Kategoriler

(Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli) Türk Medeni Yasası ve Uygulaması Vesayet Hukuku (Md. 396-494) 4. Cilt

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

870,00 696,00
435,00 348,00
570,00 456,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 489
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-169-2 (Tk) 978-605-315-173-9 (4.c)
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-532-4 (4.c)
Boyut : 16x24
Dili : Türkçe

Temel yasalarda yapılan esaslı değişiklikler ve yeni yasaların yürürlüğe girmesi ile günün koşullarına ve yasalara uygun hale getirilmiş “Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli Türk Medeni Yasası ve Uygulaması” adlı serinin, dördüncü kitabı olan “Vesayet Hukuku” adlı uygulamaya yönelik eserin içeriğinde, Türk Medeni Yasası’nın 396 ncı maddesinden 494 üncü maddesine kadar tüm hükümleri inceleme konusu yapılmış ve uygulamadaki yeri belirtilmiş olup, konu ile ilgili zengin dilekçe, sözleşme ve yazışma örnekleri ile bol Yargıtay kararları da araştırmacı ve uygulayıcıların hizmetine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 2265
KISALTMALAR 2267
İÇİNDEKİLER 2269

ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
A. GENEL OLARAK 2281
AÇIKLAMA 2281
İÇTİHATLAR 2281
B. VESAYET DAİRELERİ 2288
I. KAMU VESAYETİ 2288
AÇIKLAMA 2288
İÇTİHATLAR 2288
II. ÖZEL VESAYET 2300
1. KOŞULLARI 2300
AÇIKLAMA 2300
İÇTİHATLAR 2300
2. KURULMASI 2302
AÇIKLAMA 2302
3. AİLE MECLİSİ 2304
AÇIKLAMA 2304
4. GÜVENCE 2305
AÇIKLAMA 2305
5. SONA ERMESİ 2306
AÇIKLAMA 2306
C. VASİ VE KAYYIM 2307
AÇIKLAMA 2307
İÇTİHATLAR 2308

İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
A. KÜÇÜKLÜK 2317
AÇIKLAMA 2317
İÇTİHATLAR 2318
B. KISITLAMA 2328
I. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI 2328
AÇIKLAMA 2328
İÇTİHATLAR 2329
II. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE
BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM 2344
AÇIKLAMA 2344
İÇTİHATLAR 2344
III. ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA 2357
AÇIKLAMA 2357
İÇTİHATLAR 2357
IV. İSTEK ÜZERİNE 2360
AÇIKLAMA 2360
İÇTİHATLAR 2360
C. USUL 2366
I. İLGİLİNİN DİNLENİLMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU  2366
AÇIKLAMA 2366
İÇTİHATLAR 2366
II. İLÂN 2372
AÇIKLAMA 2372
İÇTİHATLAR 2372

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ 2377
AÇIKLAMA 2377
İÇTİHATLAR 2377
B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ 2387
AÇIKLAMA 2387
İÇTİHATLAR 2387

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
A. KOŞULLARI 2397
I. GENEL OLARAK 2397
AÇIKLAMA 2397
ÖRNEKLER 2402
İÇTİHATLAR 2405
II. EŞİN VE HISIMLARIN ÖNCELİĞİ 2416
AÇIKLAMA 2416
İÇTİHATLAR 2416
III. İLGİLİLERİN İSTEĞİ 2418
AÇIKLAMA 2418
İÇTİHATLAR 2418
IV. VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2420
AÇIKLAMA 2420
V. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ 2421
AÇIKLAMA 2421
ÖRNEKLER 2422
VI. VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER 2423
AÇIKLAMA 2423
İÇTİHATLAR 2423
B. ATAMA USULÜ 2427
I. VASİNİN ATANMASI 2427
AÇIKLAMA 2427
İÇTİHATLAR 2427
II. GEÇİCİ ÖNLEMLER 2442
AÇIKLAMA 2442
III. TEBLİĞ VE İLÂN 2443
AÇIKLAMA 2443
IV. KAÇINMA VE İTİRAZ 2444
1. USUL  2444
AÇIKLAMA 2444
ÖRNEKLER 2446
İÇTİHATLAR 2447
2. GEÇİCİ GÖREV 2456
AÇIKLAMA 2456
3. KARAR 2457
AÇIKLAMA 2457
V. GÖREVİN VERİLMESİ 2458
AÇIKLAMA 2458
İÇTİHATLAR 2458

BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HÂLLER 2461
I. TEMSİL 2461
AÇIKLAMA 2461
ÖRNEKLER 2465
İÇTİHATLAR 2466
II. YÖNETİM 2475
1. KANUN GEREĞİ 2475
AÇIKLAMA 2475
İÇTİHATLAR 2476
2. İSTEK ÜZERİNE 2488
AÇIKLAMA 2488
İÇTİHATLAR 2488
B. YASAL DANIŞMANLIK  2490
AÇIKLAMA 2490
İÇTİHATLAR 2491
C. YETKİ 2497
AÇIKLAMA 2497
İÇTİHATLAR 2497
D. USUL 2501
AÇIKLAMA 2501
İÇTİHATLAR 2501

ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. KOŞULLARI 2511
AÇIKLAMA 2511
ÖRNEKLER 2515
İÇTİHATLAR 2518
B. YETKİ 2523
AÇIKLAMA 2523
İÇTİHATLAR 2523
C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2526
AÇIKLAMA 2526
D. İTİRAZ 2527
AÇIKLAMA 2527
E. USUL  2528
I. GENEL OLARAK 2528
AÇIKLAMA 2528
İÇTİHATLAR 2529
II. YARGILAMA USULÜ 2530
AÇIKLAMA 2530

İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
A. GÖREVE BAŞLAMA 2531
I. DEFTER TUTMA 2531
AÇIKLAMA 2531
İÇTİHATLAR 2534
II. DEĞERLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI 2535
AÇIKLAMA 2535
III. TAŞINIRLARIN SATILMASI 2536
AÇIKLAMA 2536
IV. PARALARIN YATIRILMASI 2537
1.YATIRMA ZORUNLULUĞU 2537
AÇIKLAMA 2537
İÇTİHATLAR 2537
2. YATIRIMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 2539
AÇIKLAMA 2539
İÇTİHATLAR 2539
V. TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELER 2542
AÇIKLAMA 2542
VI. TAŞINMAZLARIN SATILMASI 2543
AÇIKLAMA 2543
İÇTİHATLAR 2544
B. ÖZEN VE TEMSİL 2550
I. KİŞİYE ÖZEN 2550
1. KÜÇÜKLERDE 2550
A. GENEL OLARAK 2550
AÇIKLAMA 2550
İÇTİHATLAR 2550
B. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 2552
AÇIKLAMA 2552
2. KISITLILARDA 2553
AÇIKLAMA 2553
İÇTİHATLAR 2553
II. TEMSİL 2558
1. GENEL OLARAK 2558
AÇIKLAMA 2558
İÇTİHATLAR 2558
2. YASAK İŞLEMLER 2562
AÇIKLAMA 2562
İÇTİHATLAR 2562
3. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI 2565
AÇIKLAMA 2565
4. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLER 2566
A. VASİNİN RIZASI 2566
AÇIKLAMA 2566
İÇTİHATLAR 2566
B. ONAMAMANIN SONUCU 2570
AÇIKLAMA 2570
İÇTİHATLAR 2570
5. MESLEK VEYA SANAT 2580
AÇIKLAMA 2580
C. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ 2581
I. YÖNETİM VE HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2581
AÇIKLAMA 2581
II. SERBEST MALLAR 2582
AÇIKLAMA 2582
D. GÖREVİN SÜRESİ 2583
AÇIKLAMA 2583
İÇTİHATLAR 2584
E. VASİNİN ÜCRETİ 2585
AÇIKLAMA 2585
İÇTİHATLAR 2585

İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. KAYYIMIN KONUMU 2589
AÇIKLAMA 2589
İÇTİHATLAR 2590
B. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI 2592
I. BELLİ BİR İŞ 2592
AÇIKLAMA 2592
İÇTİHATLAR 2592
II. MALVARLIĞININ YÖNETİMİ 2593
AÇIKLAMA 2593
İÇTİHATLAR 2593

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
A. ŞİKÂYET VE İTİRAZ 2599
AÇIKLAMA 2599
İÇTİHATLAR 2600
B. İZİN 2605
I. VESAYET MAKAMINDAN 2605
AÇIKLAMA 2605
İÇTİHATLAR 2606
II. DENETİM MAKAMINDAN 2620
AÇIKLAMA 2620
İÇTİHATLAR 2621
C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ 2634
AÇIKLAMA 2634
İÇTİHATLAR 2634
D. İZNİN BULUNMAMASI 2636
AÇIKLAMA 2636
İÇTİHATLAR 2637

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
A. ÖZEN YÜKÜMÜ 2641
AÇIKLAMA 2641
İÇTİHATLAR 2642
B. VASİNİN SORUMLULUĞU 2651
AÇIKLAMA 2651
İÇTİHATLAR 2651
C. DEVLETİN SORUMLULUĞU 2654
AÇIKLAMA 2654
İÇTİHATLAR 2655
D. GÖREV VE YETKİ 2656
AÇIKLAMA 2656
İÇTİHATLAR 2656

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
SONA ERMESİ
A. KÜÇÜKLERDE 2667
AÇIKLAMA 2667
B. HÜKÜMLÜLERDE 2668
AÇIKLAMA 2668
İÇTİHATLAR 2668
C. DİĞER KISITLILARDA 2674
I. KALDIRILMASI 2674
AÇIKLAMA 2674
İÇTİHATLAR 2674
II. USULÜ 2679
1. İLÂN 2679
AÇIKLAMA 2679
2. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞINDA 2680
AÇIKLAMA 2680
İÇTİHATLAR 2680
3. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE 
   BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİMDE 2687
AÇIKLAMA 2687
İÇTİHATLAR 2687
4. İSTEK ÜZERİNE KISITLAMADA 2689
AÇIKLAMA 2689
ÖRNEKLER 2689
D. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA 2691
I. GENEL OLARAK 2691
AÇIKLAMA 2691
ÖRNEKLER 2693
İÇTİHATLAR 2693
II. İLÂN 2701
AÇIKLAMA 2701
İÇTİHATLAR 2701

İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM 2703
AÇIKLAMA 2703
İÇTİHATLAR 2703
B. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI 2707
I. SÜRENİN DOLMASI 2707
AÇIKLAMA 2707
İÇTİHATLAR 2707
II. ENGELİN VEYA KAÇINMA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASI 2709
AÇIKLAMA 2709
III. GÖREVE DEVAM ZORUNLULUĞU 2710
AÇIKLAMA 2710
C. GÖREVDEN ALINMA 2711
I. SEBEPLERİ 2711
AÇIKLAMA 2711
İÇTİHATLAR 2712
II. USULÜ 2721
1. İSTEK ÜZERİNE VEYA RE'SEN 2721
AÇIKLAMA 2721
İÇTİHATLAR 2722
2. ARAŞTIRMA VE UYARI 2724
AÇIKLAMA 2724
İÇTİHATLAR 2724
3. GEÇİCİ ÖNLEMLER 2726
AÇIKLAMA 2726
İÇTİHATLAR 2726
4. DİĞER ÖNLEMLER 2730
AÇIKLAMA 2730
İÇTİHATLAR 2730
5. İTİRAZ 2732
AÇIKLAMA 2732
İÇTİHATLAR 2733

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ 2739
AÇIKLAMA 2739
İÇTİHATLAR 2739
B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ 2741
AÇIKLAMA 2741
C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ 2742
AÇIKLAMA 2742
D. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI 2743
I. OLAĞAN ZAMANAŞIMI 2743
AÇIKLAMA 2743
ÖRNEKLER 2746
II. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI 2747
AÇIKLAMA 2747
E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI 2748
AÇIKLAMA 2748