Kategoriler

(Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli) Türk Medeni Yasası ve Uygulaması Sınırlı Aynî Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Md. 779-1030) 7. Cilt

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

117,60
196,00 117,60
88,20

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 713
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-176-0
Boyut : 16x24
Dili : Türkçe

Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı –Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, yedinci kitabı olan “Sınırlı Aynî Haklar Zilyetlik ve Tapu Sicili” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası’nın 779 uncu maddesinden 1030 uncu maddesine kadar tüm hükümleri inceleme konusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararları da araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 4327
KISALTMALAR 4329
İÇİNDEKİLER 4331

İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI
A. KONUSU 4351
AÇIKLAMA 4351
İÇTİHATLAR 4352
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 4358
I. KURULMASI 4358
1. TESCİL 4358
AÇIKLAMA 4358
İÇTİHATLAR 4359
2. SÖZLEŞME 4365
AÇIKLAMA 4365
İÇTİHATLAR 4365
3. KENDİ TAŞINMAZI ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI 4368
AÇIKLAMA 4368
II. SONA ERMESİ 4369
1. GENEL OLARAK 4369
AÇIKLAMA 4369
İÇTİHATLAR 4369
2. HER İKİ TAŞINMAZA AYNI KİMSENİN MALİK OLMASI 4371
AÇIKLAMA 4371
İÇTİHATLAR 4371
3. MAHKEME KARARI 4374
AÇIKLAMA 4374
İRTİFAK HAKKININ TERKİNİ DAVASI 4374
ÖRNEKLER 4375
İÇTİHATLAR 4376
C. HÜKÜMLERİ 4380
I. KAPSAMI 4380
1. GENEL OLARAK 4380
AÇIKLAMA 4380
İÇTİHATLAR 4380
2. TESCİLE GÖRE 4383
AÇIKLAMA 4383
3. İHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ 4384
AÇIKLAMA 4384
4. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ VE YEREL ÂDET 4385
AÇIKLAMA 4385
II. BAKIM GİDERLERİ 4386
AÇIKLAMA 4386
İÇTİHATLAR 4386
III. DEĞİŞİKLİKLER 4389
1. İRTİFAK HAKKININ İLİŞKİN OLDUĞU YERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 4389
AÇIKLAMA 4389
İÇTİHATLAR 4390
2. BÖLÜNME 4394
A. YARARLANAN TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ 4394
AÇIKLAMA 4394
B. YÜKLÜ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ 4395
AÇIKLAMA 4395
İÇTİHATLAR 4395

İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI
A. İNTİFA HAKKI 4399
I. KONUSU 4399
AÇIKLAMA 4399
İÇTİHATLAR 4399
II. KURULMASI 4402
AÇIKLAMA 4402
İÇTİHATLAR 4402
III. SONA ERMESİ 4406
1. SONA ERME SEBEPLERİ 4406
AÇIKLAMA 4406
İÇTİHATLAR 4406
2. SÜRESİ 4408
AÇIKLAMA 4408
İÇTİHATLAR 4408
3. HARAP OLMA VEYA KAMULAŞTIRMA 4410
AÇIKLAMA 4410
4. GERİ VERME 4411
A. YÜKÜMLÜLÜK 4411
AÇIKLAMA 4411
B. SORUMLULUK 4412
AÇIKLAMA 4412
C. GİDERLER 4413
AÇIKLAMA 4413
5. ZAMANAŞIMI 4414
AÇIKLAMA 4414
IV. İNTİFA HAKKININ HÜKÜMLERİ 4415
1. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN HAKLARI 4415
A. GENEL OLARAK 4415
AÇIKLAMA 4415
İÇTİHATLAR 4415
B. DOĞAL ÜRÜNLER 4419
AÇIKLAMA 4419
C. FAİZLER 4420
AÇIKLAMA 4420
D. HAKKIN KULLANILMASININ DEVRİ 4421
AÇIKLAMA 4421
İÇTİHATLAR 4421
2. MALİKİN HAKLARI 4423
A. GÖZETİM 4423
AÇIKLAMA 4423
İÇTİHATLAR 4423
B. GÜVENCE İSTEME 4427
AÇIKLAMA 4427
İÇTİHATLAR 4427
C. BAĞIŞLAMADA GÜVENCE 4431
AÇIKLAMA 4431
D. GÜVENCE VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI 4432
AÇIKLAMA 4432
İÇTİHATLAR 4432
3. DEFTER TUTMA 4434
AÇIKLAMA 4434
4. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4435
A. MALIN KORUNMASI 4435
AÇIKLAMA 4435
B. BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ 4436
AÇIKLAMA 4436
C. MALVARLIĞI İNTİFAINDA BORÇLARIN FAİZİ 4437
AÇIKLAMA 4437
D. SİGORTA ETTİRME 4438
AÇIKLAMA 4438
V. ÖZEL HÂLLER 4439
1. TAŞINMAZLAR 4439
A. ÜRÜNLER 4439
AÇIKLAMA 4439
B. ÖZGÜLENME YÖNÜ 4440
AÇIKLAMA 4440
C. ORMANLAR 4441
AÇIKLAMA 4441
2. TÜKETİLEBİLEN VE DEĞERİ BİÇİLEN ŞEYLER 4442
AÇIKLAMA 4442
3. ALACAKLAR 4443
A. YARARLANMANIN KAPSAMI 4443
AÇIKLAMA 4443
B. ÖDEME VE İŞLETME 4444
AÇIKLAMA 4444
C. DEVİR İSTEME HAKKI 4445
AÇIKLAMA 4445
B. OTURMA HAKKI 4446
I. GENEL OLARAK 4446
AÇIKLAMA 4446
İÇTİHATLAR 4446
II. OTURMA HAKKININ KAPSAMI 4449
AÇIKLAMA 4449
III. GİDERLER 4450
AÇIKLAMA 4450
C. ÜST HAKKI 4451
I. KONU VE TAPU KÜTÜĞÜNE KAYIT 4451
AÇIKLAMA 4451
İÇTİHATLAR 4451
II. İÇERİK VE KAPSAM 4454
AÇIKLAMA 4454
İÇTİHATLAR 4454
III. SONA ERMENİN SONUÇLARI 4456
1. YAPI MÜLKİYETİNİN MALİKE GEÇMESİ 4456
AÇIKLAMA 4456
2. BEDEL 4457
AÇIKLAMA 4457
3. DİĞER HÜKÜMLER 4458
AÇIKLAMA 4458
IV. SÜRESİNDEN ÖNCE DEVİR İSTEMİ 4459
1. KOŞULLARI 4459
AÇIKLAMA 4459
2. HAKKIN KULLANILMASI 4460
AÇIKLAMA 4460
3. DİĞER HÂLLER 4461
AÇIKLAMA 4461
V. ÜST HAKKI İRADININ GÜVENCESİ 4462
1. İPOTEK KURULMASINI İSTEME HAKKI 4462
AÇIKLAMA 4462
2. TESCİL 4463
AÇIKLAMA 4463
VI. SÜRENİN ÜST SINIRI 4464
AÇIKLAMA 4464
D. KAYNAK HAKKI 4465
AÇIKLAMA 4465
İÇTİHATLAR 4465
E. DİĞER İRTİFAK HAKLARI 4469
AÇIKLAMA 4469

