Kategoriler

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

480,00 384,00
240,00 192,00
315,00 252,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş , Mehmet Çıngı
Basım Tarihi : Eylül 2014
Sayfa Sayısı : 939
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-15-0
ISBN (Online) : 978-605-315-389-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap, uzun bir süreçte toplanıp, sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay,U yuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Ceza Hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış yapıtlar değerlendirile­rek yazılmıştır. Kitapta ayrıca Bakanlık genelgeleri ve uygulamada gerekli olup, ulaşılması zor yasal ve yönetsel düzenlemelere de yer verilmiştir. Madde açıklamalarının altında Askeri Yargıtay, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Yüksek Mah­keme içtihatları uygulayıcıya ışık tutacak kapsam ve netlikte özetlenmiştir. Bu kitabı tamamlayan bir diğer önemli özellik de Ceza Muhakemesi Usulünün Askeri Yargılama Usulü ile bağlantılı birşekilde yine her iki Yargı­tay’ın içtihatları ile birlikte yer almasıdır.


H. Ümit KARDAŞ, Mehmet ÇINGI

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ    III
KISALTMALAR    V
İÇİNDEKİLER    VII

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA
USULÜ KANUNU

GİRİŞ    1

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş    2
MADDE 1    2
İÇTİHATLAR    2
Mahkeme Kuruluşu    4
MADDE 2    4
İÇTİHATLAR    5
Subay Üyelerin Nitelikleri    6
MADDE 3    6
Subay Üyelerin Seçimi    6
MADDE 4    6
Kanunda Yazılı Nitelikte Subay Üye Bulunamaması    6
MADDE 5    6
Askeri Savcılık    6
MADDE 6    6
Kalem Kuruluşu    6
MADDE 7    6
Teşkilatında Askeri MahkemeKurulan Kıta Komutanı ve Askeri Kurum Amiri    6
MADDE 8    6
İÇTİHATLAR    7

İKİNCİ BÖLÜM
ASKERİ MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

Genel Görev    8
MADDE 9    8
AÇIKLAMA:    11
AYUY.NİN 9. MADDE İLE İLGİLİ GENEL İÇTİHATLAR    47
ASKERİ MAHKEMELERİN GÖREV ALANI İLE İLGİLİ
    İÇTİHATLAR    68
ASCY’NİN 43. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    68
ASCY’NİN 53. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    68
ASCY’NİN 54. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    68
ASCY’NİN 56. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    68
ASCY’NİN 57. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    69
ASCY’NİN 58. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    70
ASCY’NİN 63.MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    70
ASCY’NİN 66. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    75
ASCY’NİN76. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    76
ASCY’NİN 76. MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN 5237 S.TCY.NİN 292.MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    77
ASCY’NİN 77. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    78
ASCY’NİN 81. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    79
ASCY’NİN 82. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    82
ASCY’NİN 85. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    90
ASCY’NİN 87. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    93
ASCY’NİN 90. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    95
ASCY’NİN 91. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    97
ASCY’NİN 106. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    101
ASCY’NİN 109. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    102
ASCY’NİN 114. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    103
ASCY’NİN 115. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    104
ASCY’NİN 117. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    104
ASCY’NİN 130. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    105
ASCY’NİN 131. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    106
ASCY’NİN 132. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    121
ASCY’NİN 134. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    128
ASCY’NİN 135. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    128
ASCY’NİN 137. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    132
ASCY’NİN 140. MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 303. MADDESİ İLE İLGİLİ  
İÇTİHATLAR    133
ASCY.NİN 144.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN 5237  
S.TCK.NIN 257.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    135
ASCY’NİN 144. MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 230. MADDESİ İLE İLGİLİ  İÇTİHATLAR    148
ASCY.NİN144.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 240. MADDESİ İLE İLGİLİ
 İÇTİHATLAR    151
ASCY’NİN 146. MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 455. MADDESİ İLE İLGİLİ
 İÇTİHATLAR    153
ASCY.NIN 146.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 459. MADDESİ İLE İLGİLİ
 İÇTİHATLAR    153
ASCY’NİN 192. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    154
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN 5237 S.TCY’NİN 106. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    154
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN 5237 S.TCY’NİN 125. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    159
ASCY’NİN EK 6. MADDESİ KAPSAMINDABULUNANYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 188. MADDESİ İLE İLGİLİ
 İÇTİHATLAR    162
ASCY.NİN EK 6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 191. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    162
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 254. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    164
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 258. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    165
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 266. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    165
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNANYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 271. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    167
ASCY.NİN EK-6.MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765S.TCY’NİN 273. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    168
ASCY.NİN KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY.NİN MADDELERİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    168
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 159. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    168
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 193. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    171
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 202. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    171
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 209. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    171
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 243. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    172
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 245. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    173
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765S.TCY’NİN 252. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    173
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 253. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    173
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 254. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    174
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 278. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    174
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 285. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    175
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 286. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    175
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 296. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    175
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 298. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    175
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765S.TCY’NİN 308. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    176
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 312. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    176
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 339. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    176
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 342. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    177
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 343. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    179
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 345. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    179
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 350. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    180
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 356. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    180
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 383. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    181
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 403. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    181
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 404. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    181
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765S.TCY’NİN 429. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    181
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 430. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    182
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 435. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    182
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 440. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    183
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 441. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    183
765 S.TCY’NİN 448. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    183
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 455. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    186
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 456. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    188
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 458. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    190
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 459. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    190
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 765 S.TCY’NİN 482. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    191
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 491. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    191
İLGİLİ MEVZUAT    194
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 492. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    194
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 493. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    194
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 497. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    195
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 503. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    195
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 504. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    199
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 508. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    199
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 516. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    200
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 528. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    200
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 530. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    200
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 551. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    201
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 565. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    201
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 567. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    201
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN765 S.TCY’NİN 572. MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    201
1402 S. SIKIYÖNETİM YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    202
2247 SAYILI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    204
2565 S.AYBGBY İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    212
2692 S.SAHİL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    215
2803 S.JANDARMA TEŞKİLAT,GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    220
3628 S.MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    250
3713 S.TERÖRLE MÜCADELE YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    253
4207 S.YASAYLA İLGİLİİÇTİHATLAR    255
4616 S.YASA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    256
ASCY.NİN KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN 5237 S.TÜRK CEZA KANUNU MADDELERİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    258
5237 S.TÜRK CEZA KANUNUNUN 81.MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    258
5237 S.TCK.NIN 85.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    261
5237 S.TCK.NIN 86.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    262
5237 S. TCK’NIN 105.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    272
5237 S. TCK’NIN 142.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    272
5237 S. TCK.NIN 158.MADDESİ İLGİLİ İÇTİHATLAR    274
5237 S. TCK.NIN 160.MADDESİ İLGİLİ İÇTİHATLAR    276
5237 S. TCK.NIN 188.MADDESİ İLGİLİ İÇTİHATLAR    278
5237 S.TCK.NIN 191.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    280
5237 S.TCK.NIN 204.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    285
5237 S.TCK.NIN 205.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    289
5237 S.TCK.NIN 247.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    290
5237 S.TCK.NIN 297.MADDESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    297
5252 S.TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    298
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ İÇTİHATLAR    301
5326 S.KABAHATLER KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    306
5607 S. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    307
5682 S. PASAPORT YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    309
5816 S. ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    309
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU İLE İLGİLİ
İÇTİHATLAR    309
6136 S. ATEŞLİ SİLAHLAR YASASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    310
Asker Kişiler    34512
MADDE 10    313
AÇIKLAMA    314
10. MADDE İLE İLGİLİ GENEL İÇTİHATLAR    323
Yabancı Asker Kişilerin Askeri Mahkemelerde Yargılanmaları    345
MADDE 11    345
Müşterek suçlar    345
MADDE 12    345
AÇIKLAMA    345
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 12. MADDE İLE İLGİLİ GENEL
İÇTİHATLAR    346
Barış Zamanında Sivil Kişilerin Askerî Ceza Kanununa Tâbi Suçlarında
Yargılama Mercii    351
MADDE 13    351
AÇIKLAMA    352
İÇTİHATLAR    354
Savaş Halinde Askeri Mahkemenin Görevi    356
MADDE 14    356
İÇTİHATLAR    357
General veAmirallerin Yargılanması    358
MADDE 15    358
İstirdat ve Tazminat Davalarında Yetki    359
MADDE 16    359
İLGİLİ MEVZUAT    359
İÇTİHATLAR    360
Askeri Mahkemelerde Yargılamayı Gerektiren İlginin Kesilmesi    375
MADDE 17    375
AÇIKLAMA    375
İÇTİHATLAR    377
Bağlı Suçlar    395
MADDE 18    395
Tek Hakimle ve Kurulla Bakılacak İşler    395
MADDE 19    395
AÇIKLAMA    396
353 S.AYUY.NİN 19.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    397
Davaların Geri Bırakılması    399
MADDE 20    399
İÇTİHATLAR    400

