Kategoriler

Açıklamalı İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Miras Hukuku (3A - 3B)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.320,00 1.056,00
660,00 528,00
860,00 688,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Kasım 2015
Sayfa Sayısı : 868
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-091-6
ISBN (Online) : 978-605-315-460-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XIII
SULH HUKUK DAVALARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Basit Yargılama Usulü 1
Çekişmesiz Yargı İşleri 3
Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 3
Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 4
Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 5
Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 6
İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 7
Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 7
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme 7
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki 8
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usulü 8
Kararlara Karşı Başvuru Yolları 8
Kararların Niteliği 8

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI

İLGİLİ YASA 11
AÇIKLAMA 12
Görevli Mahkeme 14
Yetkili Mahkeme 14
Davacı 14
Davalı 14
Dava Açma Koşulları 14
Dava Türleri 15
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 15
ÖRNEKLER 22
İÇTİHATLAR 24
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 24
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 24
Yargıtay Özel Daire Kararları 27

NOTERDE MİRASÇILIK BELGESİ  VERİLMESİ

İLGİLİ YASA 61
AÇIKLAMA 62
ÖRNEKLER 62

MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLÂMININ) İPTALİ DAVASI

İLGİLİ YASA 69
AÇIKLAMA 69
Görevli Mahkeme 69
Yetkili Mahkeme 70
Davacı 70
Davalı 70
Dava Açma Koşulları 70
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 70
ÖRNEKLER 71
İÇTİHATLAR 73
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 73
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 73
Yargıtay Özel Daire Kararları 79

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA TASARRUF EHLİYETİ

İLGİLİ YASA 103
AÇIKLAMA 103
İÇTİHATLAR 104
Yargıtay Özel Daire Kararları 104

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

İLGİLİ YASA 119
AÇIKLAMA 120
İÇTİHATLAR 121
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 121
Yargıtay Özel Daire Kararları 129
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)

İLGİLİ YASA 161
AÇIKLAMA 162
Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 162
Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarma 163
ÖRNEKLER 163
İÇTİHATLAR 164
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 164
Yargıtay Özel Daire Kararları 174

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

İLGİLİ YASA 195
AÇIKLAMA 198
İÇTİHATLAR 199
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 199
Yargıtay Özel Daire Kararları 211

MİRAS SÖZLEŞMELERİ

İLGİLİ YASA 241
AÇIKLAMA 242
İÇTİHATLAR 242
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 242
Yargıtay Özel Daire Kararları 256

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

İLGİLİ YASA 273
AÇIKLAMA 276
ÖRNEKLER 278
İÇTİHATLAR 279
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 279
Yargıtay Özel Daire Kararları 294

MİRAS SÖZLEŞMESİ

İLGİLİ YASA 341
AÇIKLAMA 342
İÇTİHATLAR 343
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 343
Yargıtay Özel Daire Kararları 355


VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ VE YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
İLGİLİ YASA 371
AÇIKLAMA 373
İÇTİHATLAR 375
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı 375
Yargıtay Özel Daire Kararları 377

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

İLGİLİ YASA 387
AÇIKLAMA 388
İÇTİHATLAR 388
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 388
Yargıtay Özel Daire Kararları 393

MİRASIN AÇILMASI

İLGİLİ YASA 427
AÇIKLAMA 427
İÇTİHATLAR 428
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 428
Yargıtay Özel Daire Kararları 432

MİRASTAN YOKSUNLUK

İLGİLİ YASA 451
AÇIKLAMA 452
İÇTİHATLAR 453
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 453
Yargıtay Özel Daire Kararları 475

GAİBİN MİRASÇILARINA GAİBE DÜŞEN MİRAS PAYININ TESLİM EDİLMESİ

İLGİLİ YASA 491
AÇIKLAMA 492
Güvencenin Gösterilme Süresi 492
Tereke Malları Almış Olanların Bunları Geri Vermesi 492
Gaibe Düşen Miras 492

HAZİNENİN GAİPLİK KARARI İSTEMESİ

İLGİLİ YASA 495
AÇIKLAMA 495
İÇTİHATLAR 496
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 496
Yargıtay Özel Daire Kararları 498

MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

İLGİLİ YASA 517
AÇIKLAMA 518
Görevli Mahkeme 519
Yetkili Mahkeme 519
Başvuruda Bulunacaklar 519
Terekede Koruma (İhtiyati Tedbir) Önlem Koşulları 519
Terekede Koruma Önlemleri 519
Terekede Koruma Önlemleri İsteme Süresi 520
1. Defterin Tutulması 520
2. Terekenin Mühürlenmesi 520
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi 521
4. Terekeyi Resmen Yönetmede Yapılacak İşler 521
5. Vasiyetname ile İlgili İşlemler 523
ÖRNEKLER 523
İÇTİHATLAR 525
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 525
Yargıtay Özel Daire Kararları 525
KAYNAKÇA 539
Yazarın Basılmış Eserleri 541
Yazarın Basılacak Eserleri 543

Açıklamalı İçtihatlı Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı - Miras Hukuku (3A - 3B) İçeriği