Kategoriler

Askeri Ceza Kanunu Şerhi Cilt 2

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

900,00 455,00
230,00
300,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş
Basım Tarihi : Kasım 2014
Sayfa Sayısı : 1210
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-20-4
ISBN (Online) : 978-605-315-461-7 (Tk) 978-605-315-464-8 (2.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Bu kitap,uzun bir süreçte toplanıp,sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Ceza hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış yapıtlar değerlendirilerek yazılmıştır.Kitapta ayrıca Bakanlık genelgeleri ve uygulamada gerekli olup, ulaşılması zor yasal ve yönetsel düzenlemelere de yer verilmiştir. Çalışma 3 ciltten oluşmaktadır.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ iii
KISALTMALAR v

ASKERİ CEZA KANUNU


Firar Ve Cezası
AsCY. Madde 66 1
İlgili Mevzuat: 2
Açıklama: 3
Firar: 7
İzin Tecavüzü: 11
Hava Değişimi Tecavüzü: 14
İstirahat Tecavüzü: 15
Firar Suçuyla İlgili İçtihatlar: 16
İzin Tecavüzü Suçu İle İlgili İçtihatlar: 146
Hava Değişimi Tecavüzü Ve İstirahat Tecavüzü Suçu İle  
İlgili İçtihatlar: 229
İlgili Mevzuat: 268
Yol Süreleri 268
Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları
AsCY. Madde 67 274
Açıklama: 276
İçtihatlar: 277
Mehil İçinde Yakalananların Cezası
AsCY. Madde 68 296
İlgili Mevzuat: 297
Açıklama 297
İçtihatlar: 298
Düşman Tarafına, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden  
Kaçanların Cezası
AsCY. Madde 69 305
Açıklama 306
İçtihatlar: 308
Sözleşerek Firar Ve Cezası
AsCY. Madde 70 309
Açıklama 310
İçtihatlar: 312
Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması
AsCY.Madde 71 333
Açıklama: 333
İçtihatlar 334

Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması
AsCY.Madde 72 341
İlgili Mevzuat: 341
Açıklama: 342
İlgili Mevzuat: 343
İçtihatlar: 344
Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi
AsCY.Madde 73 345
Açıklama: 345
İçtihatlar: 346
Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası
AsCY.Madde 74 362
İlgili Mevzuat: 362
Açıklama: 363
Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları
AsCY.Madde 75 364
Açıklama: 365
İçtihatlar: 367
Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak
AsCY.Madde 76 369
Açıklama: 370
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
TCK. Madde 292 372
Açıklama: 372
Etkin Pişmanlık
TCK. Madde 293. 376
Açıklama: 376
Kaçmaya imkan sağlama
TCK. Madde 294 376
Açıklama: 377
Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması
TCK. Madde 295. 377
Açıklama: 378
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması
TCK. Madde 296 378
Açıklama: 378
AsCY.nin 76. Maddesinde Cezayı Ağırlatıcı Neden 378


AsCY.nin 76. Maddesiyle İlgili Genel İçtihatlar: 378
AsCY.nin 76.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. 
TCY.nin 292.Maddesi İle İlgili İçtihatlar: 393
Göz veya Oda Hapsi Yerinden Kaçmak,İnfaz  
Şartlarına Uymamak,Kaçmaya Aracı Olmak
AsCY. Madde 77 394
Açıklama: 395
İçtihatlar: 397
Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali  
ve Fer’i Cezalar
AsCY. Madde 78 407
İlgili Mevzuat: 410
Açıklama: 411

DÖRDÜNCÜ FASIL

Kendini Askerliğe Yaramıyacak Hale Getirmek ve Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası
AsCY. Madde 79 412
Açıklama: 414
İçtihatlar: 417
Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası
AsCY. Madde 80 443
Açıklama: 444
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar
AsCY. Madde 81 445
Açıklama: 447
İçtihatlar: 450

BEŞİNCİ FASIL
Askeri İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar

Amir veya Üstü Tehdit
AsCY. Madde 82 542
İlgili Mevzuat: 544
Açıklama: 544
İçtihatlar: 546
Bilerek Doğru Söylemeyenlerin Cezaları
AsCY. Madde 83 603
İlgili Mevzuat: 603
Açıklama: 603
Yalan Yere Şikayet
AsCY. Madde 84 604
Açıklama: 606
İçtihatlar: 607
Amir ve Mafevkine Hakaret Edenlerin Cezaları
AsCY. Madde 85 616
İlgili Mevzuat: 618
Açıklama: 618
İçtihatlar: 623
İtaatsizlik ve Cezası
AsCY. Madde 86 722
İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası
AsCY. Madde 87 722
Açıklama: 724
İçtihatlar: 728
Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı 
 İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları
AsCY.Madde 88 979
Açıklama: 981
İçtihatlar: 984
Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları
AsCY.Madde 89 1012
Açıklama: 1015
İçtihatlar: 1018
Mukavemet ve Cezası
AsCY.Madde 90 1035
Açıklama: 1037
İçtihatlar: 1040
Amire ve Mafevke Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları
AsCY. Madde 91 1056
Açıklama: 1059
İçtihatlar: 1068

İNDEKS 1185
KAYNAKÇA 1195
ÖZGEÇMİŞ 1199