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ASKERİ MAHKEMELERİN YETKİSİ

Genel Olarak Yetki    401
MADDE 21    401
İÇTİHATLAR    402
Özel Yetki    404
MADDE 22    404
İÇTİHATLAR    404
Geçici Görevlendirmede Yetki    405
MADDE 23    405
İÇTİHATLAR    406
Yabancı Memleketlerde İşlenen Suçlarda Yetki    407
MADDE 24    407
İÇTİHATLAR    407
Savaş Hükümlerinin Uygulanacağı Bölgelerde Yetki.    408
MADDE 25    408
Yetki Genişletilmesi ve Daraltılması    408
MADDE 26    408
İÇTİHATLAR    408
Birden Fazla Suçlarda Yetki    409
MADDE 27    409
İÇTİHATLAR    409
Birden Fazla Mahkemeye Tabi Şüpheliler Hakkında Yetki    410
MADDE 28    410
İÇTİHATLAR    410
Davanın Nakli    410
MADDE 29    410
İÇTİHATLAR    411
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 14.MADDESİYLE
 İLGİLİ İÇTİHATLAR    411
Olumlu Yetki Uyuşmazlığı    411
MADDE 30    411
Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı    411
MADDE 31    411
İÇTİHATLAR    412
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 17.VE 18.
MADDELERİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    412
Yetkisizlik İddiası    413
MADDE 32    413
İÇTİHATLAR    413
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 15.MADDESİYLE
İLGİLİ İÇTİHATLAR    415
Yetkisi Olmıyan Askeri Savcının veAskeri MahkemeninYaptığı Soruşturma ve Kovuşturma    415
MADDE 33    415
Askeri Savcının Yetkisi, Yetki ve Görev Uyuşmazlıkları    415
MADDE 34    415
Milli Savunma Bakanının Gözetim Yetkisi    416
MADDE 35    416
Teftiş Kurulu    416
MADDE 36    416

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAKİMLERİN DAVAYA BAKMAMASI VE REDDİ

Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller ve Hakimin Reddi    416
MADDE 37    416
İÇTİHATLAR    416
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 21.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    420
Karara Katılamayan Hakim    421
MADDE 38    421
Hakimin Red Sebepleri    421
MADDE 39    421
Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hakim Ret İsteminin
Zamanı    421
MADDE 40    421
Hakimin Reddi İsteminin Usulü    421
MADDE 41    421
Red İsteminin İspatı    421
MADDE 42    421
Red İstemi Üzerine Verilecek Karar    421
MADDE 43    421
İÇTİHATLAR    422
Red İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Kanun Yolu    422
MADDE 44    422
İÇTİHATLAR    422
Reddi İstenilen Hakimin Yapabileceği Muameleler    425
MADDE 44/A    425
Red İsteminin Geri Çevrilmesi    426
MADDE 44/B    426
İÇTİHATLAR    426
Tutanak Katiplerinin Reddi    427
MADDE 45    427
Askeri Savcıların Reddi ve Çekinmesi    427
MADDE 46    427

