Kategoriler

Avrupa Futbol Mevzuatının Bazı Temel Metinleri (UEFA Mevzuatı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

870,00 696,00
435,00 348,00
570,00 456,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Mustafa Avcı , Volga Yılmaz Gümüş
Basım Tarihi : Ağustos 2015
Sayfa Sayısı : 527
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-065-7
ISBN (Online) : 978-605-315-666-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

ÖNSÖZ.. III

İÇİNDEKİLER.. V

 

UEFA STATÜLERİ

 

UEFA Kongresi Usul Kuralları. 9

UEFA Statülerinin Uygulanmasınaİlişkin Yönetmelikler.. 9

I. TERİMLERİN TANIMLARI. 9

II. GENEL HÜKÜMLER.. 10

III. ÜYELİK.. 12

IV. ONURSAL BAŞKAN VE ONURSAL ÜYELİK.. 15

V. ORGANLAR.. 16

1. Kongre. 16

2. Yönetim Kurulu. 20

3. Başkan. 23

4. Adalet Yönetimi 25

VI. PROFESYONEL FUTBOLSTRATEJİ KONSEYİ, KURULLAR,  

      UZMAN PANELLERİ, ÇALIŞMA GRUPLARI. 27

VII. YÖNETİM... 29

VIII. MUHASEBE.. 30

IX. MEDYA.. 31

X. MÜSABAKALAR.. 32

XI. DİSİPLİN CEZALARI. 35

XII. UEFA STATÜLERİNİN TANINMASI, ANLAŞMAZLIK HALİ. 37

1. UEFA Statülerinin Tanınması 37

2. Ulusal Düzeydeki Anlaşmazlıklar 37

XIII. SON HÜKÜMLER.. 39

XIV. STATÜLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ. 40

UEFA KONGRESİ USUL KURALLARI. 41

UEFA STATÜLERİNİN UYGULANMASINAİLİŞKİN YÖNETMELİKLER.. 44

1. UEFA’ya Kabul Başvurusu. 44

2. Seçimler 45

3. Yürürlük. 46

 

UEFA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ.. 47

I. GENEL HÜKÜMLER.. 47

II. UEFA ACİL DURUM PANELİ. 48

III. UEFA PROFESYONEL FUTBOLSTRATEJİ KONSEYİ. 49

IV. UEFA KURULLARI VE UZMANPANELLERİ. 52

A. UEFA Kurulları 52

B. UEFA Uzman Panelleri 62

C. OrtakHükümler 64

V. UEFA MAÇ YETKİLİLERİ VEEĞİTMENLERİ. 72

A. UEFA Maç Yetkilileri 72

B. UEFA Eğitmenleri 75

C. Ortak Hükümler 75

VI. UEFA YÖNETİŞİM VE UYUM KURULU.. 76

VII. UEFA Genel Sekreteri VeYönetimi. 77

VIII. SON HÜKÜMLER.. 78

 

UEFA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

ÖN BAŞLIK.. 79

I. MADDİ HUKUK.. 80

1. Genel Hükümler 80

2. Suçlar 82

3. Disiplin Cezalarının Belirlenmesi 86

II. USUL HUKUKU.. 87

1. Teşkilat ve Yetki 87

2. Disiplin Kurullarında Yürütülen Kovuşturmalarlaİlgili Genel Hükümler 91

3. Kontrol, Etik Ve Disiplin Kurulunda YürütülenKovuşturmalar 95

4. İtiraz Kurulunda Yürütülen Adli Kovuşturmalar 97

III. ÖZEL HÜKÜMLER.. 99

1. Yürürlük. 99

2. Tanıma Ve Dünya Genelinde Geçerlik. 101

3. Son Hükümler 102

 

UEFA ANTİ-DOPİNG YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ.. 105

I. GENEL HÜKÜMLER.. 105

II. DOPİNG KONTROLÜTEŞKİLATLANMASI. 109

III. ANTİ-DOPİNGKURALI İHLALİ DURUMUNDA UYGULANACAK  

      DİSİPLİN İŞLEMLERİ. 111

IV. DİĞER HÜKÜMLER.. 117

Ek A: UEFAMaçlarını Organize Edenler İçin Talimatlar 119

Ek B: DopingKontrol İstasyonu Planı 121

Ek C:Tanımlar 122

Ek D: Formlar 127

Ek E: NeredeOlduğunu Bildirme Kuralları 138

Ek F: TestSüreci 148

Ek G: Onay VeKabul 158

 

UEFA SAĞLIK YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ.. 159

I. GENEL HÜKÜMLER.. 159

II. OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENESİ. 160

III. OYUNCULAR,TAKIM YETKİLİLERİ, HAKEM EKİBİ VE MAÇ   

      YETKİLİLERİ İÇİN ASGARİ TIBBİGEREKLİLİKLER.. 164

IV. SON HÜKÜMLER.. 171

 

UEFA KULÜP LİSANS VE FİNANSAL FAIR PLAY YÖNETMELİĞİ

ÖNSÖZ.. 173

I. GENEL HÜKÜMLER.. 173

II. UEFA Kulüp Lisansı. 181

Bölüm 1: Lisansör 181

Bölüm 2: Lisans Başvurusu Sahibi Ve Lisans. 185

Bölüm 3: Lisans Ölçütleri 187

Sportif Ölçütler 187

Altyapı Ölçütleri 189

Personelle İlgili Ve İdari Ölçütler 190

Hukuki Ölçütler 194

Finansal Ölçütler 197

III. UEFA KULÜP İZLEME.. 204

Bölüm 1: Dahil Olan Tarafların Hak, Görev VeSorumlulukları 204

Bölüm 2: İzleme Gereklilikleri 205

I. BAŞA BAŞ HESAP KOŞULU DİĞERİZLEME GEREKLİLİKLERİ. 206

IV. Son Hükümler.. 214

Ek I: İstisnalar Politikası 216

Ek II: Lisans Ve İzleme Sorumluluklarının Üye FederasyonaBağlı Bir  

          LigeVerilmesi 218

Ek III: Bu Yönetmelikte Kısım Iı’de Yer AlanHükümlerin  Ulusal Kulüp  

           LisansYönetmelikleriyle Bütünleştirilmesi 219

Ek IV : Kulüp Lisans Sisteminin Olağanüstü Bir ŞekildeUygulanması 221

Ek V: Denetçi Ve Denetçinin Değerlendirme Usullerinin Belirlenmesi 222

Ek VI: Asgari Bildirim Gereklilikleri 224

Ek VII: Finansal Bildirimlerin Hazırlanması İçinDayanak. 233

Ek VIII: ‘Vadesi Geçmiş Borçlar’ Kavramı 238

Ek IX: Lisansörün Finansal Ölçüt Ve Gereklilikleri DeğerlendirmeUsulleri 239

Ek X: Başa Baş Hesap Sonuçlarının Hesaplanması 246

Ek XI: İzleme Gereklilikleri Konusunda DikkateAlınması Gereken  DiğerEtkenler 262

 

 

 

İNGİLİZCE METİNLER

UEFA STATUTES. 267

UEFA ORGANISATIONAL REGULATIONS. 305

UEFADISCIPLINARY REGULATIONS. 343

UEFAANTi-DOPING REGULATIONS. 373

UEFAMEDICAL REGULATIONS. 427

UEFA CLUBLICENSING AND FINANCIAL FAIR PLAY REGULATIONS  443