Kategoriler

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

610,00 488,00
305,00 244,00
400,00 320,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Alpay Hekimler
Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 405
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-10-8
ISBN (Online) : 978-605-315-672-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE'DE TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMLERİAlpay HEKİMLERKarşılaştırmalı Bir Perspektif İle Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Ve Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemleri- Mevzuat Ve Uygulamalar- Avrupa Topluluğu Hukuku Ve Ulusal Toplu Sözleşme Sistemleri

(Prof. Dr. Wolfgang Daubler)I. Avrupa Topluluğunun Hukuksal Düzenlemede Bulunma Konusundaki ÇekincesiII. Rekabet Kurallarının Toplu Sözleşmelerde Uygulanması- Avrupa Adalet Divanının Albany KararıIII. Temel Özgürlükler Ve Toplu Sözleşmeler- Ciking Ve Laval Kararları

A. Topluluk Hukukunun Temel Birleşeni Olarak Temel Özgürlükler

B. Müdahalenin Haklılığı

C. Hizmetlerin Sunulması Çerçevesinde İşçilerin Gönderilmesine İlişkin Direktifindeki Müstesna OlayIV. Perspektifler__________________________________________________

- Federal Almanya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Volker Rieble)I. Tarihsel BakışII. Alman Kolektif İş Hukuku Sistemi İçinde Toplu Sözleşme Özerkliğinin Yeri

A. Temeli Anayasa Olan Koalisyon Özgürlüğü

1. Bireysel Ve Kolektif Özgürlüğün Tanınmış Olunması

2. Kolektif Sözleşme Sisteminin Garantisi

3. İş Mücadelesinin Teminatı

4. Ekonomik Bir Model Olarak Karşılıklı Güç İlkesi

5. Devletin Özgürlüğü

6. Kamu Hizmetleri

7. Sisteme İlişkin Belirleyici İki Önemli Karar

A) Örgütlü Olmayanlar Karşısında Toplu Sözleşme

B) Alman Dualizmi: Toplu Sözleşme İle İş Yeri Seviyesinde Yönetime Katılım Arasındaki RekabetIII. Toplu Sözleşme Partnerleri

A. Toplu Sözleşme Kanununun İkinci Maddesindeki Yasal Düzenlemeler

B. Toplu Sözleşme İmzalama Yetkisinin Koşulları

1. Koalisyon Statüsü

2. Tüzük Yoluyla Toplu Sözleşme Sistemi İçinde Yer Alma Özgürlüğü

3. Güç Oranı

4. İşletme Düzeyinin Üzerinde Olunması (Olunmaması)

5. Demokratik Organizasyon Yapısı

6. Potansiyelin Yüksekliği

7. Güvenilirlik

C. Toplu Sözleşme Ehliyeti

D. Toplu Sözleşme Yetkisi Ve Ehliyetin BelirlenmesiIV. Sendikalar Ve İşveren Örgütleri

A. Sendikalar

1. Görevleri

2. Gelişmeler

B. İşveren Örgütleri

1. Görevleri

2. GelişmelerV. Toplu Sözleşme

A. Fonksiyonu Ve Anlamı

B. Norm Sözleşmesi Olarak Toplu İş Sözleşmesi

C. Borç Sözleşmesi Olarak Toplu İş Sözleşmesi

D. Toplu Sözleşmenin Bağıtlanması Ve Sona Ermesi

1. Toplu Sözleşmelerin Bağıtlanması

2. Toplu Sözleşmelerin Sona Ermesi

E. Toplu Sözleşmeden Yararlanma Talebi

1. Geçerli Olduğu Alan

2. Toplu Sözleşme Rekabeti

F. Toplu Sözleşme Gücünün Sınırları

G. Toplu Sözleşmeye Bağlılık

1. Temel İlke: İki Tarafın Da Toplu Sözleşmeye Bağlı Olması

2. Bu Nedenle: İlişki Koşullar

3. İstisna: İşyeri Normları

4. TeşmilVI. Toplu Pazarlık Süreci

A. Toplu Pazarlığın Yapısı Ve Aşamaları

B. UzlaştırmaVII. İş Mücadelesi

A. Genel Olarak

B. İş Mücadelesinin Hukuksallığı

C. İş Mücadelesi Araçlarına Başvurulmasının SonuçlarıVIII. Ulusal ÖzelliklerIX. Değişen Toplu Sözleşme Politikası__________________________________________________

