Kategoriler

Açıklamalı İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Eşya Hukukundan Doğan Davalar

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2015
Sayfa Sayısı : 189
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-090-9
ISBN (Online) : 978-605-315-421-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

ÖNSÖZ.. V

İÇİNDEKİLER.. VII

KISALTMALAR.. IX

 

SULH HUKUK DAVALARINDA UYGULANACAKKURALLAR

 

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan DavalardaUygulanacak Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1

BasitYargılama Usulü. 1

ÇekişmesizYargı İşleri 3

KişilerHukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 3

AileHukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 4

MirasHukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5

EşyaHukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5

BorçlarHukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5

Ticaret HukukundakiÇekişmesiz Yargı İşleri 6

İcra veİflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 7

ÇeşitliKanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 7

ÇekişmesizYargı İşlerinde Görevli Mahkeme  7

ÇekişmesizYargı İşlerinde Yetki 8

ÇekişmesizYargı İşlerinde Yargılama Usulü  8

KararlaraKarşı Başvuru Yolları 8

KararlarınNiteliği 8

 

ZİLYETLİK VE ZİLYEDLİĞİNKORUNMASI, EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI

 

İLGİLİ YASA.. 11

AÇIKLAMA.. 13

Görevli Mahkeme. 16

Yetkili Mahkeme. 17

Davacı 17

Davalı 17

Dava Açma Koşulları 17

Dava Türleri 17

Dava Hakkının Düşmesi 17

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 17

ÖRNEKLER.. 19

İÇTİHATLAR.. 20

Yargıtay Hukuk Genel KuruluKararları 20

Yargıtay Özel Daire Kararları 67

 

TAŞINMAZ REHNİNDE ALACAKLI İÇİNKAYYIM TAYİNİ

 

İLGİLİ YASA.. 119

AÇIKLAMA.. 125

Kayyım Atanması Koşulları 126

Görevli Mahkeme. 127

Yetkili Mahkeme. 127

Kayyım Tayini İsteminde Bulunacaklar 127

Karşı Taraf. 127

Talepte Bulunma Koşulları 127

Gözönünde Tutulacak Hususlar 127

ÖRNEKLER.. 128

 

TAŞINMAZ ÜZERİNDE TARAFOLUŞTURULMASINA VE HAK İHLALİNE SEBEBİYET VERMEYECEK DÜZELTMELERİN YAPILMASI

 

İLGİLİ YASA.. 131

AÇIKLAMA.. 131

Görevli Mahkeme. 132

Yetkili Mahkeme. 132

Davacı (Talepte Bulunacak) 132

Davalı 132

Talepte Bulunma Koşulları 132

Gözönünde Tutulacak Hususlar 132

ÖRNEKLER.. 133

İÇTİHATLAR.. 134

Yargıtay Hukuk Genel KuruluKararları 134

Yargıtay Özel Daire Kararları 156

KAYNAKÇA.. 173

YazarınBasılmış Eserleri 175

YazarınBasılacak Eserleri 177