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
A. KONUSU 4471
AÇIKLAMA 4471
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 4472
I. KURULMASI 4472
1. TESCİL VE KAZANMA 4472
AÇIKLAMA 4472
2. KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN TAŞINMAZ YÜKÜ 4473
AÇIKLAMA 4473
İÇTİHATLAR 4473
3. GÜVENCE AMACIYLA KURULMA 4477
AÇIKLAMA 4477
II. SONA ERMESİ 4478
1. GENEL OLARAK 4478
AÇIKLAMA 4478
2. YÜKTEN KURTARMA 4479
A. ALACAKLININ YETKİSİ 4479
AÇIKLAMA 4479
İÇTİHATLAR 4479
B. YÜKÜMLÜNÜN YETKİSİ 4491
AÇIKLAMA 4491
C. YÜKTEN KURTARMA BEDELİ 4492
AÇIKLAMA 4492
3. ZAMANAŞIMI 4493
AÇIKLAMA 4493
İÇTİHATLAR 4493
C. HÜKÜMLERİ 4499
I. ALACAKLININ HAKKININ NİTELİĞİ 4499
AÇIKLAMA 4499
İÇTİHATLAR 4499
II. YÜKÜN NİTELİĞİ 4502
AÇIKLAMA 4502
İÇTİHATLAR 4502

İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. KOŞULLAR 4507
I. TAŞINMAZ REHNİNİN TÜRLERİ 4507
AÇIKLAMA 4507
İÇTİHATLAR 4507
II. GÜVENCE ALTINA ALINAN ALACAK 4509
1. ANA PARA 4509
AÇIKLAMA 4509
İÇTİHATLAR 4510
2. FAİZ 4521
AÇIKLAMA 4521
III. TAŞINMAZ 4522
1. REHNE KONU OLABİLME 4522
AÇIKLAMA 4522
İÇTİHATLAR 4522
2.BELİRLİ OLMA 4524
A. TAŞINMAZ TEK İSE 4524
AÇIKLAMA 4524
B. TAŞINMAZ BİRDEN ÇOK İSE 4525
AÇIKLAMA 4525
İÇTİHATLAR 4525
B. REHNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ 4532
I. REHNİN KURULMASI 4532
1. TESCİL 4532
AÇIKLAMA 4532
İÇTİHATLAR 4533
2. BİRDEN ÇOK KİŞİYE AİT TAŞINMAZLARDA 4536
AÇIKLAMA 4536
İÇTİHATLAR 4536
II. REHNİN SONA ERMESİ 4539
AÇIKLAMA 4539
İÇTİHATLAR 4539
III. TAŞINMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 4544
1. REHNİN BAŞKA TAŞINMAZ ÜZERİNE GEÇMESİ 4544
AÇIKLAMA 4544
İÇTİHATLAR 4544
2. BORÇLUNUN TAŞINMAZI REHİNDEN KURTARMASI 4547
AÇIKLAMA 4547
ÖRNEKLER 4547
3. BEDEL OLARAK ÖDENEN PARA 4549
AÇIKLAMA 4549
C. HÜKMÜ 4550
I. REHNİN KAPSAMI 4550
AÇIKLAMA 4550
İÇTİHATLAR 4550
II. KİRA BEDELLERİ 4554
AÇIKLAMA 4554
İÇTİHATLAR 4555
III. ZAMANAŞIMI 4556
AÇIKLAMA 4556
IV. ÖNLEM ALMA YETKİSİ 4557
1. DEĞER DÜŞMELERİNE KARŞI 4557
A. KORUMA ÖNLEMLERİ 4557
AÇIKLAMA 4557
B. GÜVENCE, ESKİ HÂLE GETİRME, KISMÎ ÖDEME İSTEME 4558
AÇIKLAMA 4558
İÇTİHATLAR 4558
2. DEĞERİN KUSUR OLMADAN DÜŞMESİ 4560
AÇIKLAMA 4560
3. REHİNLİ TAŞINMAZIN KISMEN DEVRİ 4561
AÇIKLAMA 4561
V. REHİNDEN SONRA KURULAN AYNÎ HAKLAR 4562
AÇIKLAMA 4562
VI. REHİN DERECESİ 4563
1. REHİN DERECESİNİN HÜKÜMLERİ 4563
AÇIKLAMA 4563
İÇTİHATLAR 4563
2. REHİN DERECELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 4566
AÇIKLAMA 4566
İÇTİHATLAR 4566
3. BOŞ DERECELER 4569
AÇIKLAMA 4569
VII. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 4570
1. PARAYA ÇEVİRME ŞEKLİ 4570
AÇIKLAMA 4570
İÇTİHATLAR 4570
2. SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI 4576
AÇIKLAMA 4576
3. GÜVENCENİN KAPSAMI 4577
AÇIKLAMA 4577
İÇTİHATLAR 4577
4. ZORUNLU MASRAFLARIN GÜVENCESİ 4579
AÇIKLAMA 4579
VIII. ARAZİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ HÂLİNDE REHİN HAKKI 4580
1. ÖNCELİK 4580
AÇIKLAMA 4580
İÇTİHATLAR 4580
2. BORCUN ÖDENMESİ VE REHNİN SONA ERMESİ 4582
AÇIKLAMA 4582
IX. SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE HAK 4583
AÇIKLAMA 4583
İÇTİHATLAR 4583
X. ALACAKLININ TEMSİLİ 4587
AÇIKLAMA 4587
ÖRNEKLER 4587

İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK
A. AMAÇ VE NİTELİK 4589
AÇIKLAMA 4589
İÇTİHATLAR 4589
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 4594
I. KURULUŞ 4594
AÇIKLAMA 4594
II. SONA ERME 4595
1. İPOTEĞİN TERKİNİNİ İSTEME HAKKI 4595
AÇIKLAMA 4595
İÇTİHATLAR 4595
2. BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN MALİKİN HAKKI 4600
AÇIKLAMA 4600
İÇTİHATLAR 4600
3. İPOTEKTEN KURTARMA 4603
A. KOŞULLARI VE USULÜ 4603
AÇIKLAMA 4603
ÖRNEKLER 4603
İÇTİHATLAR 4604
B. AÇIK ARTIRMA 4607
AÇIKLAMA 4607
4. ÖDEME İSTEMİ 4608
AÇIKLAMA 4608
İÇTİHATLAR 4608
C. HÜKMÜ 4612
I. MÜLKİYET VE BORÇLULUK 4612
1. TAŞINMAZIN DEVRİ 4612
AÇIKLAMA 4612
İÇTİHATLAR 4612
2. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ 4615
AÇIKLAMA 4615
İÇTİHATLAR 4615
3. BORCU YÜKLENMENİN BİLDİRİLMESİ 4618
AÇIKLAMA 4618
II. ALACAĞIN DEVRİ 4619
AÇIKLAMA 4619
İÇTİHATLAR 4619
D. KANUNÎ İPOTEK 4622
I. TESCİLE TÂBİ OLMAYAN KANUNÎ İPOTEK 4622
AÇIKLAMA 4622
II. TESCİLE TÂBİ KANUNÎ İPOTEKLER 4623
1. HÂLLER 4623
AÇIKLAMA 4623
İÇTİHATLAR 4623
2. SATICILAR, MİRASÇILAR VE DİĞER ELBİRLİĞİ ORTAKLARI BAKIMINDAN 4627
AÇIKLAMA 4627
İÇTİHATLAR 4627
3. ZANAATKÂR VE YÜKLENİCİLER BAKIMINDAN 4629
A. TESCİL 4629
AÇIKLAMA 4629
İÇTİHATLAR 4629
B. SIRA 4633
AÇIKLAMA 4633
İÇTİHATLAR 4633
C. ÖNCELİK 4638
AÇIKLAMA 4638

