Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 24

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Anayasa Hukuku Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 334
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1061
ISSN (Online) : 2149-4150
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
İÇİNDEKİLER/INDEX/SOMMAIRE

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS
Türkı̇ye'de Anayasacılık: Cumhurı̇yetı̇n Yüzüncü Yılının Sonuçları Neler Olacak? IX
Constitutionalism in Turkey: What will be the Implications of the Republic's Centenary? XIX
Constitutonnalisme en Turquie: Quel Bilan Pour le Centenaire de la Republique? XXIX

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles
Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Şekil Bakımından Denetimine İlişkin Güncel Kararları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Constitutional Court’s Recent Decisions Regarding the Formal Review of Presidential Decrees
M. Gözde Atasayan 356

Kırılgan Mağdurların İkincil Mağduriyetlerinin Önlenmesi İçin Uygulanacak Tedbirlerin Savunma Hakkı ile Birlikte Değerlendirilmesi
The Elimination of Secondary Victimizations Faced by Women as Vulnerable Victims: Striking a Balance Between the Special Criminal Procedure Measures and the Right of Defense
Aysu Gül Yılmaz 394

Kach Kararları Kapsamında İsrail Anayasa Yargısının Aşırılıkçılıkla İmtihanı
The Trial of the Israeli Constitutional Jurisdiction with Extremism in the Context of Kach Decisions
Burak Saygılı 422

Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı ve Türkiye’deki 30 Yılı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of the European Charter of Local Self-Government and Its 30th Year in Force in Türkiye
Zülfiye Yılmaz 466

Yargıcın Düşüncesini  Açıklama Özgürlüğünün Sınırları
The Limits of Expression of Judges
İbrahim Şahbaz 506

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI - ÖZEL DOSYA/THE LAUSANNE PEACE TREATY - SPECIAL FILE

Lozan Barış Andlaşması’nın Çifte Kuruculuk Özelliği
The Double  Constituent Character of the Lausanne Peace Treaty
İbrahim Ö. Kaboğlu 574

Lozan Andlaşması Işığında Halefiyet ve Devamlılık
Succession and Continuity in the Light of the Treaty of Lausanne
Ceren Zeynep Pirim 581

İstikrarlı Barış, Toprak ve Lozan Barış Andlaşması
The Stable Peace, Land and Lausanne
Reşat Bayer
Mehmed Eryiğit 
Özge Karsu 592

Lozan Antlaşması ve İnsan Hakları
Treaty of Lausanne and Human Rights
Bertil Emrah Oder 624

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ‘Avrupa’ ile Hukukumuz: Bir Eklemlenme Hikayesi Olarak Lozan
'Europe' and our Connections (Law) from the Ottoman Empire to the Republic: Lausanne as a Story of Articulation
Erdem Denk 632

YAYIN KURULU

Bertil Emrah Oder
Christina Murray
Didem Yılmaz
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
İlker Gökhan Şen
Ozan Ergül
Ozan Erözden
Özen Ülgen Adadağ
Selda Çağlar

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Aurore Gaillet
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

GENEL EDİTÖR

İbrahim Ö. Kaboğlu
  • Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Şekil Bakımından Denetimine İlişkin Güncel Kararları Üzerine Bir Değerlendirme - M. Gözde Atasayan
  • Kırılgan Mağdurların İkincil Mağduriyetlerinin Önlenmesi İçin Uygulanacak Tedbirlerin Savunma Hakkı ile Birlikte Değerlendirilmesi - Aysu Gül Yılmaz
  • Kach Kararları Kapsamında İsrail Anayasa Yargısının Aşırılıkçılıkla İmtihanı - Burak Saygılı
  • Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı ve Türkiye’deki 30 Yılı Üzerine Bir Değerlendirme - Zülfiye Yılmaz
  • Yargıcın Düşüncesini Açıklama Özgürlüğünün Sınırları - İbrahim Şahbaz