk Medeni Yasası ve Uygulaması Miras Hukuku (Md. 495-682) 5. Cilt

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.715,00 1.372,00
860,00 688,00
1.115,00 892,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 1051
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-174-6
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-539-3 (5.c)
Boyut : 16x24
Dili : Türkçe

Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, beşinci kitabı olan “Miras Hukuku” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası'nın 495 inci maddesinden 682 nci maddesine kadar tüm hükümleri inceleme konusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararları da araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 2755
KISALTMALAR 2757
İÇİNDEKİLER 2759


ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR
A. KAN HISIMLARI 2775
I. ALTSOY 2775
AÇIKLAMA 2775
İÇTİHATLAR 2776
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI 2778
ÖRNEKLER 2780
İÇTİHATLAR 2782
NOTERDE MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ 2788
İLGİLİ YASA 2788
AÇIKLAMA 2789
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 2793
ÖRNEKLER 2795
İÇTİHATLAR 2797
II. ANA VE BABA 2801
AÇIKLAMA 2801
İÇTİHATLAR 2802
III. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA 2806
AÇIKLAMA 2806
İÇTİHATLAR 2807
IV. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR 2810
AÇIKLAMA 2810
İÇTİHATLAR 2810
B. SAĞ KALAN EŞ 2812
AÇIKLAMA 2812
İÇTİHATLAR 2812
C. EVLÂTLIK 2820
AÇIKLAMA 2820
İÇTİHATLAR 2820
D. DEVLET 2824
AÇIKLAMA 2824
İÇTİHATLAR 2824
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ
A. EHLİYET 2831
I. VASİYETTE 2831
AÇIKLAMA 2831
İÇTİHATLAR 2832


II. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE 2835
AÇIKLAMA 2835
İÇTİHATLAR 2835
B. İRADE SAKATLIĞI 2841
AÇIKLAMA 2841
İÇTİHATLAR 2842


İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM 2845
I. KAPSAMI 2845
AÇIKLAMA 2845
İÇTİHATLAR 2846
II. SAKLI PAY 2853
AÇIKLAMA 2853
İÇTİHATLAR 2854
III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI 2862
1. BORÇLARIN İNDİRİLMESİ 2862
AÇIKLAMA 2862
İÇTİHATLAR 2862
2. SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR 2867
AÇIKLAMA 2867
İÇTİHATLAR 2867
3. SİGORTA ALACAKLARI 2869
AÇIKLAMA 2869
B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 2870
I. SEBEPLERİ 2870
AÇIKLAMA 2870
İÇTİHATLAR 2871
II. HÜKÜMLERİ 2877
AÇIKLAMA 2877
İÇTİHATLAR 2879
III. İSPAT YÜKÜ 2883
AÇIKLAMA 2883
İÇTİHATLAR 2884
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ DAVASI 2888
ÖRNEKLER 2890
İÇTİHATLAR 2891
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 2893
AÇIKLAMA 2893


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ
A. GENEL OLARAK 2895
AÇIKLAMA 2895
İÇTİHATLAR 2895
B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER 2901
AÇIKLAMA 2901
İÇTİHATLAR 2902
C. MİRASÇI ATAMA 2906
AÇIKLAMA 2906
İÇTİHATLAR 2906
D. BELİRLİ MAL BIRAKMA 2911
I. KONUSU 2911
AÇIKLAMA 2911
İÇTİHATLAR 2912
II. TESLİM BORCU 2914
AÇIKLAMA 2914
İÇTİHATLAR 2914
III. TEREKE İLE İLGİSİ 2917
AÇIKLAMA 2917
İÇTİHATLAR 2918
E. YEDEK MİRASÇI ATAMA 2920
AÇIKLAMA 2920
F. ARTMİRASÇI ATAMA 2921
I. BELİRLENMESİ 2921
AÇIKLAMA 2921
II. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ 2922
AÇIKLAMA 2922
İÇTİHATLAR 2922
III. GÜVENCE 2927
AÇIKLAMA 2927
İÇTİHATLAR 2928
IV. HÜKÜMLERİ 2931
1. ÖNMİRASÇI HAKKINDA 2931
AÇIKLAMA 2931
2. ARTMİRASÇI HAKKINDA 2932
AÇIKLAMA 2932
G. VAKIF 2933
AÇIKLAMA 2933
H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 2934
I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ 2934
AÇIKLAMA 2934
İÇTİHATLAR 2935
II. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 2940
1. KAPSAMI 2940
AÇIKLAMA 2940
İÇTİHATLAR 2941
2. HÜKÜMDEN DÜŞMESİ 2946
AÇIKLAMA 2946
3. TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI 2947
AÇIKLAMA 2947


