Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 16. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
42,00
54,60

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Şubat 2021
Sayfa Sayısı : 733
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 99
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 115
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 187
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 233
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun 281
Danıştay Kanunu 293
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi   Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 339
İdari Yargılama Usulü Kanunu  357
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 399
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması       İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 429
Belediye Kanunu 451
İl İdaresi Kanunu 511
İl Özel İdaresi Kanunu 543
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri       Seçimi Hakkında Kanun 575
Köy Kanunu 601
Tebligat Kanunu 633
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 655
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 667
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 711