Kategoriler

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Fiyat Uygulamaları ile Kötüye Kullanılması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

570,00 456,00
285,00 228,00
375,00 300,00

Toplam

Yazar : Av. Halil Çeçen
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 339
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-261-3
ISBN (Online) : 978-605-315-260-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İkinci basısı yapılan bu çalışmanın konusu, Avrupa Birliği ve Türk rekabet hukukuna göre hâkim durumda bulunan teşebbüslerin fiyat uygulamaları ile hâkim durumlarını kötüye kullanması hususundaki hukuki çerçeveyi içermekte olup, Türk hukuk sistemi açısından oldukça yeni bir alan olan rekabet hukuku etraflıca ele alınmıştır. Çalışmasının amaçlarından birisi de Türk rekabet hukuku açısından konunun kavranabilmesi için, Avrupa Birliğinde tez konusunun işleyişi hakkında faydalı olması arzulanan bir araştırma yapmaktır.


İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ III
ÖNSÖZ  V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XV
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM: REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUM 5
 A. Avrupa Birliği Rekabet Hukukunun Temelleri 5
 B. Türk Rekabet Hukukunun Temelleri 10
 C. Genel Olarak Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 14
1. ABA’da Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 14
2. RKHK’da Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 17
 D. Hâkim Durumun Tespiti 19
1. Hâkim Durum Kavramı 23
2. Hâkim Durumun Tespitinde Kullanılan Ölçütler 27
a. Pazar Payı 28
b. Pazardaki Diğer Teşebbüslerin Sayısı ve Pazar Payları 32
c. Pazara Giriş Engelleri 35
                  (1) Lisans Hakları ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 35
                  (2) Sermaye İhtiyacı 36
                  (3) Fazla Kapasite 38
                  (4) Ürün Çeşitliliği ve Müşteri Bağımlılığı 38
                  (5) Teknolojik Üstünlük 40
                  (6) Dikey Entegrasyon ve Dağıtım Kanalları 41
          (7) Piyasaya Girebilme Süresi 42
3. Birden Fazla Teşebbüsün Pazarda Hâkim Durumda Olması 43
     a. Komisyon Kararlarında Birlikte Hâkimiyet 46
          (1) Nestle/Perrier Kararı 46
          (2) Kali & Salz Kararı 47
          (3) Gencor/Lonrho Kararı 48
          (4) Airtours/First Choice Kararı 49
      b. Rekabet Kurulu Kararlarında Birlikte Hâkimiyet 49
           (1) BİRYAY A.Ş. ve YAYSAT A.Ş. Kararı 49
           (2) Hürriyet Gazetecilik A.Ş. - Sabah Yayıncılık A.Ş. -
           Bursa Gazetecilik A.Ş. - Olay Basın Yayıncılık A.Ş. Kararı 50
 E. Hâkim Durumun Tespitinde İlgili Pazar 52
     1. Genel Olarak 54
           2. İlgili Ürün Pazarı 58
           3. İlgili Coğrafi Pazar 63
           4. Pazarın İlgili Zaman Boyutu 67
 F. Üye Devletler Arası Ticaretin Etkilenmesi Kriteri 68
İKİNCİ BÖLÜM: FİYAT UYGULAMALARI İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 73
 A. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Tanımı 73
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasında Haksız Fiyat Uygulamaları 79
     1. Yıkıcı Fiyat Uygulamaları 81
                a. İktisadi Olarak Yıkıcı Fiyat Uygulaması 82
               b. Yıkıcı Fiyat Uygulamalarının Rekabet Düzeni İle İlişkisi 85
               c. Yıkıcı Fiyat Uygulamasının Unsurları 87
                   (1) İktisadi Üstünlük 87
                   (2) Olağandışı Düşük Fiyat 88
                   (3) Niyet 93
                   (4) Hasat Dönemi 97
               d. Şöhret Etkisi ve Yıkıcı Damping 100
               e. Komisyon ve ABAD Kararlarında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları 101
                   (1) AKZO Kararı 101
                   (2) Tetra Pak Kararı 103
                   (3) CEWAL Kararı 104
                   (4) Napier Brown – British Sugar Kararı 105
               f. Rekabet Kurulu Kararlarında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları 105
                    (1) İSBAK Kararı 105
                    (2) BOTAŞ Kararı 108
                    (3) İzocam Kararı 110
                    (4) Türk Telekom / Aycell Kararı 112
                    (5) Hatay Ro Ro Kombine Taşımacılık İşletmeleri A.Ş. Kararı 113
                 g. Yıkıcı Fiyat Uygulamaları Üzerine Genel Değerlendirme 114
     2. Aşırı Fiyat Uygulamaları 117
                a. Aşırı Fiyat Uygulamalarında Rekabet Düzeninin Müdahalesi 120
                b. Fiyatın Aşırı Olduğunun Tespiti 121
                     (1) Aşırı Fiyatlandırmanın Tespitinde Kullanılan Yöntemler 122
                          (a) Fiyat/Maliyet Analizi 122
                          (b) Benzer Ürünlerle Fiyat Kıyaslaması 123
                           (c) Belirli Bir Zamanda Aynı Ürüne Uygulanan Fiyat
                            Farklılıkları 123
                           (d) Aşırı Kâr 124
                c. Komisyon ve ABAD Kararlarında Aşırı Fiyat Uygulamaları 125
                    (1) United Brands Kararı 125
                    (2) SACEM Kararı 126
                    (3) Komisyonun Uluslararası Dolaşım Ücretleri Üzerine