- Avusturya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Günther Löschnıgg)I. Tarihsel BakışII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu İş Sözleşmesinin Tarafları

A. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Koalisyon Özgürlüğü

B. Toplu Sözleşme PartnerleriIII. İşyeri Düzeyinin Üzerindeki İşgören Temsilcilikleri

A. İşgörenlerin İşyeri Düzeyi Üzerindeki Yasa Gereği Kurulan Temsilcilikleri

B. Bağımsız Meslek Kuruluşları/ Sendikalar

1. Ögb'nin Organizasyon Yapısı Ve Görevleri

C. Üye SayılarıIV. İşyeri Düzeyinin Üzerinde İşveren Temsilcilikleri

A. Yasa Gereği Kurulan Temsilcilikler

B. Bağımsız Meslek Kuruluşları/ İşveren ÖrgütleriV. Toplu Sözleşme

A. Toplu Sözleşme Kavramı

1. Toplu Sözleşmenin İçeriği, Normatif Etkisi Ve Fonksiyonu

B. Toplu Sözleşmenin Geçerli Olduğu An

C. Toplu Sözleşmenin Bağlayıcılığı

D. TeşmilVI. Toplu Pazarlık

A. Toplu Pazarlık Süreci

B. Arabuluculuk

C. Toplu Pazarlık Aşamasında Tarafların Argümanları

D. Toplu Pazarlık Stratejileri Ve Etki Eden FaktörlerVII. İş Mücadelesi

A. İş Mücadelesi Kavramı Ve Biçimleri

B. İş Mücadelesi Araçlarının Meşruluğu

C. İş Mücadelesi Süreci

D. Sonuçları

E. Anlam Ve KapsamıVIII. Avusturya'ya Özgü Ulusal ÖzelliklerIX. Değişen Toplu Sözleşme Politikası__________________________________________________

- Belçika'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Frank Hendrıckx)I. Tarihsel BakışII. Örgütlenme Özgürlüğü

A. Yasal Teminat

B. TemsiliyetIII. Sendikalar

A. Genel Bakış

B. Sosyal Seçimler

C. "Kilit Kadro" Sendikacılığının Tanınması

D. Tüzel Kişilik EksikliğiIV. İşveren ÖrgütleriV. Toplu İş Sözleşmesi

A. Toplu İş Sözleşmelerinin Yasal Dayanağı

B. Toplu İş Sözleşmelerinin Kişiler Bakımından Kapsamı

C. Toplu İş Sözleşmesi Türleri

D. Toplu İş Sözleşmelerinin İçeriği

E. Toplu İş Sözleşmelerinin Bağlayıcılığı

1. Genel Bağlayıcılığı Bulunmayan Sözleşmeler

2. Genel Bağlayıcılığı Bulunan Sözleşmeler

F. Kaynaklar Hiyerarşisinde Toplu İş Sözleşmeleri

G. Beyaz Yakalı- Mavi Yakalı AyrımıVI. Toplu Pazarlık Düzeyleri

A. Ulusal Düzey

1. Giriş

2. Ulusal İş Konseyi

B. Ortak Komiteler

C. İşletme Düzeyindeki GörüşmelerVII. İş Yavaşlatma Eylemi__________________________________________________

- Britanya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(D. Nıels- Erıc Wergın / Prof. Dr. Geoff Whıte)I. Tarihsel BakışII. Toplu Sözleşme Özgürlüğü Ve Toplu Sözleşme PartnerleriIII. İşçi Sendikaları

A. Son Dönem Üyelik İstatistikleri

B. İngiliz Sendikalarındaki Üye Düşüşünü Etkileyen FaktörlerIV. İşveren BirlikleriV. Toplu Sözleşmeler

A. İçerik, Kapsam Ve İşlevler

B. Toplu Sözleşme Türleri, Kapsamları Ve Son GelişmelerVI. Toplu Sözleşme SüreciVII. Endüstriyel Eylem__________________________________________________

