Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2014 Sayı 5

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2014
Sayfa Sayısı : 462
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER / INDEX / SOMMAIRE

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL

İktidar ve Özgürlük İkilemindeki  Anayasa Mahkemesi

Constitutional Court Before the Dilemma of  Power and Fredoom

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

BÖLÜM 1 / SECTION 1

Ad ve Soyada İlişkin Kararlar Bireyin  Kimlik Hakkı

Jurisprudance on Forename and Surname Right to Individual Identity

Sultan Tahmazoğlu-Üzeltürk

Anayasa Mahkemesi’nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler

Reflections on the Constitutional Court’s Decisions  Reagarding the Surname

Erkan Duymaz

 

BÖLÜM 2 / SECTION 2

4+4+4 Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı: Sunuş

Summary of the Decision on the 4+4+4 Statute of the Constitutional Court

Emrah Kırıt

Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi

The Issue of Electıve Relıgıous Courses  and the Constıtutıonal Court

O. Serkan Gülfidan

 

BÖLÜM 3 / SECTION 3

Dumansız Kamusal Yarar ve Dumanaltı Bireysellik Çatışması -Anayasa Mahkemesi’nin 2011 Tütün Yasağı İçtihadı Hakkında Karşılaştırmalı Gözlemler-

Clash of Smoke Free Public Good and Smoking Individuality -Comparative Observations on 2011 Tobacco Ban Case-Law of Constitutional Court

Bertil Emrah Oder

Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular

The Immanent and Normative Criteria of Assessing the Laws that Regulate Alcohol and Tobacco Consumption, and the Emerging Questions that are Pertinent to the Political and Social Consequences of Such Regulations

Ayşen Candaş

 

BÖLÜM 4 / SECTION 4

Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi

Individual Application Before the Turkish Constitutional Court: An Analysis of the Cases in Its First Year

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının

Analizi

Comment: Individual Application before the Turkish Constitutional Court:

An Analysis of the Cases in Its First Year

Oya Boyar

 

BÖLÜM 5 / SECTION 5

Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan

Değerlendirmesi

A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions of the

Turkish Constitutional Court

Tolga Şirin

Yorum: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi

Comment: A Procedural Analysis of the Constitutional Complaint Decisions

of the Turkish Constitutional Court

Gözde Atasayan

 

BÖLÜM 6 / SECTION 6

MİT Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anayasallığı

Constutionality of the Amendment in Code of "MİT’’

Korkut Kanadoğlu

 

BÖLÜM 7 / SECTION 7

Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Anlayışını Yeniden

Düzenleyen 663 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi Karar Tahlili  (K. 2013/30)

Understanding the Ministry of Health and Health Services to

Re-Organisation Governing the Constitutional Court Decision Analysis

Decree No. 663 (K. 2013/30)

Nurhan Demirhan

Anayasa Mahkemesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi

The Constitutional Court and Governmental Decrees Having Force of Law

Nihan Yancı Özalp

 

BÖLÜM 8 / SECTION 8

12. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken...  Anayasa Mahkemesi'nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?)

Approaching the Next Presidential Election… Analysis of the Constitutional

Court Decision (2012/96): 12 Years Instead of 7 Years?

Abdullah Sezer

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Kararı Üzerine

Gözlemler

Observations on the Judgement of the Turkish Constitutional Court on the

Law on Presidential Elections

Olgun Akbulut

 

BÖLÜM 9 / SECTION 9

Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması

Escaping from Judicial Review Via International Agreements: The Case of

Akkuyu Nuclear Power Plant Agreement

Serkan Köybaşı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer Güç

Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi

A Study of Article 90 of the 1982 Constitution within the Ambit of the Legal

Status of The Agreement Between the Republic of Turkey and the Russian

Federation Relating to the Construction of a Nuclear Power Plant

Ömer Gedik

 

BÖLÜM 10 / SECTION 10

1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları

The Issue of the Limitation of Fundamental Rigts with no Specific Limitation

Grounds Under 1982 Constitution and the Constitutional Court Decisions

Tijen Dündar Sezer

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Sınırlama Kaydı İçermeyen Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması

Constitutional Court’s Approach on the Restriction of Fundamental Rights with no Explicit Limitation Clause in 1982 Constitution

Y. Metin Özdemir

 

BÖLÜM 11 / SECTION 11

6360 Sayılı Kanun Hakkında Bir Yorum

A Commentary on Law No.6360

Zülfiye Yılmaz

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

Yayın Kurulu

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Osman Doğru
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Turan Yıldırım
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

Danışma Kurulu

Bertil Emrah Oder
Ece Göztepe
İbrahim Ö. Kaboğlu
Necmi Yüzbaşıoğlu
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Şule Özsoy Boyunsuz
 • Ad ve Soyada İlişkin Kararlar Bireyin Kimlik Hakkı - Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
 • Anayasa Mahkemesi’nin Soyadına İlişkin Kararları Üzerine Düşünceler - Erkan Duymaz
 • 4+4+4 Yasası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı: Sunuş - Emrah Kırıt
 • Seçmeli Din Dersleri Meselesi ve Anayasa Mahkemesi - Osman Serkan Gülfidan
 • Dumansız Kamusal Yarar ve Dumanaltı Bireysellik Çatışması -Anayasa Mahkemesi’nin 2011 Tütün Yasağı İçtihadı Hakkında Karşılaştırmalı Gözlemler- - Bertil Emrah Oder
 • Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular - Ayşen Candaş
 • Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi - Sibel İnceoğlu
 • Yorum: Birinci Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Analizi - Oya Boyar
 • Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi - Tolga ŞİRİN
 • Yorum: Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usuli Açıdan Değerlendirmesi - M. Gözde Atasayan
 • MİT Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Anayasallığı - Korkut Kanadoğlu
 • Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi ve Sağlık Hizmetleri Anlayışını Yeniden Düzenleyen 663 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesi Karar Tahlili (K. 2013/30) - Nurhan Demirhan
 • Anayasa Mahkemesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi - Nihan YANCI ÖZALP
 • 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yaklaşırken... Anayasa Mahkemesi'nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (mı?) - Abdullah Sezer
 • Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Kararı Üzerine Gözlemler - Olgun Akbulut
 • Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak: Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması - Serkan Köybaşı
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Bir Nükleer Güç Santralinin Yapımına İlişkin Antlaşmanın Hukuki Niteliğinden Hareketle 1982 Anayasası Madde 90’ın İncelenmesi - Ömer Gedik
 • 1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi Bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Sorunu ve Anayasa Mahkemesi Kararları - Tijen Dündar Sezer
 • Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anayasası’nda Sınırlama Kaydı İçermeyen Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması - Yaşar Metin Özdemir
 • 6360 Sayılı Kanun Hakkında Bir Yorum - Zülfiye Yılmaz