Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 16

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 258
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
ISSN (Online) : -
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER/INDEX/SOMMAIRE
SUNUŞ
Çatışmacı Anayasa Değişikliğinin Yarattığı Ayrışma: Monokrasi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 289

FOREWORD
The Dichotomy Created by Conflictual Constitutional Change:
"Monocracy" and "Presidentialist (Cumhurbaskanligi) Governmental System" 291

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles
Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Kararının Maddi Şartları İçtihadına
Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to the Case Law of the Constitutional Court in
Relation To the Substantive Requirements of Remand in Custody Decision
Öznur Sevdiren 295
1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu Çerçevesinde Kurucu İktidar Tartışması
The Discussion of Constituent Power under the 1921 Constitution
Sinem Şirin 359
Avukatlığa Engel Suçların ve Avukatlığa Kabulü Bekletme Yetkisinin
Anayasallığı Üzerine
On the Constitutionality of the Impediments to Admission into
Attorneyship and the Authority of Suspension of Admission Process
Dilşad Çiğdem Sever 409
Amerika Birleşik Devletleri’nde  Siyasi Parti Disiplini
The Party Discipline in the United States of America
Mehmet Faruk Koçak 443

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS
Bireysel Başvuru, Toplumsal Karar ve Anayasal Diyalog:
Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Kararı
Individual Application, Social Decision and Constitutional Dialogue:
The Case of Zübeyde Füsun Üstel and Others
Tolga Şirin 471
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri  Serisinde Yeni Perde: AİHM'nin Kavala/Türkiye Kararı Üzerine  Kısa Bir Değerlendirme
New Episode in the Series of Violations of the Right to Liberty and Security:
A Brief Observation on ECtHR's Kavala Judgment
Erkan Duymaz 479
Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Değişikliği
Climate Change as a Human Rights Issue
Seda Yurtcanlı Duymaz 491

GENEL EDİTÖR

İbrahim Ö. Kaboğlu

YAYIN KURULU

Christina Murray
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
Tolga ŞİRİN

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

HAKEMLER

Abdullah Sezer
Ali Ekrem Akartürk
Atilla Nalbant
Ayşen Candaş
Bertil Emrah Oder
Bertrand Mathieu
Bihterin Dinçkol
César Landa Arroyo
Cihan Osmanağaoğlu
Demirhan Burak Çelik
Didem Yılmaz
Ece Göztepe
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
Erkan Duymaz
Ersin Kalaycıoğlu
Eva Brems
Evra Çetin
Fazıl Sağlam
Hamide Tacir
İrem Berksoy
Jean Marcou
Kemal Başlar
Korkut Kanadoğlu
Lauréline Fontaine
Levent Gönenç
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Murat Sevinç
Mustafa Erdoğan
Nihal Saban
Nihan YANCI ÖZALP
Oktay Uygun
Olgun Akbulut
Osman Doğru
Ozan Erözden
Pasquale Policastro
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Üzeltürk
Şerif Yılmaz
Şule Özsoy Boyunsuz
Tania Groppi
Tijen Dündar Sezer
Tolga ŞİRİN
Turan Yıldırım
Viktoriya Serzhanova
Zafer Gören
  • Anayasa Mahkemesi’nin Tutuklama Kararının Maddi Şartları İçtihadına Eleştirel Bir Yaklaşım - Öznur Sevdiren
  • 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu Çerçevesinde Kurucu İktidar Tartışması - Sinem Şirin
  • Avukatlığa Engel Suçların ve Avukatlığa Kabulü Bekletme Yetkisinin Anayasallığı Üzerine - Dilşad Çiğdem Sever
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyasi Parti Disiplini - Mehmet Faruk Koçak