BEŞİNCİ BÖLÜM
KARARLAR, TEFHİM VE TEBLİĞ

Kararların Nasıl Verileceği    427
MADDE 47    427
Kararların Tefhim ve Tebliği    428
MADDE 48    428
Tebligat ve Yazışma Usulü    428
MADDE 49    428
Gerekçe Zorunluluğu    428
MADDE 50    428
Tebliğ    428
MADDE 51    428
Tebliğ Usulleri    428
MADDE 52    428
İÇTİHATLAR    429
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    438

ALTINCI BÖLÜM
MEHİLLER VE ESKİ HALE GETİRME

Mehiller    441
MADDE 53    441
Eski Hale Getirme    441
MADDE 54    441
Eski Hale Getirme Dilekçesi    441
MADDE 55    441
Eski Hale Getirmenin Mercii ve Karar    441
MADDE 56    441
Eski Hale Getirme İsteminin Kabulü ve Reddi    441
MADDE 57    441
Eski Hale Getirme İsteminin Karara Etkisi    441
MADDE 58    441

YEDİNCİ BÖLÜM
TANIKLAR

Tanıkların Getirilmesi    442
MADDE 59    442
Hazırlık Soruşturmasında Yemin    442
MADDE 60    442
Tanıklar Hakkında Uygulanacak Usul Hükümleri    442
MADDE 61    442

SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİ, KEŞİF VE OTOPSİ

Bilirkişi    443
MADDE 62    443
Askeri Mahallerde Keşif    443
MADDE 63    443
Otopsi    443
MADDE 64    443
Bilirkişi, Keşif ve Otopside Uygulanacak Hükümler    443
MADDE 65    443

DOKUZUNCU BÖLÜM
ARAMA VE ZAPT

Aramaya ve Zapta Karar Verme Yetkisi ve Buna İtiraz    443
MADDE 67    443
İÇTİHATLAR    444
Arama Esnasında Bulunan Diğer Şeyler    447
MADDE 67    447
Arama ve Zaptta Uygulanacak Hükümler    447
MADDE 68    447

ONUNCU BÖLÜM
TUTUKLAMA, YAKALAMA VE SALIVERME

Tutuklama Kararı    447
MADDE 69    447
Tutuklama İsteme Yetkisi    447
MADDE 70    447
Tutuklama Nedenleri    448
MADDE 71    448
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 104.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    448
Tutuklunun Sorguya Çekilmesi    448
MADDE 72    448
Şüpheli ve Sanığın Tutuklanmasından Kimlere Haber Verileceği    448
MADDE 73    448
Tutuklama Kararı İle Ret Kararına İtiraz    448
MADDE 74    448
İÇTİHATLAR    449
Tutukluluk Halinin İncelenmesi    450
MADDE 75    450
Tutuklunun Konacağı Yer Hakkında Yapılacak İşlem    451
MADDE 76    451
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 116.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    451

Tutuklama Müzekkeresinin Geri Alınması veya Hükmünün Sona Ermesi    451
MADDE 77    451
Askeri Savcının Sanığı Salıvermesi    451
MADDE 78    451
Yakalama    451
MADDE 79…………………………………………………………………………....451
Yakalanan Kimsenin Sorguya Çekilmesi ve Gözaltı    452
MADDE 80    452

ONBİRİNCİ BÖLÜM
         İFADE ALMA VE SORGU

Şüpheli veya Sanığın Getirilmesi……………………………………………………..453
MADDE 81    453
İÇTİHATLAR    453
Asker Olmayan Kişilerin Getirilmesi    455
MADDE 82    455
Sorgunun Usulü    455
MADDE 83    455
Geçici Olarak İşten El Çektirme    455
MADDE 84    455

ONİKİNCİ BÖLÜM
SAVUNMA
              Müdafi Sayısının Sınırlanması………………………………………………………455
MADDE 85    456
Müdafiler    456
MADDE 86    456
İÇTİHATLAR    456
Askeri Mahkemece Müdafi Tutulması    463
MADDE 87    463
Müdafiin Görevini Yapmaması Halinde Uygulanacak İşlem    463
MADDE 88    463
Müşterek Savunma    464
MADDE 89    464
Müdafiin Evrakı İncelemesi    464
MADDE 90    464
Tutuklunun Müdafii İle Görüşmesi    464
MADDE 91    464
Müdafii Ücreti    464
MADDE 92    464
İKİNCİ KISIM
YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU DAVASININ HAZIRLANMASI

İhbar ve Şikayetler    464
MADDE 93    464
Şüpheli Ölüm İhbarları    465
MADDE 94    465
Bir Suç İşlendiğinin Öğrenilmesi ve İlk Tedbirler    465
MADDE 95    465
İÇTİHATLAR    466
Soruşturma    468
MADDE 96    468
İÇTİHATLAR    469
Askeri Savcıların Yetkisi    474
MADDE 97    474
Askeri Savcının Soruşturma İstemi    474
MADDE 98    474
Tutanak ve Düzenlenmesi    474
MADDE 99    474
Keşif, Muayene, Tanık ve Bilirkişi İşlerinde Bulunacaklar    475
MADDE 100    475
Sanığın Hazır Bulunmayacağı Hal    475
MADDE 101    475
Komutan veya Askeri Kurum Amirinin Soruşturmada Yetkisi    475
MADDE 102    475
Askeri Savcının Kendiliğinden Yapacağı Soruşturma İşleri    475
MADDE 103    475
İÇTİHATLAR    475
Askeri Hakimler ve Savcılar Hakkında Soruşturma    476
MADDE 104    476
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı    476
MADDE 105    476
Askeri Savcının Soruşturmanın Geçici Olarak Tatiline Karar Vermesi    476
MADDE 106    476
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz    476
MADDE 107    476
İÇTİHATLAR    476
İtirazın İncelenmesi ve Soruşturmanın Genişletilmesi    477
MADDE 108    477
İÇTİHATLAR    477
İtirazın Reddi    477
MADDE 109    477
İÇTİHATLAR    477
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 SAYILI CMUY.İLE İLGİLİ
 İÇTİHATLAR    478
İtirazın Kabulü    478
MADDE 110    478
Milli Savunma Bakanının Askeri Savcıya Emir Vermesi    478
MADDE 111    478
Dosyanın Yetkili Makama Gönderilmesi    479
MADDE 112    479
Yeni Bir Suçtan Dolayı Soruşturmanın Tatili ve Yeniden Başlanabilmesi    479
MADDE 113    479
Kamu Davasının Açılması    479
MADDE 114    479
İddianamenin İadesi Kararına İtiraz    479
MADDE 115    479

İKİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA HAZIRLIĞI

Duruşma Gününün Belirlenmesi ve Duruşma Hazırlığı    480
MADDE 116    480
İÇTİHATLAR    480
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    481
Çağrı-Tebliğ ve Sübut Araçları    481
MADDE 117    481
İddianamenin Sanığa Tebliği    481
MADDE 118    481
Tutuklu Olan ve Olmayan Sanıkların Çağrılması    482
MADDE 119    482
Tebliğ ile Duruşma Günü Arasındaki Süre    482
MADDE 120    482
Müdafiinin Çağrılması    482
MADDE 121    482
Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi    482
MADDE 122    482

Sanığın Tanık ve Bilirkişiyi Doğrudan Doğruya Çağırtması veya Birlikte
Getirmesi    482
MADDE 123    482
Kıdemli Hakimin Delil Toplaması    482
MADDE 124    482
İÇTİHATLAR    483
Çağrılan Tanık ve Bilirkişilerin Sanığa veAskeri Savcıya Bildirilmesi    484
MADDE 125    484
Naip veya İstinabe Yolu İle Dinlenilme    484
MADDE 126    484
Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi, Yeniden Keşif ve Muayene, İddianamenin Geri Alınması    484
MADDE 127    484

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DURUŞMA USULÜ

Duruşma    484
MADDE 128    484
İÇTİHATLAR    485
Birden Çok Askeri Savcı, Müdafi ve Tutanak Katibinin Duruşmaya Katılması    485
MADDE 129    485
Tehir ve Talik İstemi ve Kararlar    485
MADDE 130    485
Tehir Süresi ve Duruşmanın Tekrarı    485
MADDE 131    485
Askeri Mahkemenin Vereceği Tutukluluk Kararı    485
MADDE 132    485
Sanığın Gelmemesi    486
MADDE 133    486
Duruşma Sırasında Sanığın Savuşması    486
MADDE 134    486
Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilecek Haller    486
MADDE 135    486
Sanığın Duruşmadan Vareste Tutulması    486
MADDE 136    486
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması    486
MADDE 137    486
Duruşmanın Açıklığı    486
MADDE 138    486
Açıklığın Kaldırılması Hakkındaki Duruşmanın Kapalılığı    487
MADDE 139    487
Kapalılık Sebeplerinin Açıklanmaması İçin Uyarma    487
MADDE 140    487
Sanığın Astı Olanların Duruşmada Bulunmaması    487
MADDE 141    487
İÇTİHATLAR    487
Yayım Yasağı    491
MADDE 142    491
Duruşmanın İnzibatı    491
MADDE 143    491
Duruşmanın Yönetimi    492
MADDE 144    492
Tanık ve Bilirkişilere Soru Sorulması    492
MADDE 145    492
Duruşmanın Başlaması    492
MADDE 146    492
Delillerin İkamesi    493
MADDE 147    493
Delillerden Vazgeçilmesi ve Delillerin Reddi    493
MADDE 148    493
Delil ve Vakıanın Geç İrad Edilmesi    493
MADDE 149    493
Sorguda Sanığın Dışarı Çıkarılabilmesi    493
MADDE 150    493
Tanıkların ve Bilirkişilerin Mahkemeden Uzaklaşmaları    493
MADDE 151    493
Duruşma Sırasında Okunacak Sübut Sebepleri    493
MADDE 152    493
Delilin Bir Tanık Olması    494
MADDE 153    494
Tutanağın Okunması İle Yetinme    494
MADDE 154    494
Tanık ve Bilirkişinin Evvelkiİfadelerinin Okunması    494
MADDE 155    494
Sanığın Eski İfadesinin Okunması    494
MADDE 156    494
İfadelerin Okunduğunun Tutanağa Geçirilmesi    494
MADDE 157    494
Raporların ve Diğer Evrakın Okunması    494
MADDE 158    494
Delillere Karşı Ne Diyeceğinin Sanıktan Sorulması    495
MADDE 159    495
Askeri Savcı, Davaya Katılan, Davacı ve Sanığın İddia ve Savunması    495
MADDE 160    495
Tercüman Bulundurulacak Haller    495
MADDE 161    495
Duruşmanın Bitmesi ve Hüküm    495
MADDE 162    495
Delillerin Değerlendirilmesi    495
MADDE 163    495
Hukuk Mahkemelerini İlgilendiren Konularda Yapılacak İşlem.    495
MADDE 164    495
Hükmün Konusu ve Eylemin Değerlendirilmesi    496
MADDE 165    496
Suçun Mahiyet ve Niteliğinde Değişme    496
MADDE 166    496
Duruşmada Sanığın Yeni Bir Suçunun Meydana Çıkması    496
MADDE 167    496
Kararların Görüşülmesi ve Oyların Toplanması    496
MADDE 168    496
Oylamaya Katılma Zorunluluğu    496
MADDE 169    496
Hüküm veya Kararlarda Gerekli Oy Sayısı    496
MADDE 170    496
Oy Sırası    497
MADDE 171    497
Görüşmeye Katılacak Olanlar    497
MADDE 172    497
Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar    497
MADDE 173    497
Hükmün Ne Suretle Tefhim Olunacağı    497
MADDE 174    497
Yetkisizlik veya Görevsizlik Kararı Verilmeyen Haller    497
MADDE 175    497
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı    497
MADDE 176    497
İÇTİHATLAR    498
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    504
Duruşma Tutanağı ve Kapsayacağı Hususlar    504
MADDE 177    504
Tutanağa Yazılacak Diğer Noktalar:    504
MADDE 178    504
Tutanağın İspat Kuvveti:    504
MADDE 179    504
Hüküm Fıkrası    504
MADDE 180    504

