Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 7

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 320
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER / INDEX / SOMMAIRE 

SUNUŞ / EDITORIAL 

MAKALELER /ARTICLES

İnsan HaklarıAvrupa Sözleşmesi ve Türkiye (Karşılaştırmalı Gözlemler)

The European Convention on Human Rights and Turkey  (ComparativeObservations)

İbrahim Ö. Kaboğlu


İspanya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Bireysel Başvuru ve Amparo Deneyimi

Spain and the European Court of Human Rights: Individual  Applications andthe Recurso de Amparo

Luis Lopez Guerra


Hukuk Devletinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tezahürü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

The Manifestationof the Rule of Law in the Judgments of the European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court: A Comparative Study

Sibel İnceoğlu


Danıştay Kararlarında İHAS ve İHAM’ın Etkisi

The Effect of the ECHR And The ECtHR Over the Council of  StateJudgments

Tacettin Şimşek


Yargıtay ve Bireysel Başvuru Yolu

The Supreme Courtand Individual Application

İbrahim Şahbaz


İnsan Hakları Avrupa Hukuku İlkeleri Işığında Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme

Evaluation of theApproach of the Turkish High Courts vis-à-vis the  Principles of theEuropean Convention on Human Rights 

Atilla Nalbant


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu:  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler

Effective Domestic Remedy in the Case Law of the European Court of  Human Rights: Observations within the Framework of the Constitutional
Complaint

Işıl Karakaş


Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma  Yasağı İlan Edilebilir mi?

A Curfew without State of Emergency?

Eine AusgangssperreOhne Ausnahmezustand?

Tolga Şirin

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELLES

Basına ve Kamuoyuna Anayasa’ya ve Demokratik Süreçlere Saygı Bildirisi
To the Press and Public Opinion Respect to the Constitution and DemocraticProcess  289

2015 Yılında (Ocak-Mart) Yayımlanan ve Kamuoyunda İlgi Uyandıran Bazı Anayasa Şikâyeti Kararları
Various Judgments of Constitutional Complaint Published in 2015 (January-March)and Aroused Interest in Public Opinion  295

 

KİTAP TANITIMI/ BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

İbrahim Ö. KABOĞLU & Eric SALES, Türk Anayasa Hukuku/Demokrasi ve Darbeler Arasında (L’Harmattan, Nisan2015)
Eric Sales. 303

 

Ibrahim Ö. KABOĞLU et EricSALES, le droit Constitutionnel Turc, Entre Coups d’etat et Democratie(L’Harmattan, avril 2015)
Eric Sales. 307

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

ORDERING FORM FOR THE LEGALLAW JOURNALS. 318

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

SUBSCRIPTION FORM FOR THELEGALBANK LAW DATABASE.. 319

 

 

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Osman Doğru
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Turan Yıldırım
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

YAYIN KURULU

Bertil Emrah Oder
Ece Göztepe
İbrahim Ö. Kaboğlu
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Şule Özsoylu

YAZI KURULU

Christina Murray
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
Tolga ŞİRİN
  • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye (Karşılaştırmalı Gözlemler) - İbrahim Ö. Kaboğlu
  • İspanya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Bireysel Başvuru ve Amparo Deneyimi - Luis Lopez Guerra
  • Hukuk Devletinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa MahkemesiKararlarında Tezahürü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma - Sibel İnceoğlu
  • Danıştay Kararlarında İHAS ve İHAM’ın Etkisi - Tacettin Şimşek
  • Yargıtay ve Bireysel Başvuru Yolu - İbrahim Şahbaz
  • İnsan Hakları Avrupa Hukuku İlkeleri Işığında Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme - Atilla Nalbant
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler - Ayşe Işıl Karakaş
  • Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi? - Tolga ŞİRİN