- Çek Cumhuriyeti'nde Toplu Sözleşme Sistemi

(Dr. Martin Stefko, Ph.D)I. Tarihsel Gelişim Süreci

A. 19. Yüzyıldan 1945'e Kadar Olan Tarihi Süreç

B. 1945- 2006 Arası DönemII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşmenin Tarafları

A. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Örgütlenme Özgürlüğü

B. Toplu Sözleşmenin TaraflarıIII. Sendikalar

A. Karakteristik Özellikleri Ve Yapılanmaları

B. Sendikaların Yetkileri

C. Sendikaların Görevleri

1. Onaylama Ve Kontrol Hakkı

2. Bilgilenme Hakkı

3. Müzakere Hakkı

4. Sendika Organında Görev Almanın Teminatı

5. Sendikaların Temsil GücüIV. İşveren BirlikleriV. Toplu Sözleşmeler

A. Toplu Sözleşme Kavramı

B. Toplu Sözleşmelerin Geçerlilik Alanı

C. Toplu Sözleşme Türleri Ve Son Yıllardaki Gelişmeler

D. TeşmilVI. Toplu PazarlıklarVII. İş Mücadeleleri

A. İş Mücadelesi Kavramı Ve Çeşitleri

B. İş Mücadelelerinin Meşruiyeti

C. İş Mücadelesinin Uygulanma Süreci

D. İş Mücadelesinin Sonuçları

E. İş Mücadelelerinin Anlamı Ve Kapsamı__________________________________________________

- Danimarka'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Gerhard Ring / Cad. Dr. Line Olsen- Ring Ll.M)I. Tarihsel BakışII. Toplu Sözleşme Özerkliliği Ve Toplu Sözleşme PartnerleriIII. SendikalarIV. İşveren KuruluşlarıV. Toplu SözleşmeVI. Toplu Pazarlık Süreci

A. Arabuluculuk Süreci

B. Hakem Kurulu Süreci

1. Arabuluculuk

2. Hakem Yoluyla Uyuşmazlığın Çözümü

C. İş Mahkemesi SüreciVII. İş MücadelesiVIII. Ulusal ÖzelliklerIX. Değişen Toplu Sözleşme Politikası__________________________________________________

- Fransa'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Otto Kaufmann)I. Kolektif İş Hukukunun Gelişim SüreciII. Toplu Sözleşme Partnerleri

A. Sendikalar Ve Sendikal Haklar

1. Genel Olarak

2. Sendikaların Kuruluşu, Amaçları Ve Görevleri

B. Sendikaların Temsil Gücü Ve Faaliyetleri

1. Temsil Gücü

C. İşveren Birlikleri

1. Genel Olarak

2. İşveren Birliklerinin Temsil GücüIII. Kolektif Pazarlık

A. Genel Olarak

B. Toplu Pazarlığın İçeriği

C. Toplu Pazarlık Ve Toplu Sözleşme Düzeyleri

1. Toplu Sözleşme İmzalama Koşulları

2. Ulusal Ve Mesleklerüstü Toplu Sözleşmeler

3. İş Kolu Seviyesi Toplu Sözleşmeleri

4. İşletme Toplu Sözleşmeleri

5. Holding Düzeyinde Toplu Sözleşmeler

D. Kolektif Pazarlılarda Yeni TrendlerIV. İş Mücadelesi

A. Grevi Uygulama Hakkı Ve Bir Grevin Ortaya Çıkış Süreci

B. Grev Ve Grevin Sonuçları__________________________________________________

- İspanya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Holm Detlev Köhler)I. Demokratik Çalışma İlişkilerinin OluşumuII. Sendikalar Ve İşveren ÖrgütleriIII. İspanyol Çalışma İlişkilerinin YapısıIV. Esneklik Ve Globalleşme: Yeni Etkiler__________________________________________________

- İtalya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Edoardo Ales)I. Tarihsel Bakış

