Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 2

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Temmuz 2012
Sayfa Sayısı : 394
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1053
ISSN (Online) : 2149-4169
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 1 / Sayı: 2
Yıl: 2012

İÇİNDEKİLER

Makaleler - Görüşler

Son Yasal Düzenlemeler Kapsamında Yabancı Sermaye ile Türkiye’de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisapları
Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Kefalet Ehliyeti Yönünden Şahıs ve Sermaye Şirketleri
Prof. Dr. Ahmet BATTAL

Finansal Yenilikler, Etkileri, Yasal ve İdari Düzenleme İhtiyaçları
Dr. Sinan ŞAHİN

Finansal Kiralama Kanununda ve Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısında Devir Yasağı
Arş. Gör. Begüm Hande ERTÜRK

Conditional Capital Increase System as a New Corporate Financing Structure Yeni Bir Finansman Yöntemi Olarak Şartlı Sermaye Artırım Sistemi

Av. Serkan İÇTEM


ICC Kuralları
Abdurrahman ÖZALP

Haberler
Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı
Yargıtay Ceza Daire Kararları
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uygulamaya İlişkin Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Pratik ve Yararlı Bilgiler

Ticari İçeriği Olmayan Nakit Hareketlerinde Tevsik Mecburiyeti
Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA

Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde Bulundurulması Gereken Düzenlemeler
Özelgeler
Önemli Bilgiler


JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Volume: 1 / Issue: 2
Year: 2012

CONTENTS

Articles - Dictums

Acquisition of Immovable Propety by the Companies with Foreign Capital Established in Turkey According to the Current Legislative Provisions
Prof. Dr. Nuray EKŞI

Bailment Competence for Private and Stock Corporations
Prof. Dr. Ahmet BATTAL

Financial Innovations and its Efficiency, Necessity of the Legal and Administrative Regulations
Dr. Sinan ŞAHIN

Transfer Prohibition on the Law on Financial Leasing and on the Draft Law on Financial Leasing Companies and Factoring Companies and Finance Companies
Res. Asst. Begüm Hande ERTÜRK

Conditional Capital Increase System as a New Corporate Financing Structure
Aal. Serkan İÇTEM

ICC Rules
Abdurrahman ÖZALP

The News
Decisions Of The Court Of Appeal
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal
Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal
Assembly of Criminal Chambers of Court of Appeal Decision
Penal Chamber of Court of Appeal Decisions
Court of Disputes Decision
Practical Informations
Practical and Useful Informations Regarding Investment Trust
Certified Obligation of the Cash Flows Which are not Commercial
Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA
The Points to be Considered by Banks and Financial Institutions
Rulings
Substantial Informations

Yayın Kurulu

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Ahmet Battal
Bora Durmaz
Cemil Aygün
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
Köksal Bayraktar
Mehmet Emin Karaağaç
Murat Duman
Mustafa Akın
Nihat Boz
Nihayet Durukanoğlu
Nilay Acar
Sami Karahan
Tülin Zırhlıoğlu

Danışma Kurulu

Başak Birlik
Başak Yağmur Tekeş
Serkan İçtem
M.Hayati Eriş
Ömer Özkan
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Soner ALTAŞ
  • Son Yasal Düzenlemeler Kapsamında Yabancı Sermaye ile Türkiye’de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisapları - Nihayet Durukanoğlu
  • Kefalet Ehliyeti Yönünden Şahıs ve Sermaye Şirketleri - Ahmet Battal
  • Finansal Yenilikler, Etkileri, Yasal ve İdari Düzenleme İhtiyaçları - Sinan Şahin
  • Finansal Kiralama Kanununda ve Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısında Devir Yasağı - Begüm Hande Ertürk
  • Conditional Capital Increase System as a New Corporate Financing Structure Yeni Bir Finansman Yöntemi Olarak Şartlı Sermaye Artırım Sistemi - Serkan İçtem
  • ICC Kuralları - Abdurrahman Özalp