Kategoriler

Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

515,00 412,00
260,00 208,00
335,00 268,00

Toplam

Yazar : Sibel Kibar
Basım Tarihi : Ekim 2010
Sayfa Sayısı : 506
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4420-02-5
ISBN (Online) : 978-605-315-676-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
ANLAM KAVRAMI ÜZERİNE YENİ DENEMELERSibel KİBAR- Anlam Kongresi

Odtü Felsefe Günleri

19- 21 Aralık 2008- Derleyenler:

- Sibel Kibar

- Selma Aydın Bayram

- Ayhan Sol

- Bölüm I- Analitik Felsefede Anlam Kavramı- Anlam Kavramı Ve Metafizik Önermeler

Prof. Dr. Teo Grünberg- Dilde Bağlam Duyarlılığı

Prof. Dr. Varol Akman- 20. Yüzyıl Bilim Felsefesi Tarihini Yeniden Yazmak

Prof. Dr. Gürol Irzık- Anlam Kavramı Tezine Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Ali Karatay- "Hiçlik"İn Anlamı Üzerine

Doç. Dr. Erdinç Sayan- Doğru Kavramının Nesnelliği Üzerine Kantçı Yaklaşımlar

Doç. Dr. Murat Baç- Deneme'den Anlam Metafiziği

Yrd. Doç. Dr. İskender Taşdelen

Bölüm Iı- Felsefe Tarihinde Anlam- Anlamın Tarihselliği

Doç. Dr. Kubilay Aysevener- De Interpretatıone Ya Da Aristoteles'in Anlam Kuramı Üzerine

Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan- Totoloji, Döngüsellik Ve Sonsuz Gerileme Kıskacında Anlam Sorunu

Doç. Dr. Örsan K. Öymen- Aristoteles'in Diyalektiğinin İkinci Kullanımı: Tanım Ve Anlam Çokluğunun Aşılması Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Engin Delice- Locke'un Anlam Teorisinde "Kelimelerin Müphemliği"

Öğr. Gör. Dr. Atakan Altınörs- Tarih İçerisinden Kurulan Anlam

Arş. Gör. Aret Karademir- F. W. Nietzche Felsefesinde Bedenin Anlamı Üzerine

Evren Soytok

- Bölüm Iıı- Dil Ve Anlam- Kaplamsal Anlam, İçlemsel Anlam Ve Teorik Terimler

Prof. Dr. Davıd Grünberg- Frege'nin Anlam Kuramının Kökenleri

Doç. Dr. Bülent Gözkan- Wıttgensteın'da Özel Dil Ve Anlam Sorunu

Arş. Gör. Ahmet Cüneyt Gültekin- "Dil Oyunu"Nun Metafizik "Statüsü" Üzerine

Umut Karagöz- Mantıkta Ve Doğal Dilde Anlam: Yeni Bir Kipsel Mantık Dili Olarak Çapa Ulamları Üst Dili

Dr. Ceyhan Temürcü- Eğitimde Pragmatist Yapılandırmacılık Ve Anlamın İnşası

Arş. Gör. Kemal Bakır

Bölüm Iv- Hermeneutik, Kültür Ve Anlam- Anlam Nedir?

Prof. Dr. Afşar Timuçin- Felsefi Söylem Ve Anlam

Prof. Dr. Betül Çotuksöken- Dil Kültür İlişkisi

Prof. Dr. Yasin Ceylan- Anlamdaki Yorum, Yorumdaki Anlam

Prof. Dr. Doğan Özlem

- Bölüm V- Etik Ve Siyaset Bağlamında Anlam- Değer Ve Anlam: Değerler Anlamlar Mıdır?

Prof. Dr. Harun Tepe- Varlığın Yarılma Zamanı: Paralaks Anlamın Politik Kurulumu

Öğr. Gör. Ersin Vedat Elgür- Siyaseten Anlam Var Mıdır?

Arş. Gör. Sibel Kibar- Thoreau'da Yaşamın Anlamı

Arş Gör. Güncel Önkal- Anlam Arayışının Tehlikeleri Üzerine

Araş. Gör. A. Onur Aktaş

- Bölüm Vı- Hukuk, Yorum Ve Anlam- Hukukta Anlam Ve Değer

Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz- Yapısalcı Hukuk Göstergebilimi Ve Hukukta Anlam Yaratılması

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Uzun- "Anlam"Inı Kaybeden Sosyal Bilimler

Dr. Gökhan Yavuz Demir- Dilsel Göstergebilimdeki Üçlemenin Türkçe Karşılıklarındaki Anlamsal Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Cemal Çakır- Anlam[A]'Nın Kaynağı Olarak Kalp- Ruh- Nefes Üçlüsü: Moses Maımonıdes Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait Toprak- Aşırı Yorum Sorunu Ve Grünberg'de Anlamın Sınırları

Arş. Gör. Tuncay Saygın

- Bölüm Vıı- Bilim Felsefesi Ve Anlam- Kurgular Arası Karşılaştırmalar Ve Anlam

Dr. Besim Karakadılar- Teleosemantik Yaklşaım Ve Karmaşık Kavramların Anlamı

Arş. Gör. Gökhan Akbay- Menon Diyaloğu Işında Bilim Felefesindeki Bazı Münakaşalar İçin Höristikler

Doç. Dr. Samet Bağçe- Memetik Modellerin Eleştirel Bir İncelemesi Ve Değerlendirme Ölçütleri

Utku Kaya, Doç. Dr. Ayhan Sol

- Bölüm Vııı- Anlam, Sanat Ve Edebiyat- Satre'da Flaubert Örneği Merkezinde Başkasını Anlama

Öğr. Gör. Dr. Ogün Ürek- Joseph Conrad'da Güç- Anlam İlişkisi Ve Nihilizm

N. Ayşim Parlakyıldız- Özgün Bir Dil Arayışı Oalrak Yazı Heykeller

Ali Asgar Çakmakcı- "Bunun Anlamı Nedir?" Joseph Kosuth

Seval Şener- Gılles Deleuze Ve Yapısalcılık: Anlamsızlığın Topolojisi

Emre Koyuncu, P. Burcu Yalım