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GAİPLERİN YARGILANMASI

Gaibin Tanımı    505
MADDE 181    505
Gaip Hakkında Duruşma Açılması    505
MADDE 182    505
İlan Yolu ile Yapılacak Tebliğ    505
MADDE 183    505
Sanık Adına Duruşmaya Kabul Edilecek Kimseler    505
MADDE 184    505
Sanık Adına Kanun Yollarına Başvurma    505
MADDE 185    505
Belirli Malların Haczi    505
MADDE 186    505
Genel Haciz    506
MADDE 187    506
Gaip Hakkında Duruşma    506
MADDE 188    506
Soruşturma İşlerinde Gaibe Haber Verilip Verilmeyeceği    506
MADDE 189    506
Gaibe İhtar    506
MADDE 190    506
Gaip Hakkındaki Delillerin Toplanması    506
MADDE 191    506
Gaip Hakkında Haciz Kararı ve İlanı ve Askerlikten Tard    506
MADDE 192    506
Haczedilen Mallar Üzerinde Sanığın Tasarrufu    506
MADDE 193    506
Haczin Kaldırılması    507
MADDE 194    507
ÜÇÜNCÜ KISIM
KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

Kanun yolları    507
MADDE 195    507
Kanun Yollarına Başvurma    507
MADDE 196    507
İÇTİHATLAR    507
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    510
Kanun Yollarına Başvurma Mercii    510
MADDE 197    510
Tutuklu Olanların Kanun Yollarına Başvurma Usulü    511
MADDE 198    511
Kanun Yolunun Tayininde Yanılma    511
MADDE 199    511
İÇTİHATLAR    511
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    513
Askeri Savcı Ve Kıta Komutanı Veya Askeri Kurum Amirinin Kanun Yoluna Başvurması    513
MADDE 200    513
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    513
Başvurma Hakkından Vazgeçilmesi ve Etkisi    514
MADDE 201    514
İÇTİHATLAR    514

İKİNCİ BÖLÜM
İTİRAZ

İtiraz Olunabilecek Kararlar ve İtiraz Mercii    515
MADDE 202    515
İÇTİHATLAR    516
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    526
Yürütmenin Durdurulması    526
MADDE 203    526
İtirazın Karşı Tarafa Bildirilmesi ve Soruşturma Yapılması    527
MADDE 204    527
İÇTİHATLAR    527
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    531
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMYİZ

Temyiz Edilebilen veya Edilemeyen Hükümler    532
MADDE 205    532
İÇTİHATLAR    532
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    539
Hükümden Önceki Kararların Temyizi.    544
MADDE 206    544
Temyiz Sebepleri    545
MADDE 207    545
İÇTİHATLAR    545
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    555
Sanık Lehine Olan Kurallara Aykırılık    556
MADDE 208    556
İÇTİHATLAR    556
Temyiz İsteminin Süresi ve Şartları    559
MADDE 209    559
İÇTİHATLAR    559
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    573
Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi    573
MADDE 210    573
İÇTİHATLAR    574
Temyiz Layihası ve İçinde Bulunması Gereken Hususlar    574
MADDE 211    574
İÇTİHATLAR    574
İsteme Bağlı Temyiz Layihası ve Tebliği    575
MADDE 212    575
İÇTİHATLAR    576
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    576
Temyiz İncelenmesi    576
MADDE 213    576
İÇTİHATLAR    576
Temyiz İsteminin Hükmü Veren Askeri Mahkemece Reddi    577
MADDE 214    577
İÇTİHATLAR    577
Temyiz Dilekçesinin veya Beyanının Etkisi    582
MADDE 215    582
İÇTİHATLAR    582
Temyiz Evrakının Yollanması    583
MADDE 216    583
İÇTİHATLAR    584
Temyiz İsteminin Kabulü ve Reddi    587
MADDE 217    587
İÇTİHATLAR    588
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    599
Sanık Lehine Olan Kurallara Aykırılık    599
MADDE 218    599
İÇTİHATLAR    599
Duruşma Usulü    607
MADDE 219    607
Askeri Yargıtayca Hükmün Bozulması ve Esasa Hükmedilecek Haller    608
MADDE 220    608
İÇTİHATLAR    609
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUYİLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    630
Askeri Yargıtay'ca Hükmün Bozulması………………………………….…………630
MADDE 221    630
İÇTİHATLAR    631
          Askeri Yargıtay'ca İncelemelerin Konusu……………………………...……………..634
MADDE 222    634
İÇTİHATLAR    635
      Duruşmasız Yapılan İncelemeler…………………………………………………………635
MADDE 223    635
         İtiraz…………………………………...…………………………………………………635
MADDE 224    635
İÇTİHATLAR    635
Kararın Düzeltilmesi……………………………………………………………………..……642
MADDE 225    643
İÇTİHATLAR    643
Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi…………………………………………...…654
MADDE 226    654
İÇTİHATLAR    655
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    661
Davaya Yeniden Bakacak Askeri Mahkemenin Yetkisi………………………………….…661
MADDE 227    662
İÇTİHATLAR    662
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    717

DÖRDÜNCÜ KISIM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ VE KANUN YARARINA BOZMA