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ
A. VASİYET 2949
I. ŞEKİLLERİ 2949
1. GENEL OLARAK 2949
AÇIKLAMA 2949
İÇTİHATLAR 2949
2. RESMÎ VASİYETNAME 2955
A. DÜZENLENMESİ 2955
AÇIKLAMA 2955
İÇTİHATLAR 2956
B. MEMURUN İŞLEVİ 2960
AÇIKLAMA 2960
İÇTİHATLAR 2960
C. TANIKLARIN KATILMASI 2965
AÇIKLAMA 2965
İÇTİHATLAR 2965
D. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN 
DÜZENLEME 2969
AÇIKLAMA 2969
İÇTİHATLAR 2969
E. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI 2976
AÇIKLAMA 2976
İÇTİHATLAR 2977
F. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI 2981
AÇIKLAMA 2981
İÇTİHATLAR 2981
3. EL YAZILI VASİYETNAME 2982
AÇIKLAMA 2983
İÇTİHATLAR 2984
4. SÖZLÜ VASİYET 2987
A. SON ARZULARI ANLATMA 2987
AÇIKLAMA 2987
İÇTİHATLAR 2988
B. BELGELEME 2991
AÇIKLAMA 2991
İÇTİHATLAR 2992
C. HÜKÜMDEN DÜŞME 2994
AÇIKLAMA 2994
İÇTİHATLAR 2994
II. VASİYETTEN DÖNME 2997
1. YENİ VASİYETNAME İLE 2997
AÇIKLAMA 2997
İÇTİHATLAR 2997
2. YOK ETME İLE 3002
AÇIKLAMA 3002
İÇTİHATLAR 3002
3. SONRAKİ TASARRUFLAR 3005
AÇIKLAMA 3005
İÇTİHATLAR 3005
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ 3009
I. ŞEKLİ 3009
AÇIKLAMA 3009
İÇTİHATLAR 3009
II. ORTADAN KALDIRILMASI 3017
1. SAĞLARARASINDA 3017
A. SÖZLEŞME VEYA VASİYETNAME İLE 3017
AÇIKLAMA 3017
B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE 3019
AÇIKLAMA 3019
2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME 3020
AÇIKLAMA 3020
C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI 3021
AÇIKLAMA 3021
İÇTİHATLAR 3021


BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
A. ATANMASI 3025
I. ATANMA VE EHLİYET 3025
AÇIKLAMA 3025
İÇTİHATLAR 3026
II. BİRDEN ÇOK VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ 3030
AÇIKLAMA 3030
B. GÖREV VE YETKİLERİ 3031
I. GENEL OLARAK 3031
AÇIKLAMA 3031
İÇTİHATLAR 3032
II. TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF 3035
AÇIKLAMA 3035
C. GÖREVİN SONA ERMESİ 3036
AÇIKLAMA 3036
D. DENETLENMESİ 3037
AÇIKLAMA 3037
İÇTİHATLAR 3038
E. SORUMLULUĞU 3041
AÇIKLAMA 3041


ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ
A. İPTAL DAVASI 3043
I. SEBEPLERİ 3043
AÇIKLAMA 3043
İÇTİHATLAR 3044
II. DAVA HAKKI 3051
AÇIKLAMA 3051
ÖRNEKLER 3054
VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI 3055
ÖRNEKLER 3057
İÇTİHATLAR 3057
III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 3061
AÇIKLAMA 3061
İÇTİHATLAR 3062
B. TENKİS DAVASI 3070
I. KOŞULLARI 3070
1. GENEL OLARAK 3070
AÇIKLAMA 3070
ÖRNEKLER 3074
İÇTİHATLAR 3075
2. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR 3080
AÇIKLAMA 3080
İÇTİHATLAR 3080
3. MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI 3088
AÇIKLAMA 3088
İÇTİHATLAR 3089
II. HÜKÜMLERİ 3093
1. GENEL OLARAK 3093
AÇIKLAMA 3093
İÇTİHATLAR 3093
2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE 3100
AÇIKLAMA 3100
İÇTİHATLAR 3101
3. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 3112
A. TENKİSE TÂBİ KAZANDIRMALAR 3112
AÇIKLAMA 3112
İÇTİHATLAR 3113
B. GERİ VERME BORCU 3122
AÇIKLAMA 3122
4. HAYAT SİGORTALARINDA 3123
AÇIKLAMA 3123
İÇTİHATLAR 3123
5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN 3137
AÇIKLAMA 3137
6. ARTMİRASÇI BAKIMINDAN 3138
AÇIKLAMA 3138
İÇTİHATLAR 3138
III. TENKİSTE SIRA 3159
AÇIKLAMA 3159
İÇTİHATLAR 3160
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER 3169
AÇIKLAMA 3169
İÇTİHATLAR 3169


YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ 
DURUMUNDA 3177
AÇIKLAMA 3177
B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA 3178
I. TENKİS 3178
AÇIKLAMA 3178
İÇTİHATLAR 3178
II. GERİ VERME 3181
AÇIKLAMA 3181


İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI 3183
AÇIKLAMA 3183
İÇTİHATLAR 3184
B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME 3193
AÇIKLAMA 3193
İÇTİHATLAR 3193
C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ 3198
I. MİRASA EHLİYET 3198
1.HAK EHLİYETİ 3198
AÇIKLAMA 3198
İÇTİHATLAR 3199
2. MİRASTAN YOKSUNLUK 3207
A. SEBEPLERİ 3207
AÇIKLAMA 3207
İÇTİHATLAR 3208
B. ALTSOYA ETKİSİ 3215
AÇIKLAMA 3215
İÇTİHATLAR 3215
II. SAĞ OLMAK 3217
1. MİRASÇI OLARAK 3217
AÇIKLAMA 3217
İÇTİHATLAR 3217
2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK 3223
AÇIKLAMA 3223
İÇTİHATLAR 3224
3. CENİN 3230
AÇIKLAMA 3230
İÇTİHATLAR 3230
4. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUK 3236
AÇIKLAMA 3236
D. GAİPLİK 3237
I. GAİBİN MİRASI 3237
1. GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM 3237
AÇIKLAMA 3237
2. GERİ VERME  3239
AÇIKLAMA 3239
II. GAİBE DÜŞEN MİRAS 3240
AÇIKLAMA 3240
İÇTİHATLAR 3241
III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI 3243
AÇIKLAMA 3243
İÇTİHATLAR 3244
IV. HAZİNENİN İSTEMİ 3245
AÇIKLAMA 3245
İÇTİHATLAR 3245


İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
A. GENEL OLARAK 3259
AÇIKLAMA 3259
ÖRNEKLER 3264
İÇTİHATLAR 3265
B. DEFTER TUTMA 3276
AÇIKLAMA 3276
İÇTİHATLAR 3277
C. MÜHÜRLEME 3286
AÇIKLAMA 3286
İÇTİHATLAR 3287
D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 3293
I. GENEL OLARAK 3293
AÇIKLAMA 3293
İÇTİHATLAR 3294
II. GÖREV, TEMSİL VE SORUMLULUK 3299
AÇIKLAMA 3299
İÇTİHATLAR 3301
III. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ 3308
AÇIKLAMA 3308
İÇTİHATLAR 3308
E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER 3315
I. TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 3315
AÇIKLAMA 3315
İÇTİHATLAR 3316
II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI 3326
AÇIKLAMA 3326
İÇTİHATLAR 3327
III. İLGİLİLERE TEBLİĞ 3340
AÇIKLAMA 3340
İÇTİHATLAR 3340
IV. MİRASÇILIK BELGESİ 3349
AÇIKLAMA 3349
İÇTİHATLAR 3350


İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI
A. KAZANMA 3363
I. MİRASÇILAR TARAFINDAN 3363
AÇIKLAMA 3363
İÇTİHATLAR 3364
II. VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN 3380
1. İSTEM 3380
AÇIKLAMA 3380
İÇTİHATLAR 3381
2. ÖZEL DURUMLAR 3394
AÇIKLAMA 3394
3. ZAMANAŞIMI 3395
AÇIKLAMA 3395
İÇTİHATLAR 3395
III. ALACAKLILARIN DURUMU 3399
AÇIKLAMA 3399
İÇTİHATLAR 3400
IV. TENKİS VE GERİ İSTEME 3413
AÇIKLAMA 3413
İÇTİHATLAR 3413
B. RET 3417
I. RET BEYANI 3417
1. RET HAKKI 3417
AÇIKLAMA 3417
ÖRNEKLER 3424
İÇTİHATLAR 3426
2. SÜRE  3434
A. GENEL OLARAK 3434
AÇIKLAMA 3434
İÇTİHATLAR 3435
B. TEREKENİN YAZIMINDA 3444
AÇIKLAMA 3444
İÇTİHATLAR 3444
3. RET HAKKININ GEÇMESİ 3446
AÇIKLAMA 3446
İÇTİHATLAR 3447
4. REDDİN ŞEKLİ 3449
AÇIKLAMA 3449
İÇTİHATLAR 3450
II. RET HAKKININ DÜŞMESİ 3457
AÇIKLAMA 3457
İÇTİHATLAR 3458
III. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET 3464
AÇIKLAMA 3464
İÇTİHATLAR 3464
IV. EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN RET 3471
1. GENEL OLARAK 3471
AÇIKLAMA 3471
İÇTİHATLAR 3472
2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ 3478
AÇIKLAMA 3478
İÇTİHATLAR 3478
3. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA RET 3482
AÇIKLAMA 3482
İÇTİHATLAR 3483
V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI 3485
AÇIKLAMA 3485
İÇTİHATLAR 3485
VI. VASİYETİN REDDİ 3488
AÇIKLAMA 3488
İÇTİHATLAR 3488
VII. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI 3491
AÇIKLAMA 3491
ÖRNEKLER 3494
İÇTİHATLAR 3495
VIII. RET HÂLİNDE SORUMLULUK 3509
AÇIKLAMA 3509
İÇTİHATLAR 3510


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA
A. KOŞULLARI 3521
AÇIKLAMA 3521
İÇTİHATLAR 3522
B. USUL  3528
I. DEFTERE GEÇİRME 3528
AÇIKLAMA 3528
İÇTİHATLAR 3529
II. İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI 3533
AÇIKLAMA 3533
İÇTİHATLAR 3534
III. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME 3537
AÇIKLAMA 3537
IV. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ 3538
AÇIKLAMA 3538
İÇTİHATLAR 3538
C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU 3544
I. YÖNETİM 3544
AÇIKLAMA 3544
İÇTİHATLAR 3544
II. İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI 3551
AÇIKLAMA 3551
İÇTİHATLAR 3551
D. SONUÇLARI 3562
I. BEYANA ÇAĞRI 3562
AÇIKLAMA 3562
İÇTİHATLAR 3563
II. BEYAN 3567
AÇIKLAMA 3567
İÇTİHATLAR 3567
III. RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI 3570
1. DEFTERE YAZILANLARDAN SORUMLULUK 3570
AÇIKLAMA 3570
İÇTİHATLAR 3570
2. DEFTERE YAZILMAYANLARDAN SORUMLULUK 3572
AÇIKLAMA 3572
İÇTİHATLAR 3573
3. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK 3578
AÇIKLAMA 3578
İÇTİHATLAR 3578
E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ 3583
AÇIKLAMA 3583
İÇTİHATLAR 3583


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ TASFİYE
A. KOŞULLARI 3587
I. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE 3587
AÇIKLAMA 3587
İÇTİHATLAR 3588
II. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE 3593
AÇIKLAMA 3593
İÇTİHATLAR 3594
B. USUL 3597
I. YÖNETİM 3597
AÇIKLAMA 3597
İÇTİHATLAR 3599
II. OLAĞAN USUL İLE TASFİYE 3601
AÇIKLAMA 3601
III. İFLÂS USULÜ İLE TASFİYE 3603
AÇIKLAMA 3603
İÇTİHATLAR 3603


BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. KOŞULLARI 3609
AÇIKLAMA 3609
ÖRNEKLER 3612
İÇTİHATLAR 3613
B. HÜKÜMLERİ 3618
AÇIKLAMA 3618
C. ZAMANAŞIMI 3619
AÇIKLAMA 3619
İÇTİHATLAR 3620