A. Toplu Sözleşme

B. İş Mücadelesi AraçlarıII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşme Ortakları

A. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Koalisyon Özgürlüğü

B. Toplu Sözleşme Ortakları

1. Sendikalar

A) Sendikaların Kuruluşu Ve Görevleri

2. İşveren Örgütleri

B) İşveren Örgütlerinin Kuruluşu Ve GörevleriIII. Toplu Sözleşme

A. Toplu Sözleşmenin Normatif Etkisi, İçeriği Ve Fonksiyonu

B. Toplu Sözleşmelerin KapsamıIV. Toplu Pazarlık Süreci

A. Toplu Pazarlık Sürecinin AşamalarıV. İş Mücadelesi

A. İş Mücadelesi Kavramı Ve Araçları

1. İş Mücadelesi Kavramı

2. İş Mücadelesi Araçları

B. İş Mücadelesi Araçlarının Hukuksallığı

C. İş Mücadelesinin Sonuçları__________________________________________________

- Litvanya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Tomas Davulis)I. Tarihsel BakışII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşme PartnerleriIII. SendikalarIV. İşveren ÖrgütleriV. Litvanya İş Hukukunun Hukuksal Kaynağı Olarak Toplu İş Sözleşmesi

A. Toplu Sözleşmenin Normatif Etkisi Ve Fonksiyonu

B. Toplu Sözleşme Çeşitleri

C. Toplu Sözleşmenin Tanımı

D. Toplu Sözleşmenin İçeriği

E. Toplu Sözleşmelerin Geçerli Olduğu Alanlar, Bağlayıcılığı Ve TeşmilVI. Toplu Pazarlık SüreciVII. Toplu Sözleşmeler İle İlgili Uyuşmazlıklar

A. Çıkar Çatışmaları Ve İş Mücadelesi

B. Toplu Sözleşmenin Uygulanması İle İlgili Çıkan UyuşmazlıklarVIII. Kamu Sektöründe Toplu SözleşmelerIX. Genel Değerlendirme__________________________________________________

- Macaristan'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Dr. Erika Kovacs)I. Tarihsel Bakış

A. Toplu Sözleşme Hareketinin Başlangıcı

B. Komünist Dönem

C. Demokratik DönüşümII. Yasal KaynaklarIII. Koalisyon Özgürlüğü

A. Anayasa

B. Örgütlenme Kanunu

C. İş KanunuIV. Toplu Sözleşme Tarafları

A. Yasal Düzenlemeye Göre Toplu Sözleşme Tarafları

B. Sendika Kavramı

C. Sosyal OrganizasyonlarV. Toplu Sözleşme Ehliyeti

A. Genel Bakış

B. Bağımsızlık

C. Sendikaların Toplu Sözleşme Ehliyeti

D. Toplu Sözleşme Ehliyetinden Kaynaklanan Sorunlar

1. Formel Kriterler

2. Çalışma Konseyi İle Sendika Yetkilerinin İçiçe Girmiş Olması

3. İşyeri Seviyseinin Üzerinde Yetkili Sendikanın Tanımlanmaması Sorunu

4. İşletmelerdeki Düzenlemeler Çok KatıdırVI. Sendika Ve İşveren Üst Kuruluşları

A. Sendikalar

B. İşveren ÖrgütleriVII. Macar Toplu Sözleşme Modeli

A. Genel Bakış

B. Ulusla Düzeyde Üç Taraflı Pazarlıklar

C. İşkolu Toplu Sözleşmeleri

D. Firma Toplu Sözleşmelerinin BaskınlığıVIII. Toplu Sözleşme İmzalanması, İçeriği Ve Sona Ermesi

A. Toplu Sözleşmenin İmzalanması

B. Tescil Süreci

C. Toplu Sözleşmenin Bağlayıcılığı

D. Toplu Sözleşmenin İçeriği

E. Toplu Sözleşmenin Son BulmasıIX. Toplu Sözleşmelerin Güncel GörünümüX. TeşmilXI. Kolektif Uyuşmazlıklarda Yargı Dışı Çözüm YollarıXII. İş Mücadeleleri__________________________________________________

