Kategoriler

Anayasa ve İdare Hukuku Temel Mevzuatı (Güncellenmiş 22.Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

675,00 540,00
337,50 270,00
438,75 351,00

Toplam

Yazar : Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Mart 2024
Sayfa Sayısı : 743
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-102-9
ISBN (Online) : 978-605-315-252-1
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe
Anayasa ve İdare hukuku ile ilgili olarak çalışmak isteyenler için temel düzenlemeler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 99
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 117
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun 189
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 237
Bakan Yardımcılarının Mali Hakları ve Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun  285
Danıştay Kanunu 297
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 343
İdari Yargılama Usulü Kanunu 361
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 407
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 439
Belediye Kanunu 459
İl İdaresi Kanunu 519
İl Özel İdaresi Kanunu 549
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanun 581
Köy Kanunu 605
Tebligat Kanunu 643
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 665
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 675
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 721