Kategoriler

Açıklamalı İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Ergin Kılınma, Gaiplik Kararı, Dernekler, Aile Konutunun Özgülenmesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2015
Sayfa Sayısı : 173
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-084-8
ISBN (Online) : 978-605-315-374-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR IX

SULH HUKUK DAVALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak  Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Basit Yargılama Usulü 1
Çekişmesiz Yargı İşleri 3
Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 3
Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 4
Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 6
İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 6
Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 7
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme 7
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki 8
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usulü 8
Kararlara Karşı Başvuru Yolları 8
Kararların Niteliği 8

KÜÇÜĞÜN ERGİN KILINMASI (KAZAİ RÜŞT) DAVASI 

İLGİLİ YASA 11
AÇIKLAMA 12
Görevli Mahkeme 13
Yetkili Mahkeme 13
Davacı 13
Davalı 13
Dava Açma Koşulları 13
Gözönünde Tutulacak Hususlar 14
ÖRNEKLER 15
İÇTİHATLAR 16
Yargıtay Özel Daire Kararları 16

GAİPLİK KARARI 

İLGİLİ YASA 35
AÇIKLAMA 36
Gaiplik Kararının Sonuçları 38
Görevli Mahkeme 38
Yetkili Mahkeme 38
Davacı 39
Davalı 39
Dava Açma Koşulları 39
Gözönünde Tutulacak Hususlar 39
ÖRNEKLER 40
İÇTİHATLAR 42
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 42
Yargıtay Özel Daire Kararları 49

DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA 

İLGİLİ YASA 77
AÇIKLAMA 77
ÖRNEKLER 78
İÇTİHATLAR 80
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 80
Yargıtay Özel Daire Kararları 87

DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ

İLGİLİ YASA 89
AÇIKLAMA 89
ÖRNEKLER 90
İÇTİHATLAR 91
Anayasa Mahkemesi Kararları 91
Danıştay Kararları 112
Yargıtay Özel Daire Kararları 116

AİLE KONUTUNUN VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI

İLGİLİ YASA 127
AÇIKLAMA 128
ÖRNEKLER 129
İÇTİHATLAR 130
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 130
Yargıtay Özel Daire Kararları 143

KAYNAKÇA 169
Yazarın Basılmış Eserleri 171
Yazarın Basılacak Eserleri 173