Kategoriler

Açıklamalı ve Örneklemeli Uluslararası Hukuk Terimler Sözlüğü

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

290,00 232,00
145,00 116,00
190,00 152,00

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Sezai Çağlayan
Basım Tarihi : Eylül 2021
Sayfa Sayısı : 151
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-938-4
ISBN (Online) : 978-605-315-939-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Uluslararası hukuk, temel ve biricik süjesi devlet olan bir hukuk sistemidir! Disiplini bu şekilde tanımlayan klasik anlayışa göre uluslararası hukuk kural ve kaideleri de devletler için oluşturulmuştur. Disiplini tanımlamak için kullanılan kurum, kavram, teori ve terimler de tabiatıyla bu doğrultuda gelişmiştir. Bu nedenle, uluslararası hukuk terminolojisinin diplomasi diliyle örtüştüğü söylenebilir. Devletin uluslararası hukuk sistemindeki ağırlığı halen geçerli olmakla birlikte, modern uluslararası hukuk şüphesiz bundan daha fazlasıdır. Uluslararası hukukun içinde bulunduğu bu yeni dönem, devlet dışı aktörleri ve bunlara ilişkin kurumları da kapsamaktadır. Uluslararası örgütler, bireyler ve sivil toplum kuruluşları ile bu doğrultuda oluşturulan yeni yapılar uluslararası hukuk terminolojisini de etkilemiştir. İnsan haklarının gelişimi, küresel bir sorun haline gelen kitlesel göç hareketleri, çevre ve hassas grupların korunması gibi tematik konulara artan ilgi uluslararası hukuk terminolojisine yeni kurum, kavram, teori ve terimler kazandırmıştır. Elinizdeki bu kitap, uluslararası hukuk yazınında sıklıkla karşılaşılan bu kurum, kavram, teori ve terimlerin örneklerle açıklamasına yer vermektedir.


KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR LİSTESİ VII

Açıklamalı ve Örneklemeli
ULUSLARARASI HUKUK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Ab Initio 1
Abluka 1
Açık Deniz 2
Ad Hoc 2
Ad Referandum 3
Ada 3
Afrika Birliği 3
Akdeniz Diyaloğu 5
Akıllı Yaptırımlar 5
Ambargo 6
Amerikan Devletleri Örgütü 6
Aneks 7
Angajman Kuralları 7
Angarya Hakkı 8
Ani Teamül 8
Antant 9
Aparthayd 9
Arabuluculuk 10
Arap Birliği 10
Asilik 11
Askeri Hukuk Müşaviri 11
Ataşe 12
Ateşkes 12
Avrupa Birliği Adalet Divanı 13
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 13
Avrupa Birliği Zirvesi 14
Avrupa Konseyi 15
Azınlık 15
Bağımlı Devletler 16
Bağımsız Devletler Topluluğu 17
Balıkçılık Bölgesi 17
Barış İçin Birlik 17
Barışı Koruma 18
Barışı Kurma 19
Barışı Uygulama 20
Başarısız devlet 21
Bayrak Yasası 22
Birleşmiş Milletler 22
Bitişik Bölge 23
Boğazlar 24
Bombardıman 25
Bush Doktrini 25
Calvo Kaydı 27
Casusluk 27
Casus Belli 28
Cenevre Hukuku 28
Centilmenler Andlaşması 29
Çevresel Adalet 29
Daimi Hakemlik Mahkemesi 30
De Facto 30
De Jure 31
Deniz Haydutluğu 32
Depoziterlik 32
Devlet 33
Devletin Tanınması 33
Devletin Tek Taraflı İşlemi 34
Devletin Yargı Bağışıklığı 34
Diplomatik Koruma 35
Diplomatik Sığınma 36
Doğal Hukuk 36
Dostça girişim 37
Doyen 38
Düalizm 38
Egemenlik 38
En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 39
Erga Omnes 39
Esas Hat 41
Estoppel İlkesi 41
Estrada Doktirini 42
Etkin Kontrol 42
Exequatur / Ekzekvatür 43
Fahri Konsolos 43
FIR Hattı 44
Forum Prorogatum 45
Gerilla 45
Göçmen 46
Güvenli Bölge 47
Hakça İlkeler 47
Hakkaniyet ve Nısfet 48
Haklı Savaş 48
Haksız Fiil 49
Harmon Doktrini 50
Hasmane Hareket 50
Hasmane Niyet 51
Hayes Doktrini 52
Holokost 52
Hükümetlerin Tanınması 53
Inter Alia 53
Inter Partes 54
Ipso Facto 55
Israrlı Muhalif 55
İç Savaş 55
İlhak 56
İnsancıl Hukuk 56
İnsan Hakları 57
İnsani Müdahale 58
İnsanlığın Ortak Mirası 58
İnterpol 59
İstikşafi Görüşmeler 59
İstila 59
İşgal 60
Jus Ad Bellum 61
Jus Cogens 62
Jus In Bello 62
Kıta Sahanlığı 63
Kitlesel Sığınma 63
Kodifikasyon 64
Kondominyum 64
Konsolosluk 65
Kordiplomatik 65
Korsan 66
Koruma Öncelikli Sorumluluk 66
Koruma Sorumluluğu 67
Körfez 67
Lahey Hukuku 68
Martens Kaydı 68
Maslahatgüzar 69
Mektup Teatisi 69
Meşru Müdafaa 69
Milis Kuvvetler 70
Milletler Cemiyeti 70
Minyatür Devletler 71
Misak 71
Misilleme 72
Modus Vivendi 72
Monizm 72
Muhtariyet 73
Mücbir Sebep 74
Mülteci 74
Münhasır 75
Münhasır Ekonomik Bölge 76
Mütekabiliyet 76
Opinio Juris 76
Öğreti 77
Önleyici Diplomasi 77
Pacta Sunt Servanda 78
Persona Non Grata 79
Pozitif Hukuk 79
Protesto 79
Rebus Sic Stantibus 80
Res Judicata 81
Rezolüsyon 81
Rodos Yasası 82
Savaş 82
Self Determinasyon 83
Sıcak Takip 83
Sığınma 84
Sınıraşan Sular 85
Si Omnes Kaydı 86
Silahlı Saldırı 87
Sine Qua Non 87
Soft Law 88
Soğuk Savaş 88
Sonraki İmkansızlık 88
Soykırım 89
Sömürgecilik 90
Stimson Doktrini 91
Suçluların İadesi 91
Sui Generis 91
Tahkimname 92
Takımada Devleti 92
Talveg Hattı 93
Tanıma 94
Tarafsız Devlet 94
Terörizm 95
Tobar Doktrini 96
Transit Geçiş Hakkı 96
Transnasyonel Hukuk 97
Truman Doktrini 97
Ulusal Kurtuluş Hareketi 98
Uluslararası Adalet Divanı 98
Uluslararası Af Örgütü 99
Uluslararası Ceza Mahkemesi 99
Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi 100
Uluslararası Hukuk 100
Uluslararası Hukuk Kişiliği 101
Uluslararası Kızılhaç Komitesi 101
Uluslararası Nezaket Kuralları 102
Uluslararası Özel Hukuk 103
Uluslararası Tahkim 104
Uti Possidetis 104
Uzatmalı İmza 105
Ülke 105
Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kimseler 106
Vatandaşlık 106
Vatansız 107
Veto 107
Zararla Karşılık 108
Zararsız Geçiş Hakkı 108
Zaruret Hali 109
KAYNAKÇA 111