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU 3627
I. MİRAS ORTAKLIĞI 3627
AÇIKLAMA 3627
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI 3628
ÖRNEKLER 3630
İÇTİHATLAR 3631
II. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 3636
AÇIKLAMA 3636
İÇTİHATLAR 3637
B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI 3645
AÇIKLAMA 3645
İÇTİHATLAR 3646
C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME 3655
AÇIKLAMA 3655
D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 3656
AÇIKLAMA 3656
ÖRNEKLER 3658
İÇTİHATLAR 3659
E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI 3666
AÇIKLAMA 3666


İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
A. GENEL OLARAK 3667
AÇIKLAMA 3667
İÇTİHATLAR 3668
B. PAYLAŞMA KURALLARI 3671
I. MİRASBIRAKANIN TASARRUFU 3671
AÇIKLAMA 3671
İÇTİHATLAR 3672
II. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI 3675
AÇIKLAMA 3675
İÇTİHATLAR 3675
C. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ 3680
I. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ 3680
AÇIKLAMA 3680
İÇTİHATLAR 3681
II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI 3683
AÇIKLAMA 3683
MİRASIN (TEREKENİN) PAYLAŞILMASI DAVASI 3684
ÖRNEKLER 3690
İÇTİHATLAR 3691
III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI 3697
AÇIKLAMA 3697
İÇTİHATLAR 3697
D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 3701
AÇIKLAMA 3703
İÇTİHATLAR 3704
E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA 3711
I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN VEYA AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI 
DEĞERİ OLAN EŞYA 3711
AÇIKLAMA 3711
İÇTİHATLAR 3712
II. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI 3716
AÇIKLAMA 3716
III. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI 3717
AÇIKLAMA 3717
IV. TAŞINMAZLAR 3718
1. BÖLÜNME 3718
AÇIKLAMA 3718
2. ÖZGÜLENME 3719
A. ÖZGÜLENMEYE ESAS OLAN DEĞER 3719
AÇIKLAMA 3719
İÇTİHATLAR 3719
B. DEĞERİN BELİRLENMESİ 3721
AÇIKLAMA 3721
İÇTİHATLAR 3721
V. TARIMSAL İŞLETMELER 3726
1. PAYLAŞTIRMA DIŞINDA BIRAKMA 3726
A. KOŞULLARI 3726
AÇIKLAMA 3726
B. TAŞINIRLARIN ÖZGÜLENMESİ 3727
AÇIKLAMA 3727
C. ÖZGÜLENMENİN HANGİ MİRASÇIYA YAPILACAĞI 3728
AÇIKLAMA 3728
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF İLE DÜZENLEME 3729
AÇIKLAMA 3729
E. ERGİN OLMAYAN MİRASÇILAR 3730
AÇIKLAMA 3730
2. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 3731
A. İSTEM HAKKI 3731
AÇIKLAMA 3731
B. ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ 3732
AÇIKLAMA 3732
3. DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ MİRASÇI İRAT SENEDİYLE
 KARŞILANMASI  3733
AÇIKLAMA 3733
4. YAN SINAÎ İŞLETME 3735
AÇIKLAMA 3735
5. İŞLETMENİN SATILMASI 3736
AÇIKLAMA 3736


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. MİRASÇILAR ARASINDA 3737
AÇIKLAMA 3737
ÖRNEKLER 3740
İÇTİHATLAR 3742
B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE 3750
AÇIKLAMA 3750
C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ 3751
I. GERİ VERME VEYA MAHSUP 3751
AÇIKLAMA 3751
İÇTİHATLAR 3751
II. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR 3756
AÇIKLAMA 3756
İÇTİHATLAR 3756
III. DENKLEŞTİRME DEĞERİ 3758
AÇIKLAMA 3758
İÇTİHATLAR 3758
D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 3760
AÇIKLAMA 3760
E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ 3762
AÇIKLAMA 3762
İÇTİHATLAR 3762


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU
A. PAYLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI 3765
I. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ 3765
AÇIKLAMA 3765
İÇTİHATLAR 3766
II. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME 3778
AÇIKLAMA 3778
İÇTİHATLAR 3778
III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER 3782
AÇIKLAMA 3784
İÇTİHATLAR 3785
B. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU 3790
I. GARANTİ BORCU 3790
AÇIKLAMA 3790
II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ 3792
AÇIKLAMA 3792
İÇTİHATLAR 3792
C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 3796
I. MÜTESELSİL SORUMLULUK 3796
AÇIKLAMA 3796
İÇTİHATLAR 3797
II. MİRASÇILARA RÜCU 3798
AÇIKLAMA 3798
İÇTİHATLAR 3799