- Slovakya'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Prof. Dr. Helena Barancova)I. Tarihsel Kökenleri Ve Hukuksal KaynaklarıII. Avrupa Ve Devletler Hukukunun EtkisiIII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşmelerin Tarafları

A. Toplu Sözleşmenin Tarafları

1. Sendikal Organizasyonlar

A) Sendika Birlikleri

B) Konfederasyon Ve Üye Sendikaları

2. İşverenler

3. DevletIV. Sendikal Organizasyonlar

A. Bireysel Özgürlük Ve Sendikal Hareket

1. Sendikaların YetkileriV. İşveren KuruluşlarıVI. Çalışma KonseyleriVII. Toplu Sözleşmeler

A. Toplu Sözleşmelerin Hukuksal Niteliği

B. Toplu Sözleşmenin Konusu

C. Toplu Sözleşme Çeşitleri

D. Toplu Sözleşmelerin İçeriği

E. Toplu Sözleşmelerin Şekil Şartı

F. Toplu Sözleşmelerin Kapsamı

1. Kişiler Bakımından

2. Alan Bakımından

G. Toplu Sözleşme Yoluyla İşgörenlerin İş Kanunu Kaynaklı Haklarının Genişletilmesi

H. Toplu Sözleşmelerin Etkisi Ve Süresi

İ. Toplu Sözleşmelerin Tescili Ve İlanı

J. Toplu Sözleşmelerin Teşmil EdilmesiVIII. Toplu Pazarlık Süreci

A. Toplu Pazarlık Kavramı Ve Temel Özellikleri

B. Toplu Pazarlığın Bireysel Geçerlilik Alanı

C. Toplu Pazarlık Sürecinin İşleyişiIX. Kolektif Uyuşmazlıklar

A. Toplu Sözleşmenin İmzalanılması İle İlgili Uyuşmazlıklar

1. Arabuluculuk Süreci

2. Hakem Süreci

B. Toplu Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Kapsamında Ortaya Çıkan UyuşmazlıklarX. Grev Ve Lokavt İle İlgili Hukuksal Düzenlemeler

A. Grev

1. Grev Hakkının Anayasal Teminatı

2. Toplu Pazarlık Kanunu Hükümleri Uyarınca Yasal Grev

3. Grev Türleri

4. Grev Hakkının Bireysel Düzeyde Kapsam Alanı

5. Grev Kararı Alınabilinmesinin Koşulları

6. Grev Süresince Sendikal Organların Yükümlülükleri Ve Grev Sırasında İşgörenlerin Durumları

B. Grevin İş Hukuku Açısından Sonuçları

C. Grev Sırasında Hastalık Parası Ve Sosyal Sigortalardan Yararlanma

D. Grevin Diğer Yasal Sonuçları

E. Yasadışı Grev

F. Lokavt

1. Lokavt Kararı Alınabilinmesinin Koşulları

2. Lokavt Sırasında İşgörenlerin Hukuksal Durumu

3. Yasadışı Lokavt__________________________________________________

- Slovenya'da Toplu Sözleşme

(Doç. Dr. Etelka Korpıc- Horvat / Doç. Dr. Darja Sencur Pecek)I. Toplu Sözleşme Sistemine Genel Bir Bakış

A. Slovenya Cumhuriyeti'nde Sosyal Diyalog

B. Slovenya Bölgesinde Toplu Sözleşme Sisteminin Tarihsel GelişimiII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşme Partnerleri

