Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 15. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

78,00
39,00
50,70

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Ocak 2020
Sayfa Sayısı : 715
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 99
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun 171
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 217
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 265
Danıştay Kanunu  277
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 323
İdari Yargılama Usulü Kanunu  341
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 383
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 413
Belediye Kanunu 435
İl İdaresi Kanunu 495
İl Özel İdaresi Kanunu 525
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun 557
Köy Kanunu 583
Tebligat Kanunu 615
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 637
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 649
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 693