                    Sektör İncelemesi 128
               d. Rekabet Kurulu Kararlarında Aşırı Fiyat Uygulamaları 130
                   (1) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Kararı 130
                   (2) BELKO Kararı 133
                   (3) TÜPRAŞ Kararı 136
                   (4) İzmir Jeotermal Kararı 138
                   (5) İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Kararı 139
                   (6) Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü Kararı 140
                   (7) Mersin Yeni Şehirlerarası Terminal İşletmesi Kararı 142
               e. Aşırı Fiyat Uygulaması Üzerine Genel Değerlendirme 143
     3. Fiyat Sıkıştırması 145
               a. Fiyat Sıkıştırmasını Oluşturan Koşullar 148
                    (1) Ekonomik Koşullar 149
                    (2) Hukuki Koşullar 150
               b. Komisyon ve ABAD Kararlarında Fiyat Sıkıştırması 
               Uygulamaları 151
                     (1) National Carbonising Kararı 151
                     (2) Deutsche Telekom Kararı 152
                     (3) Napier Brown / British Sugar Kararı 153
                     (4) Telefonica Kararı 153
               c. Rekabet Kurulu Kararlarında Fiyat Sıkıştırması 154
                     (1) Nuh Çimento Kararı 154
                     (2) TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. Kararı 157
                     (3) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kararı 159
               d. Fiyat Sıkıştırması Üzerine Genel Değerlendirme 164
     4. İndirim Uygulamaları 165
               a. İndirim Sistemlerinin Rekabet Düzenindeki Yeri 166
               b. İndirim Uygulamaları İle Hâkim Durumun Kötüye 
               Kullanılmasında Farklı Sistemler 169
                     (1) Hedef İndirimi 171
                     (2) Sadakat İndirimi 174
                     (3) Üst Dilim İndirimi 177
               c. Komisyon ve ABAD Kararlarında İndirim Uygulamaları 178
                      (1) European Sugar Cartel Kararı 178
                      (2) Hoffman-La Roche Kararı 179
                      (3) Michelin Kararı 180
                      (4) British Airways Kararı 181
                      (5) Suıiker Unie Kararı 182
                      (6) BPB Kararı 182
                      (7) Intel Kararı 182
               d. Rekabet Kurulu Kararlarında İndirim Uygulamaları 185
                      (1) TURKCELL Kararı 185
                      (2) Doğan Yayın Holding A.Ş. Kararı 187
                      (3) Mey İçki Kararı 191
                      (4) Mey İçki Kararı II 194
               e. İndirim Sistemleri ile İlgili Genel Değerlendirme 196
     5. Fiyat Ayrımcılığı 197
               a. Rekabet Düzeni İçinde Fiyat Ayrımcılığı 199
               b. Fiyat Ayrımcılığının Oluşması İçin Unsurlar 200
                       (1) Eşit Şartlara Sahip Alıcılar 201
                       (2) Aynı Nitelikteki Ürün İçin Farklı Fiyat Uygulaması 201
               c. Seçici Fiyatlama 204
               d. Bağlama ve Paketleme Eylemleri ile Fiyat Ayrımcılığı 208
               e. Zamanın Kullanılmasıyla Fiyatta Ayrımcılık 211
               f. Komisyon ve ABAD Kararlarında Fiyat Ayrımcılığı
               Uygulamaları 212
                      (1) United Brands Kararı 212
                      (2) Football World Cup 1998 Tickets Kararı 213
                      (3) Port of Genoa Kararı 214
               g. Rekabet Kurulunun Kararlarında Fiyat Ayrımcılığı 214
                      (1) MESAM Kararı 214
                      (2) TURKCELL Kararı 216
                      (3) İZOCAM Kararı 217
                      (4) Anadolu Cam Kararı 218
                      (5) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (=DHMİ) Kararı 219
                      (6) Yemek Sepeti Kararı 221
               h. Fiyat Ayrımcılığı ile İlgili Genel Değerlendirme 222
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 225
 A. Genel Olarak 225
 B. Ulusal Rekabet Kurulları ile Ulusal Mahkemelerin ve
        Komisyonun Yetkisi 228
 C. Soruşturma Sonunda Komisyonun Alabileceği Kararlar 238
     1. İhlalin Tespiti ve Sona Erdirilmesi Talebi  238
     2. İhtiyati Tedbir Kararı 242
     3. Verilen Taahhütleri Kabul Etme 243
     4. Hukuka Uygunluk Kararı 247
 D. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasının Yaptırımları 248
     1. Para Cezası 248
     2. Süreli Para Cezaları 254
     3. Zamanaşımı Süreleri 255
 E. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasının Özel Hukuk 
        Bakımından Sonuçları 257
     1. Giriş 257
     2. AB’deki Yasal Düzenlemeler 257
     3. Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler 260
 F. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasından Doğan Tazminat
        Davası 261
     1. Taraflar 261
     2. Tazminat Miktarı 265
     3. Görevli Mahkeme 266
     4. Yetkili Mahkeme 267
     5. Adli Mahkeme - Rekabet Kurulu İlişkisi 268
     6. Uygulanacak Hukuk 270
     7. İspat Yükü 270
     8. Tazminat Davasında Zamanaşımı Süreleri 271
 G. Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Geçerliliği 272
SONUÇ 277
KAYNAKÇA 287