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ
A. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ 4639
I. AMAÇ VE NİTELİK 4639
AÇIKLAMA 4639
II. DEĞER BİÇİLMESİ 4640
AÇIKLAMA 4640
III. MUACCELİYET BİLDİRİMİ 4641
AÇIKLAMA 4641
IV. MALİKİN DURUMU 4642
AÇIKLAMA 4642
V. DEVİR VE BÖLÜNME 4643
AÇIKLAMA 4643
İÇTİHATLAR 4643
B. İRAT SENEDİ 4645
I. AMAÇ VE NİTELİK 4645
AÇIKLAMA 4645
II. SORUMLULUĞUN SINIRI 4646
AÇIKLAMA 4646
III. DEVLETİN SORUMLULUĞU 4647
AÇIKLAMA 4647
IV. YÜKTEN KURTARMA 4648
AÇIKLAMA 4648
V. BORÇ VE MÜLKİYET 4649
AÇIKLAMA 4649
İÇTİHATLAR 4649
VI. BÖLÜNME 4652
AÇIKLAMA 4652
İÇTİHATLAR 4652
C. ORTAK HÜKÜMLER 4654
I. KURULMASI 4654
1. ALACAĞIN NİTELİĞİ 4654
AÇIKLAMA 4654
2. SENEDİN DAYANAĞI BORÇ İLE İLİŞKİSİ 4655
AÇIKLAMA 4655
3. TESCİL VE REHİN SENEDİ 4656
A. REHİN SENEDİNİ DÜZENLEME GEREĞİ 4656
AÇIKLAMA 4656
B. REHİN SENEDİNİN DÜZENLENMESİ 4657
AÇIKLAMA 4657
İÇTİHATLAR 4657
C. REHİN SENEDİNİN ŞEKLİ 4659
AÇIKLAMA 4659
İÇTİHATLAR 4659
4. ALACAKLININ BELİRLENMESİ 4661
A. DÜZENLEME SIRASINDA 4661
AÇIKLAMA 4661
İÇTİHATLAR 4661
B. ORTAK TEMSİLCİ 4667
AÇIKLAMA 4667
5. ÖDEME YERİ 4668
AÇIKLAMA 4668
6. ALACAĞIN DEVRİNDEN SONRA ÖDEME 4669
AÇIKLAMA 4669
II. SONA ERME 4670
1.ALACAKLININ OLMAMASI 4670
AÇIKLAMA 4670
2. TERKİN 4671
AÇIKLAMA 4671
İÇTİHATLAR 4671
III. ALACAKLININ HAKLARI 4677
1. İYİNİYETİN KORUNMASI 4677
A. TESCİL BAKIMINDAN 4677
AÇIKLAMA 4677
B. SENET BAKIMINDAN 4678
AÇIKLAMA 4678
C. SENET İLE TESCİLİN İLİŞKİSİ 4679
AÇIKLAMA 4679
2. HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ 4680
AÇIKLAMA 4680
3. ALACAĞIN DEVRİ 4681
AÇIKLAMA 4681
IV. İPTAL 4682
1. SENEDİN KAYBEDİLMESİ 4682
AÇIKLAMA 4682
2. İLÂN YOLUYLA DUYURU 4683
AÇIKLAMA 4683
V. BORÇLUNUN DEF'İLERİ 4684
AÇIKLAMA 4684
VI. ÖDENEN SENEDİN GERİ VERİLMESİ 4685
AÇIKLAMA 4685
VII. HUKUKÎ İLİŞKİDE DEĞİŞİKLİK 4686
AÇIKLAMA 4686

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ
A. REHİNLİ TAHVİLLER 4687
AÇIKLAMA 4687
İÇTİHATLAR 4687
B. SERİ HÂLİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI 4689
I. GENEL OLARAK 4689
AÇIKLAMA 4689
İÇTİHATLAR 4689
II. DÜZENLENMESİ 4695
AÇIKLAMA 4695
III. BORCUN KISIM KISIM ÖDENMESİ 4696
AÇIKLAMA 4696
İÇTİHATLAR 4696
IV. TESCİL 4698
AÇIKLAMA 4698
V. HÜKMÜ 4699
1. SENEDİ ÇIKARAN ARACI KURUM 4699
AÇIKLAMA 4699
2.SENETLERİN GERİ ÖDENMESİ 4700
A. ÖDEME PLÂNI 4700
AÇIKLAMA 4700
B. DENETLEME 4701
AÇIKLAMA 4701
C. GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ 4702
AÇIKLAMA 4702