A. Toplu Sözleşme Özerkliği

B. Toplu Sözleşme Partnerleri

1. Sendikalar

A) Sendikanın Tanımı

B) Slovenya'da Sendikal Hareketlerin Gelişimi

C) Sendika Çokluğu

D) Tüzel Kişiliğin Kazanılması Ve Temsilcilik

E) İşyerinde Sendika Temsilciliği Ve Sendika Temsilcisi

2. İşveren KuruluşlarıIII. Toplu Sözleşme

A. Toplu Sözleşmelerin İçeriği

B. Toplu Sözleşme Ortaklarının Özerkliğinin Sınırlandırılması

C. Toplu Sözleşmeler Arasındaki Hiyerarşi

D. Bir Toplu Sözleşmenin İmzalanma Süreci

E. Toplu Sözleşmenin Geçerliliği

F. Toplu Sözleşmenin Yürürlüğünün Başlaması, Süresi Ve Bitimi

G. Kolektif Uyuşmazlıkların Çözümü

H. Toplu Sözleşmelerin Tescili Ve KontrolüIV. Grev Hakkı__________________________________________________

- Türkiye'de Toplu Sözleşme Sistemi

(Doç. Dr. Alpay Hekimler)I. Tarihsel Gelişim SüreciII. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Toplu Sözleşmelerin Tarafları

A. Toplu Sözleşme Özerkliği Ve Sınırları

B. Toplu Sözleşmelerin Tarafları Ve Yetki Sorunu

C. Üst Kuruluşların Toplu Sözleşme Akdedememe SorunuIII. Toplu Sözleşme Sisteminin Asli Aktörleri- Sendikalar

A. Sendikaların Kuruluş Ve Görevler

1. Sendika Kuruluşuna İlişkin Temel Esaslar

2. Sendikaların Yasal Faaliyetleri

B. İşçi Ve İşveren Sendikalarının Organizasyon Yapısı Ve Son Yıllardaki Üye Sayıları Açısından GelişmelerIV. Toplu Sözleşme Sisteminin Genel Esasları Ve Uygulaması

A. Toplu Sözleşme Düzeyleri Ve Son Yıllardaki Gelişim Eğilimi

1. Türkiye'deki Toplu Sözleşme Sisteminin Düzeyini Tayin Eden Üç TipSözleşme

A) İşyeri Toplu Sözleşmesi

B) İşletme Toplu Sözleşmesi

C) Grup Toplu Sözleşmesi

2. Toplu Sözleşme Düzeyleri Açısından Son Yıllardaki Gelişim Eğilimi

B. Toplu Sözleşmeden Yararlarnma

1. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanan Kişiler

2. Dayanışma Aidatı Ödeme Suretiyle Yararlanma

C. Uygulama Alanı Sınırlı Olan Bir Kurum: TeşmilV. Toplu Pazarlık Süreci Ve İşleyişi

A. Toplu Görüşme Çağrısı Ve Görüşmeler

B. Uyuşmazlık Ve Arabuluculuk SüreciVI. İş Mücadelesi Araçları Ve Uygulaması

A. İş Mücadelesi Araçları Kavramı Ve Çeşitleri

B. Kesin Grev Ve Lokavt Yasakları, Geçici Yasaklar Ve İş Mücadelesi Araçlarının Ertelemesi

1. Grev Ve Lokavt Yasakları

2. Geçici Yasaklar

3. Grev Ve Lokavtın Ertelemesi

C. Grev Ve Lokavt Kararının Alınması Ve Uygulamaya Konulması

D. Grev Oylaması

E. Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü

1. Yorum Davası

2. Eda Davası

G. Grev Ve Lokavtın Bugün İtibariyle Taşıdığı Anlam Ve ÖnemiVII. Genel Değerlendirme__________________________________________________

- Yunanistan'da Toplu Sözleşme Sistemi

(Dr. Nıcos Gavalas)I. Tarihsel Gelişim SüreciII. Toplu Sözleşme Özgürlüğü Ve Toplu Sözleşme TaraflarıIII. İşçi SendikalarıIV. İşveren SendikalarıV. Toplu Sözleşmeler

A. Toplu Sözleşme Türleri Ve Son Yıllardaki Gelişmeler

1. Ulusal Genel Toplu Sözleşmeler

2. İşkolu Toplu Sözleşmeleri

3. İşyeri Toplu Sözleşmeleri

4. Meslek Düzeyi Toplu Sözleşmeleri

B. Toplu Sözleşmelerin Geçerlilik AlanlarıVI. Teşmil KurumuVII. Toplu Pazarlık SüreciVIII. İş Mücadelesi Araçları