Kategoriler

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’nde Yer Alan Koruma Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin Türk Hukukundaki Yeri

65,00

Toplam

Yazar : Yavuz Erdoğan
Basım Tarihi : Şubat 2018
Sayfa Sayısı : 363
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-223-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Çalışmanın birinci bölümünde Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi hakkında değerlendirme yapılmış, ikinci bölümde koruma tedbirleri kavramı incelenmiş, üçüncü bölümde ise Sözleşme ile Türk hukukunun karşılaştırması, Sözleşme hükümleri esas alınarak yapılmıştır. Sonuç başlığı altında, Sözleşme ve Türk hukuk sisteminin geliştirilebilmesi için neler yapılabileceğine dair çözüm önerileri de sunulmuştur. Sadece Türk hukukundaki kanuni düzenlemeler değil, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere’deki düzenlemeler de kısaca ele alınmış olup, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile yabancı yüksek mahkeme kararlarından da açıklamalara yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR V
KISALTMALAR XI
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ
1.1. SÖZLEŞME’NİN TARİHÇESİ 13
1.2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE ÖNEMİ 22
1.3. SÖZLEŞME’NİN İÇERİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 32
1.4. SÖZLEŞME KAPSAMINDA TEMEL KAVRAMLAR 36
1.4.1. ADLİ BİLİŞİM KAVRAMI 37
1.4.2. SİBER SUÇ (BİLİŞİM SUÇU – SANAL SUÇ) KAVRAMI 49
1.4.3. BİLGİSAYAR SİSTEMİ KAVRAMI 54
1.4.4. BİLGİSAYAR VERİSİ KAVRAMI 56
1.4.5. HİZMET SAĞLAYICI KAVRAMI 62
1.4.6. TRAFİK VERİSİ KAVRAMI 65
1.4.7. ÖZEL HAYATIN VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ KAVRAMLARI 66
1.5. SÖZLEŞME’NİN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YERİ 75
1.6. SÖZLEŞME KAPSAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 77
İKİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİ
2.1. KAVRAM OLARAK KORUMA TEDBİRİ 92
2.2. KORUMA TEDBİRLERİNİN AMAÇLARI 95
2.3. KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 99
2.3.1. KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLMAK 99
2.3.2. GEÇİCİ OLMAK 108
2.3.3. ARAÇ OLMAK 109
2.3.4. HÜKÜMDEN ÖNCE TEMEL BİR HAKKI SINIRLAMASI 110
2.4. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI 110
2.4.1. GECİKMEDE TEHLİKE BULUNMASI 110
2.4.2. HAKLI GÖRÜNÜŞ 112
2.4.3. ORANTI BULUNMASI (ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ) 115
2.4.4. BİR KARARA DAYANMALI 118
2.4.5. GEÇMİŞTE İŞLENMİŞ BİR SUÇUN BULUNMASI 120
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇLAR SÖZLEŞMESİ’NDE YER ALAN KORUMA TEDBİRLERİ VE BU TEDBİRLERİN 
TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
3.1. SÖZLEŞME’DE YER ALAN MUHAKEME HUKUKUNA İLİŞKİN
         ORTAK HÜKÜMLER 142
3.2. SÖZLEŞME’DE YER ALAN KORUMA TEDBİRLERİ VE BUNLARIN 
         TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ 148
3.2.1. DEPOLANMIŞ BİLGİSAYAR VERİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 149
3.2.1.1. DEPOLANMIŞ BİLGİSAYAR VERİSİNİN HIZLI ŞEKİLDE 
                KORUNMASI 149
3.2.1.1.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 152
3.2.1.1.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMA 162
3.2.1.2. DEPOLANMIŞ TRAFİK VERİSİNİN HIZLI ŞEKİLDE 
                KORUNMASI VE KISMEN AÇIKLANMASI 164
3.2.1.2.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 167
3.2.1.2.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMA 171
3.2.1.3. ÜRETİM SİPARİŞİ 175
3.2.1.3.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 176
3.2.1.3.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMA 180
3.2.1.4. DEPOLANMIŞ BİLGİSAYAR VERİLERİNİN ARANMASI VE 
                BUNLARA ELKONMASI 183
3.2.1.4.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 186
3.2.1.4.1.1. BİLGİSAYARDA ARAMA 188
3.2.1.4.1.2. UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA (ONLİNE) ARAMA 192
3.2.1.4.1.3. BİLGİSAYAR VE VERİLERE ELKONMA 201
3.2.1.4.1.4. UYGULANAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİSİ OLAN 
                        HERHANGİ BİR KİŞİDEN, MAKUL ÖLÇÜDE GEREKLİ 
                        BİLGİLERİ TEMİN ETME 205
3.2.1.4.1.5. ARAMA VE ELKONMADA GENEL HÜKÜMLER OLAN 
                        14 VE 15’İNCİ MADDELERİN TATBİKİ 206
3.2.1.4.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI 207
3.2.1.4.2.1. BİLGİSAYARDA ARAMA 209
3.2.1.4.2.1.1. BİLGİSAYARDA ARAMA 210
3.2.1.4.2.1.2. BİLGİSAYARDA BASİT ARAMA 232
3.2.1.4.2.1.3. BİLGİSAYARDA UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA 
                           ARAMA 234
3.2.1.4.2.2. BİLGİSAYAR VE VERİLERE ELKONMA 238
3.2.1.4.2.3. UYGULANAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİSİ OLAN 
                        HERHANGİ BİR KİŞİDEN, MAKUL ÖLÇÜDE GEREKLİ 
                       BİLGİLERİ TEMİN ETME 250
3.2.1.4.2.4. ELKONAN VERİ VE ARAÇLARIN KORUNMASI 250
3.2.2. İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ BİLGİSAYAR VERİLERİNE İLİŞKİN 
             HÜKÜMLER 252
3.2.2.1. TRAFİK VERİSİNİN GERÇEK ZAMANLI TOPLANMASI 257
3.2.2.1.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMASI 257
3.2.2.1.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI 264
3.2.2.1.2.1.SİNYAL BİLGİSİ VE SİNYAL BİLGİLERİNİN 
                       DEĞERLENDİRİLMESİ 270
3.2.2.1.2.2. MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİTİ 278
3.2.2.1.2.3. İLETİŞİMİN TESPİTİ 280
3.2.4.2. İÇERİK VERİLERİNİN TAKİBİ 290
3.2.2.2.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 291
3.2.2.2.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI 295
3.2.3. KENDİLİĞİNDEN BİLGİ VERME ( SPONTAN BİLGİ) 311
3.2.3.1. SÖZLEŞME’DEKİ UYGULAMA 312
3.2.3.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI 315
SONUÇ 321
KAYNAKÇA 329