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI
A. TESLİME BAĞLI REHİN 4703
I. KURULMASI 4703
1. ALACAKLININ ZİLYETLİĞİ 4703
AÇIKLAMA 4703
İÇTİHATLAR 4704
2. AYRIK DURUMLAR 4707
AÇIKLAMA 4707
İÇTİHATLAR 4714
3. ART REHİN 4717
AÇIKLAMA 4717
4. ALT REHİN 4718
AÇIKLAMA 4718
II. REHNİN SONA ERMESİ 4719
1. ZİLYETLİĞİN KAYBI 4719
AÇIKLAMA 4719
2. GERİ VERME BORCU 4720
AÇIKLAMA 4720
3. ALACAKLININ SORUMLULUĞU 4721
AÇIKLAMA 4721
III. REHNİN HÜKÜMLERİ 4722
1. ALACAKLININ HAKKI 4722
AÇIKLAMA 4722
İÇTİHATLAR 4722
2. REHNİN KAPSAMI 4724
AÇIKLAMA 4724
3. REHNİN SIRASI 4725
AÇIKLAMA 4725
4. MÜLKİYETİN GEÇEMEMESİ 4726
AÇIKLAMA 4726
İÇTİHATLAR 4726
B. HAPİS HAKKI 4730
I. KOŞULLARI 4730
AÇIKLAMA 4730
İÇTİHATLAR 4730
II. AYRIK DURUMLAR 4738
AÇIKLAMA 4738
III. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ 4739
AÇIKLAMA 4739
IV. HÜKÜMLERİ 4740
AÇIKLAMA 4740

İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN
A. GENEL OLARAK 4741
AÇIKLAMA 4741
B. KURULMASI 4742
I. SENEDE BAĞLI OLAN VEYA OLMAYAN ALACAKLARDA 4742
AÇIKLAMA 4742
İÇTİHATLAR 4742
II. KIYMETLİ EVRAKTA 4744
AÇIKLAMA 4744
III. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERDE 4745
AÇIKLAMA 4745
IV. ART REHİN 4746
AÇIKLAMA 4746
İÇTİHATLAR 4746
C. HÜKÜMLERİ 4748
I. REHNİN KAPSAMI 4748
AÇIKLAMA 4748
II. REHİNLİ PAY SENETLERİNİN TEMSİLİ 4749
AÇIKLAMA 4749
III. YÖNETİM VE ÖDEME 4750
AÇIKLAMA 4750

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR
A. ÖDÜNÇ VERENLER 4751
I. İŞLETME İZNİ ALMA 4751
AÇIKLAMA 4751
II. SÜRE 4752
AÇIKLAMA 4752
B. TAŞINIR REHNİ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ 4753
I. KURULMASI 4753
AÇIKLAMA 4753
II. HÜKÜMLERİ 4754
1. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 4754
AÇIKLAMA 4754
2. ARTA KALAN PARA ÜZERİNDEKİ HAK 4755
AÇIKLAMA 4755
III. REHNİN SONA ERMESİ 4756
1. REHİNDEN KURTARMAYI İSTEME HAKKI 4756
AÇIKLAMA 4756
2. ÖDÜNÇ VERENİN HAKLARI 4757
AÇIKLAMA 4757
C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM 4758
AÇIKLAMA 4758

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL
A. NİTELİĞİ 4759
AÇIKLAMA 4759
B. ŞEKLİ 4760
AÇIKLAMA 4760
İÇTİHATLAR 4760
C. DÜZENLENMESİ 4765
AÇIKLAMA 4765

ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK
A. ZİLYETLİK KAVRAMI VE TÜRLERİ 4767
I. KAVRAM 4767
AÇIKLAMA 4767
İÇTİHATLAR 4767
II. TÜRLERİ 4779
1. ASLÎ VE FER'Î ZİLYETLİK 4779
AÇIKLAMA 4779
İÇTİHATLAR 4779
2. DOLAYLI VE DOLAYSIZ ZİLYETLİK 4781
AÇIKLAMA 4781
İÇTİHATLAR 4781
III. GEÇİCİ OLARAK KESİLME 4783
AÇIKLAMA 4783
İÇTİHATLAR 4783
B. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 4788
I. HAZIRLAR ARASINDA 4788
AÇIKLAMA 4788
İÇTİHATLAR 4788
II. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA 4790
AÇIKLAMA 4790
III. TESLİMSİZ DEVİR 4791
AÇIKLAMA 4791
IV. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERİN TESLİMİ 4792
AÇIKLAMA 4792
C. ZİLYETLİĞİN HÜKÜMLERİ 4793
I. KORUNMASI 4793
1. SAVUNMA HAKKI 4793
AÇIKLAMA 4793
İÇTİHATLAR 4794
2. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI 4799
AÇIKLAMA 4799
ÖRNEKLER 4801
İÇTİHATLAR 4802
3. ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI 4810
AÇIKLAMA 4810
İÇTİHATLAR 4810
4. DAVA HAKKININ DÜŞMESİ 4814
AÇIKLAMA 4814
İÇTİHATLAR 4814
II. ZİLYETLİK DOLAYISIYLA HAKKIN KORUNMASI 4819
1. MÜLKİYET KARİNESİ 4819
AÇIKLAMA 4819
İÇTİHATLAR 4819
2. FER'Î ZİLYETLİKTE KARİNE 4822
AÇIKLAMA 4822
3. DAVAYA KARŞI SAVUNMA 4823
AÇIKLAMA 4823
4. TASARRUF YETKİSİ VE TAŞINIR DAVASI 4824
A. EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN EDİNME BAKIMINDAN 4824
AÇIKLAMA 4824
İÇTİHATLAR 4824
B. KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYA BAKIMINDAN 4827
AÇIKLAMA 4827
İÇTİHATLAR 4827
C. PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE 4830
AÇIKLAMA 4830
D. İYİNİYETLİ OLMAMA HÂLİNDE 4831
AÇIKLAMA 4831
5. TAŞINMAZLARDA KARİNE 4832
AÇIKLAMA 4832
İÇTİHATLAR 4832
III. SORUMLULUK 4840
1. İYİNİYETLİ ZİLYET BAKIMINDAN 4840
A. YARARLANMA 4840
AÇIKLAMA 4840
İÇTİHATLAR 4840
B. TAZMİNAT 4845
AÇIKLAMA 4845
İÇTİHATLAR 4845
2. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYET BAKIMINDAN 4848
AÇIKLAMA 4848
ÖRNEKLER 4850
İÇTİHATLAR 4851
IV. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDAN YARARLANMA 4856
AÇIKLAMA 4856
İÇTİHATLAR 4856

İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ
A. KURULMASI 4859
I. SİCİL BAKIMINDAN 4859
1. GENEL OLARAK 4859
AÇIKLAMA 4859
İÇTİHATLAR 4883
2. TAŞINMAZLARIN KAYDEDİLMESİ 4885
A. KAYDEDİLECEK TAŞINMAZLAR 4885
AÇIKLAMA 4885
B. KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR 4886
AÇIKLAMA 4886
İÇTİHATLAR 4886
3. SİCİLİN UNSURLARI 4890
A. TAPU KÜTÜĞÜ 4890
AÇIKLAMA 4890
İÇTİHATLAR 4891
B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 4894
AÇIKLAMA 4894
İÇTİHATLAR 4894
C. YEVMİYE DEFTERİ VE BELGELER 4897
AÇIKLAMA 4897
D. PLÂN 4898
AÇIKLAMA 4898
İÇTİHATLAR 4898
II. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI 4900
1. BİR BÖLGEDE 4900
AÇIKLAMA 4900
İÇTİHATLAR 4900
2. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE 4902
AÇIKLAMA 4902
III. TAPU İDARELERİ 4903
1. KURULUŞ 4903
AÇIKLAMA 4903
İÇTİHATLAR 4903
2. SORUMLULUK 4907
AÇIKLAMA 4907
ÖRNEKLER 4908
HAZİNENİN RÜCU DAVASI 4909
ÖRNEKLER 4910
İÇTİHATLAR 4912
B. İŞLEMLER 4918
I. İŞLEMLERİN KONUSU 4918
1. TESCİL 4918
AÇIKLAMA 4918
İÇTİHATLAR 4918
2. ŞERHLER 4922
A. KİŞİSEL HAKLARDA 4922
AÇIKLAMA 4922
İÇTİHATLAR 4923
B. TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASINDA 4928
AÇIKLAMA 4928
İÇTİHATLAR 4928
C. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 4932
AÇIKLAMA 4932
ÖRNEKLER 4934
İÇTİHATLAR 4935
3. BEYANLAR 4939
AÇIKLAMA 4939
İÇTİHATLAR 4939
II. TESCİLİN VE TERKİNİN KOŞULLARI 4943
1. İSTEM 4943
A. TESCİL İÇİN 4943
AÇIKLAMA 4943
İÇTİHATLAR 4944
B. TERKİN VE DEĞİŞİKLİK İÇİN 4951
AÇIKLAMA 4951
İÇTİHATLAR 4951
2. YETKİNİN VE SEBEBİN BELİRLENMESİ 4953
AÇIKLAMA 4953
İÇTİHATLAR 4953
3. BELGELERİN TAMAMLANMASI 4955
AÇIKLAMA 4955
İÇTİHATLAR 4955
III. TESCİLİN BİÇİMİ 4958
1. GENEL OLARAK 4958
AÇIKLAMA 4958
İÇTİHATLAR 4958
2. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARDA 4960
AÇIKLAMA 4960
IV. TEBLİĞ ZORUNLULUĞU 4961
AÇIKLAMA 4961
İÇTİHATLAR 4961
C. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI 4964
AÇIKLAMA 4964
İÇTİHATLAR 4964
D. TESCİLİN ETKİLERİ 4969
I. TESCİLİN YAPILMAMASININ SONUÇLARI 4969
AÇIKLAMA 4969
İÇTİHATLAR 4969
II. TESCİLİN SONUÇLARI 4971
1. GENEL OLARAK 4971
AÇIKLAMA 4971
İÇTİHATLAR 4971
2. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI 4974
AÇIKLAMA 4974
İÇTİHATLAR 4975
3. İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI 4977
AÇIKLAMA 4977
İÇTİHATLAR 4977
E. TERKİN VE DEĞİŞTİRME 4982
I. YOLSUZ TESCİLDE 4982
AÇIKLAMA 4982
ÖRNEKLER 4985
İÇTİHATLAR 4986
II. AYNÎ HAKLARIN SONA ERMESİ 4988
AÇIKLAMA 4988
İÇTİHATLAR 4989
III. DÜZELTME 4996
AÇIKLAMA 4996
ÖRNEKLER 4999
TAPU KAYDINDAKİ YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ DAVALARININ TÜRLERİ 5000
AÇIKLAMA 5000
ÖRNEKLER 5000
İÇTİHATLAR 5003
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN 5015
AÇIKLAMA 5015
YÜRÜRLÜK 5016
AÇIKLAMA 5016
İÇTİHATLAR 5016
YÜRÜTME 5017
AÇIKLAMA 5017

İLGİLİ MEVZUAT
TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN  YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 5019
KAYNAKÇA 5027
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ 5031
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ 5033