Hükümlünün Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri    722
MADDE 228    722
İÇTİHATLAR    723
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    750
 Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Haller………………………………………750
MADDE 229    751
İÇTİHATLAR    751
Aleyhe Yargılamanın Yenilenmesi……………...……………………………………………750
MADDE 230    751
İÇTİHATLAR    752
Yargılamanın Yenilenemeyeceği Hal……………………...…………………………………751
MADDE 231    752
İÇTİHATLAR    752
Yargılamanın Yenilenmesi Şartları…………………………………………..………………751
MADDE 232    752
Yenilenme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler………………………………………752
MADDE 233    753
Yenilenme İsteminin Neleri Kapsayacağı ve Nasıl Yapılacağı……………..………………752
MADDE 234    753
Yargılamanın Yenilenmesi İstemini İnceleyecek Mahkeme…..……………………………752
MADDE 235    753
Yenilenme İsteminin Kabul Olunmaması veya Kabulü…………………………………….752
MADDE 236    753
Delillerin Toplanması……………………………….…………………………………………753
MADDE 237    753
İstemin Reddi veya Kabulü…………………………...………………………………………753
MADDE 238    754
İÇTİHATLAR    754
Duruşma Yapılmaksızın Yargılamanın Yenilenmesi………………………….……………754
MADDE 239    754
İÇTİHATLAR    755
Yeniden Yapılacak Duruşma ve Hüküm………………………….…………………………755
MADDE 240    756
Haksız Çıkacak Olandan Alınacak Para Cezası……….……………………………………755
MADDE 241    756
Hükümsüz Kılınan Hükmün İlanı……………………………………………………………755
MADDE 242    756
Kanun Yararına Bozma………………………………………………………………………755
MADDE 243    756
İÇTİHATLAR    757
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S. CMUY İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR    782


BEŞİNCİ KISIM
CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ VE YARGILAMA GİDERLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ne Zaman,Nasıl ve Kimin Tarafından Yerine Getirileceği……………………………………………..………………………………………784
MADDE 244    785
İÇTİHATLAR    786
Ölüm Cezasının Tehiri Sebebi ve Yerine Getirilme Usulü…………………………………786
MADDE 245    787
Diğer Cezaların Yerine Getirilmesinde Geri  Bırakma………………..……………………786
MADDE 246    787
İÇTİHATLAR    787
Cezasını Çekmeye Gelmeyen Veya Kaçacağından Şüphe Edilen Hükümlüye Yapılacak İşlem……………………………………………………………………………………………787
MADDE 247    788
       Savaş Halinde Hükümlerin Temyizi ve Yerine Getirilmesi……………………………787
MADDE 248    788
Savaş Halinde Yerine Getirmenin Tehiri……………………………………………………788
MADDE 249    789
Savaş Halinin Bitiminde yapılacak İşlemler…………………………………………………788
MADDE 250    789
  Tutukluluk ve Hastalık Sürelerinin Cezadan İndirilmesi…………………………………788
MADDE 251    789
Değişik Hükümlerdeki Cezaların Toplanması………………………………………………788
MADDE 252    789
   Hükümlerin Açıklanması…………………………………………...………………………788
MADDE 253    789
Cezaların Yerine Getirilmesi Sırasında Alınması Gereken Kararlar ve Bu Kararlara İtiraz……………………………………………………………………………………………789
MADDE 254    790
İÇTİHATLAR    790
      Mali Hükümlerin Yerine Getirilmesi……………………………………….……………799
MADDE 255    800

İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA GİDERLERİ

Yargılama Giderleri    801
MADDE 256    801
İÇTİHATLAR    801


ALTINCI KISIM
KATILMA YOLU İLE DAVA ŞAHSİ DAVA VE YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ KATILMA YOLU İLE DAVA VE ŞAHSİ DAVA

MADDE 257    804
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi……………………………………………….………803
MADDE 258    804

YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER

Kaldırılan ve Değiştirilen Kanunlar    804
MADDE 259    804
EK MADDE 1    804
İÇTİHATLAR    805
EK MADDE 2    811
EK MADDE 3    811

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1    811
GEÇİCİ MADDE 2    811
EK GEÇİCİ MADDE 1    812
EK GEÇİCİ MADDE 2    812
EK GEÇİCİ MADDE 3    812
EK GEÇİCİ MADDE 4    812
EK GEÇİCİ MADDE 5    812
EK GEÇİCİ MADDE 6    812
EK GEÇİCİ MADDE 7    813
MADDE 260    813
MADDE 261    813

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM
KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM VE TANIMLAR

Kanunun kapsamı    815
Tanımlar    815

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV

Görev    816
Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık    816
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hal ve sonucu    816
Görevsizlik kararı verilemeyecek hal    817
Görevli olmayan hakim veya mahkemenin işlemleri    817

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞLANTILI DAVALAR

Bağlantı kavramı    817
Davaların birleştirilerek açılması    817
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması    817
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme    817

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YETKİ

Yetkili mahkeme    818
Özel yetki    818
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki    818
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki    819
Bağlantılı suçlarda yetki    819
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık    819
Yetkisizlik iddiası    819
Davanın nakli    820
Yetkili olmayan hakim veya mahkemenin işlemleri    820
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılan işlemler    820BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ

Hakimin davaya bakamayacağı haller    820
Yargılamaya katılamayacak hakim    821
Hakimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler    821
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hakimin reddi isteminin
 süresi    821
Ret isteminin usulü    821
Hakimin reddi istemine karar verecek mahkeme    822
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları    822
Reddi istenen hakimin yapabileceği işlemler    822
Hakimin çekinmesi ve inceleme mercii    823
Ret isteminin geri çevrilmesi    823
Zabıt katibinin reddi veya çekinmesi    823

İKİNCİ KISIM
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ, SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME

BİRİNCİ BÖLÜM
KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLİĞİ

Kararların verilmesi usulü    824
Kararların gerekçeli olması    824
Kararların açıklanması ve tebliği    824
Tebligat ve yazışma usulü    824
Tebligat usulleri    824
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat    825
Elektronik işlemler    825

