Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 21

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 426
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
ISSN (Online) : 2149-4150
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

INDEX/SOMMAIRE

FOREWORD/AVANT-PROPOS
Constitution and Constitutional Court IX
La Constitution et la Cour Constitutionnelle XIX

60TH ANNIVERSARY OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT - SPECIAL FILE
ARTICLES
Research Articles
Can the Constitutional Court Initiate a Concrete Norm Control Procedure in a Constitutional Complaint Case?
Ece Göztepe 1
Right to an Individual Application to the Turkish Constitutional Court and Its Future Concerns
Taylan Barın 3
The Check and Balance Function of the Constitutional Justice in the Presidential System of Turkey: An Analysis of the Constitutional Court Decisions on the Constitutional Review of Presidential Decrees
Başak Ekinci 5
The Relationship Among the Constitution – The Law – The Internal Regulation in the 60th Anniversary of the Constitutional Court
Fazıl Sağlam 6
Constitutional Court's Approach to Political Parties
Sevtap Yokuş 8
Some Findings About the Current Trial of the Dissolution of the Political Party
Didem Yılmaz 9

DOTHER PEER-REVIEWED ARTICLES
Research Articles
Direct, Indirect and Passive Constitutional Recognition for the Right to Mother Tongue Education: A Normative Study on European Constitutions
Hakan Kolçak 10
On the Regaining of the Parliamentary Membership Disqualified Due to Res Judicata
Yahya Berkol Gülgeç 12


JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS / PEER-REVIEWED REVIEW OF JUDGMENT
On the Value and Effect of the Principle of Legal Certainty: Examination of ECtHR’s Şamat v. Turkey Decision
Onur Kaplan 13

CONSTITUTIONAL NEWS
Efficiency of the Constitution in Turkiye During Covid-19 Global Epidemics (Pandemics)
Ahmet Saltık 15
Draft Convention on Pandemics
Çev./Translated by: Neslihan Çetin 17

GENEL EDİTÖR

İbrahim Ö. Kaboğlu

YAYIN KURULU

Bertil Emrah Oder
Christina Murray
Didem Yılmaz
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
İlker Gökhan Şen
Ozan Ergül
Ozan Erözden
Özen Ülgen Adadağ
Selda Çağlar

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Aurore Gaillet
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour
 • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İncelemesinde Somut Norm Denetimi Yoluna Başvurabilir mi? - Ece Göztepe
 • Bireysel Başvuru Hakkı ve Hakkın Geleceğine Yönelik Endişeler - Taylan Barın
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa Yargısının Kontrol ve Denge Fonksiyonu: Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Norm Denetimi Kararları Bakımından Bir İnceleme - Başak Ekinci
 • Anayasa Mahkemesi’nin 60. Kuruluş Yılında Anayasa – Yasa – İçtüzük İlişkileri - Fazıl Sağlam
 • Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı - Sevtap Yokuş
 • Güncel Siyasi Parti Kapatma Davası Hakkında Bazı Tespitler - Didem Yılmaz
 • Anadilinde Eğitim Hakkı İçin Doğrudan, Dolaylı ve Pasif Anayasal Tanıma: Avrupa Anayasaları Üzerine Normatif Bir Çalışma - Hakan Kolçak
 • Kesin Hüküm Nedeniyle Düşen Milletvekilliğinin Tekrar Kazanılması Hakkında - Yahya Berkol Gülgeç
 • Hukuki Kesinlik İlkesinin Değeri ve Etkisi Üzerine: İHAM’ın Şamat/Türkiye Kararının İncelenmesi - Onur KAPLAN
 • Kovit-19 Küresel Salgınında (Pandemisinde) Türkiye’de Anayasanın Etkililiği - Ahmet Saltık
 • Pandemilere İlişkin Sözleşme Taslağı - Neslihan Çetin