Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2014 Sayı 6

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Eylül 2014
Sayfa Sayısı : 300
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

MAKALELER/ARTICLES

Güçlü ve Zayıf Yönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası

La Nouvelle Constitution Tunisienne du 27 Janvier 2014: Forces et Faiblesses

The New Tunisian Constitution of 27 January 2014: Strentghs and Weaknesses

Ferhat Horchani


Siyasal Bağlamında Türkiye’nin Yeni Anayasa Yazımı Girişimi

Turkey’s Attempt ata New Constitution in Political Context

Murat Akan


Sacrifierl’individu à l’unité de la Nation et de la Famille: Quelques Réflexions Sur LesDécisions Récentes de la Cour Constitutionnelle Turque en Matièrede Nom Patronymique

Sacrificing theIndividual to the Unity of the Nation and Family: Reflections on theConstitutional Court’s Recent Decisions Regarding the Surname

Erkan Duymaz


Çoğunluk vs. Azınlık: Demokratik Hukuk Devletinin Gerçekleşme Koşulu Olarak Sivil İtaatsizlik

Majority vs.Minority: The Civil Disobedience as a Condition to Fullfillment Democratic Rule of Law

F. Ceren Akçabay


Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkınının Kullanılmasında Bir Bilinmeyen: Spontane ve Acele Eylemler

A Mystery in theUse of the Right to Meetings and Demonstrations: Spontaneous and Immediate Actions

Ahmet Mert Duygun


Bir Mahkeme Kararının Analiz (Çözümleme) Metoduna Dair Birkaç Söz: Mousseron Yöntemi ile Bir Kuralın Yargısal Anlamını Ortaya Koymak

A Few Words on theMethodological Analysis of a Court Decision: Putting Forward TheJudicial Meaning of a Rule by Using the Mousseron Method

Nesrin Yılmaz Sales

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OFDECISIONS-JUDGEMENTS/NOTES DE JURISPRUDENCE

Sermaye Piyasasına“Anayasal” Grev Yasağı Güvencesi

A Constitutional Safeguard for Capital Markets: ‘Ban on Strikes’

Mesut Gülmez


İHAM’ın İşaret Ettiği Yapısal Sorun:  Zorunlu Din Eğitimi

The Structural Problem Pointed by ECHR: Compulsory Religious Education

F. Ceren Akçabay


ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS/INFORMATIONSCONSTITUTIONNELLES

Sempozyum:Uluslararası Anayasa Hukuku Derneğinin (IACL)
 “Global ve Yerel Düzeydeki Anayasal Sorunlar”aİlişkin 9. Dünya Kongresi

Symposium: IXth World Congress of the International Association of
Constitutional Law(IACL) on “Constitutional Challenges: Global and Local”

Giammaria Milani - TaniaAbbiate

 

Cumhurbaşkanı: Seçim veGöreve Başlama Süreci/ Presidential Election and His Investiture  251 

Presidential Election and HisInvestiture to the Press and Public Opinion. 255

 

İki Cumhurbaşkanlıve İki Başbakanlı Türkiye

La Turquie Nantie de Deux Présidents et Deux Premiers Ministres Turkey with Two Presidents and Two Prime Ministers

Jean Marcou


Türkiye, Başkanlık Rejimi Yolunda

Turquie: La République Se Présidentialise

Turkey: On Her Way to Presidential System

Jean Marcou


Romanya’nın Anayasal Gündemi

Actualité Constitutionnelle Roumaine

Constitutional Agenda of Romania

Elena Simina Tanesescu


Orta Avrupa’da Yeni Bir Anayasa: Macaristan Temel Yasası’nın Kabulü

Une Nouvelle Constitution en Europe Centrale: l’adoption Récente de la LoiFondamentale de Hongrie

A New Constitution in Central Europe: Hungary  Establishes Its Constitution

Peter Kruzslicz

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW/BIBLIOGRAPHIE

Özgürlükler Hukuku'na Giriş veya Hem Bahçe Hem De Bir Kule Olarak Babil

Introduction to the Freedom’s Law or Babylon as a Garden and Also as a Tower

Zeynep Turhallı 287

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİSİPARİŞ FORMU.. 298

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS. 298

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU.. 299

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE.. 299

Yayın Kurulu

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Osman Doğru
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Turan Yıldırım
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

Danışma Kurulu

Bertil Emrah Oder
Ece Göztepe
İbrahim Ö. Kaboğlu
Necmi Yüzbaşıoğlu
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Şule Özsoy Boyunsuz
  • Güçlü ve Zayıf Yönleriyle 27 Ocak 2014 Tarihli Yeni Tunus Anayasası - Ferhat Horchani
  • Siyasal Bağlamında Türkiye’nin Yeni Anayasa Yazımı Girişimi - Murat Akan
  • Sacrifier l’individu à l’unité de la Nation et de la Famille: Quelques Réflexions Sur Les Décisions Récentes de la Cour Constitutionnelle Turque en Matière de Nom Patronymique - Erkan Duymaz
  • Çoğunluk vs.Azınlık: Demokratik Hukuk Devletinin Gerçekleşme Koşulu Olarak Sivil İtaatsizlik - F. Ceren Akçabay
  • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkınının Kullanılmasında Bir Bilinmeyen: Spontane ve Acele Eylemler - Ahmet Mert Duygun
  • Bir Mahkeme Kararının Analiz (Çözümleme) Metoduna Dair Birkaç Söz: Mousseron Yöntemiile Bir Kuralın Yargısal Anlamını Ortaya Koymak - Nesrin Yılmaz Sales