İKİNCİ BÖLÜM
SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME

Sürelerin hesaplanması    826
Eski hale getirme    826
Eski hale getirme dilekçesi    826
Eski hale getirme dilekçesi üzerine verilecek karar    826


ÜÇÜNCÜ KISIM
TANIKLIK, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KEŞİF
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIKLIK

Tanıkların çağrılması    827
Çağrıya uymayan tanıklar    827
Tanıklıktan çekinme    827
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme    828
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık    828
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme    829
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi    829
Yemin verilmeyen tanıklar    829
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi    829
Tanıkların dinlenmesi    829
Tanığa görevinin önemini anlatma    830
Tanıklara yemin verilmesi    830
Yeminin biçimi    830
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini    830
Tanığın tekrar dinlenmesi    830
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması    830
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular    831
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme    831
Tanığa verilecek tazminat ve giderler    832

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişilere uygulanacak hükümler    832
Bilirkişinin atanması    832
Bilirkişi olarak atanabilecekler    832
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü    833
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi    833
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası    834
Duruşmada bilirkişinin açıklaması    835
Bilirkişinin reddi    835
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler    835
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem    836
Bilirkişi gider ve ücreti    836
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler    836
Üçüncü Bölüm - Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi    836
Gözlem altına alınma    836
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması    836
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması    837
Kadının muayenesi    838
Moleküler genetik incelemeler    838
Hakimin kararı ve inceleme yapılması    838
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği    839
Fizik kimliğin tespiti    839
Yönetmelik    839
Keşif    839
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler    839
Yer gösterme    840
Ölünün kimliğini belirleme ve adli muayene    840
Otopsi    840
Yeni doğanın cesedinin adli muayenesi veya otopsi    841
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem    841

DÖRDÜNCÜ KISIM
KORUMA TEDBİRLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YAKALAMA VE GÖZALTI

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler    841
Gözaltı    842
Gözaltı işlemlerinin denetimi    843
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli    843
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi    843
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi    843
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi    844
Yakalama tutanağı    844
Yakalama emri ve nedenleri    844
Yönetmelik    844

İKİNCİ BÖLÜM
TUTUKLAMA

Tutuklama nedenleri    845
Tutuklama kararı    846
Tutuklulukta geçecek süre    847
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi    847
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri    847
Usul    847
Salıverilenin yükümlülükleri    848
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi    848
Tutukluluğun incelenmesi    848

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ KONTROL

Adli kontrol    849
Adli kontrol kararı ve hükmedecek merciler    850
Adli kontrol kararının kaldırılması    850
Tedbirlere uymama    851
Güvence    851
Önceden ödetme    851
Güvencenin geri verilmesi    851

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA VE ELKOYMA

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama    852
Diğer kişilerle ilgili arama    852
Gece yapılacak arama    852
Arama kararı    852
Aramada hazır bulunabilecekler    853
Arama sonunda verilecek belge    853
Belge veya kağıtları inceleme yetkisi    854
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması    854
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem    854
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi    854
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler    855
Elkoyma kararını verme yetkisi    855
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma    855
Postada elkoyma    857
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma    858
Elkonulan eşyanın iadesi    858
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması    859
Şirket yönetimi için kayyım tayini    859
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma    860

BEŞİNCİ BÖLÜM
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması    861
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri    864
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi    864
Tesadüfen elde edilen deliller    865

ALTINCI BÖLÜM
GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi    865
Teknik araçlarla izleme    866

YEDİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Tazminat istemi    868
Tazminat isteminin koşulları    869
Tazminatın geri alınması    870
Tazminat isteyemeyecek kişiler    870

BEŞİNCİ KISIM
İFADE VE SORGU
BİRİNCİ BÖLÜM
İFADE VEYA SORGU İÇİN ÇAĞRI

İfade veya sorgu için çağrı    871
Zorla getirme    871
İKİNCİ BÖLÜM
İFADE VE SORGU USULÜ

İfade ve sorgunun tarzı    872
İfade alma ve sorguda yasak usuller    873


ALTINCI KISIM
SAVUNMA
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜDAFİ SEÇİMİ, GÖREVLENDİRİLMESİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi    873
Müdafiin görevlendirilmesi    873
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma    874
Şüpheli veya sanığın birden fazla olması halinde savunma    875
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi    875
Müdafi ile görüşme    875
Kanuni temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması    875
Müdafiin görevlendirilmesinde usul    875

İKİNCİ KİTAP
SORUŞTURMA

BİRİNCİ KISIM
SUÇLARA İLİŞKİN İHBARLAR VE SORUŞTURMA

BİRİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ, SUÇLARIN İHBARI

Soruşturmanın gizliliği    876
İhbar ve şikayet    876
Şüpheli ölümün ihbarı    877
İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi    877
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri    877
Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hakim kararı istemi    878
Soruşturmanın sulh ceza hakimi tarafından yapılması    879
Adli kolluk ve görevi    879
Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk görevi    879
Değerlendirme raporu yetkisi    879
Yönetmelik    879
Adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi    880
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması    880
İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ AÇILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU DAVASININ AÇILMASI

Kamu davasını açma görevi    881
Kamu davasını açmada takdir yetkisi    881

İKİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR, İTİRAZ VE İDDİANAMENİN İADESİ

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar    882
Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz    883
İddianamenin iadesi    883

ÜÇÜNCÜ KİTAP
KOVUŞTURMA EVRESİ

BİRİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA HAZIRLIĞI

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı    884
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması    884
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi    885
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye
getirilmesi    885
Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına
 bildirilmesi    885
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri    885
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi    886

İKİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA

Duruşmanın açıklığı    886
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı    886
Açıklığın kaldırılması hakkında karar    887
Zorunlu kapalılık    887
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması    887
Kapalı duruşmada bulunabilme    887
Duruşmada hazır bulunacaklar    887
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması    887
Ara verme    888
Duruşmanın başlaması    888
Başkan veya hakimin görevi    888
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması    888
Sanığın mahkemeden uzaklaşması    889
Sanığın yokluğunda duruşma    889
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması    889
Sanığın müdafi gönderebilmesi    889
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hale getirme koşulu    890
Sanığın zorla getirilebilmesi    890
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi    890
Doğrudan soru yöneltme    890
Tercüman bulundurulacak haller    890

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DURUŞMANIN DÜZEN VE DİSİPLİNİ

Hakim veya başkanın yetkisi    891
Sanığın dışarı çıkarılması    891
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem    892

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI

Delillerin ortaya konulması ve reddi    892
Delil ve olayın geç bildirilmesi    892
Tanığın duruşma salonundan ayrılması    892
Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar    892
Duruşmada okunmayacak belgeler    893
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler    893
Tanığın önceki ifadesinin okunması    893
Sanığın önceki ifadesinin okunması    893
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması    894
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması    894
Delillerin tartışılması    894
Delilleri takdir yetkisi    894
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi    894

BEŞİNCİ BÖLÜM
DURUŞMA TUTANAĞI

Duruşma tutanağı    895
Duruşma tutanağının başlığı    895
Duruşma tutanağının içeriği    895
Duruşma tutanağının ispat gücü    896

İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASININ SONA ERMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm    896
Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı    897
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi    897

İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Suçun niteliğinin değişmesi    897
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARAR VE HÜKÜM

Müzakereye katılacak hakimler    898
Müzakerenin yönetimi    898
Oyların toplanması    898
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar    898
Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması    899
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar    901

DÖRDÜNCÜ KİTAP
MAĞDUR, ŞİKAYETÇİ, MALEN SORUMLU, KATILAN


BİRİNCİ KISIM
SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Suçun mağduru ile şikayetçinin çağırılması    902
Mağdur ile şikayetçinin hakları    902
Mağdur ile şikayetçinin davete uymamaları    903
Mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi    903

İKİNCİ KISIM
KAMU DAVASINA KATILMA

Kamu davasına katılma    903
Katılma usulü    904
Katılanın hakları    904
Katılmanın davaya etkisi    904
Katılmadan önceki kararlara itiraz    904
Katılanın kanun yoluna başvurması    904
Katılmanın hükümsüz kalması    904

BEŞİNCİ KİTAP
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ

BİRİNCİ KISIM
GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GAİPLERİN YARGILANMASI

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler    905
Gaibe ihtar    905
Sanığa verilecek güvence belgesi    905

İKİNCİ BÖLÜM
KAÇAKLARIN YARGILANMASI

Kaçağın tanımı    905
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi    906

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ

Tüzel kişinin temsili    907

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi    908
Soruşturma    908
Kovuşturma    909
İKİNCİ KISIM
UZLAŞMA VE MÜSADERE

BİRİNCİ BÖLÜM
UZLAŞMA
Uzlaşma

Mahkeme tarafından uzlaştırma    913
Birden çok fail bulunması halinde uzlaşma    914

İKİNCİ BÖLÜM
MÜSADERE USULÜ

Başvuru    914
Duruşma ve karar    914
Kanun yolu    915
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi    915

ALTINCI KİTAP
KANUN YOLLARI

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

Kanun yollarına başvurma hakkı    915
Avukatın başvurma hakkı    915
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı    915
Tutuklunun kanun yollarına başvurması    915
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma    916
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı    916
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi    916

İKİNCİ KISIM
OLAĞAN KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İTİRAZ

İtiraz olunabilecek kararlar    917
İtiraz usulü ve inceleme mercileri    917
İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi    918
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması    918
Karar    918

İKİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF

İstinaf    919
İstinaf istemi ve süresi    919
Eski hale getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi    920
İstinaf başvurusunun etkisi    920
İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi    920
İstinaf isteminin tebliği ve cevabı    920
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi    920
Dosya üzerinde ön inceleme    921
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma    921
Duruşma hazırlığı    922
İstisnalar    922
Sanık lehine başvurma halinde verilecek hüküm    922
Direnme yasağı    922
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri    922

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMYİZ

Temyiz    923
Hükümden önceki kararların temyizi    923
Temyiz nedeni    924
Hukuka kesin aykırılık halleri    924
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık    924
Temyiz istemi ve süresi    924
Eski hale getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi    925
Temyiz başvurusunun etkisi    925
Temyiz başvurusunun içeriği    925
Temyiz gerekçesi    925
Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren
 mahkemece reddi    925
Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
 görevi    926
Temyiz isteminin reddi    926
Duruşmalı inceleme    926
Duruşmada usul    926
Temyizde incelenecek hususlar    927
Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması    927
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek haller, hukuka aykırılığın
düzeltilmesi    927
Yargıtay kararının gönderileceği merci    928
Yargıtayda hükmün açıklanması    928
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi    928
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri    929

ÜÇÜNCÜ KISIM
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi    929

İKİNCİ BÖLÜM
KANUN YARARINA BOZMA

Kanun yararına bozma    929
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması    930
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri    931
İnfazın geri bırakılması veya durdurulması    931
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan haller    931
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri    932
Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hal    932
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları    932
Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler    932
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii    933
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü halinde yapılacak işlem    933
Delillerin toplanması    933
Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü    933
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi    934
Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm    934

YEDİNCİ KİTAP
YARGILAMA GİDERLERİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ

Yargılama giderleri    934
Sanığın yükümlülüğü    935
Bağlantılı davalarda giderler    935
Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi halinde gider    935
Karşılıklı hakaret hallerinde gider    936
Suç uydurma ve iftira gibi hallerde gider    936
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider    936

İKİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Adli tatil    936
Bilgi isteme    937
Yönetmelik    937
Yürürlük    937
Yürütme    937
5271 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER    938
     (1) 5560 Sayılı Kanunun Geçici 1 nci Maddesi 935
(2) 5728 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:    938
KAYNAKÇA    941