Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 32 Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan Cilt 2

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 1096
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1053
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

(2. CİLT)

İÇİNDEKİLER

20 Haziran 2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında  Limited Şirket Ortaklarının Ortaklığın Vergi Borcundan Sorumluluğu
Dr. Damla Gül TARHAN 1865
Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları
Dr. Zeynep YASAMAN 1903
Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Dr. Sinan H. YÜKSEL 1933
Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi
Arş. Gör. Deniz Onur ARAS 1961
Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği
Arş. Gör. Burak ETİRLİ 1997
Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil  Eden Suçlar
Hakim Önder BAYRAK 2031
Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu
Av. Ece Fatma ASLAN 2067
Vergi Mahremiyeti Hakkı ve  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi
Av. Ece Fatma ASLAN 2111
Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Taraf Hak ve Yükümlülükleri
Av. Gökçen Ayçin BALCIOĞLU, LL.M. 2153
Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği
Av. Hicret DOĞU
Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU 2231
Kolaylaştırıcı-Değerlendirici Arabuluculuk Ayrımı: Orta Yolda Uzlaşmak Mümkün mü?
Av. Ayben ERDOĞUŞ 2259
Klinik İlaç Araştırma Sözleşmesi
Av. A. Ayça OSMANBAŞ, LL.M. 2279
Telif Hakkına Dayalı Marka Tescil İtirazı
Av. Ozan Ali YILDIZ 2415
Sermaye Piyasası Kanunu m.23 Kapsamında Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerin Kapsamına Yönelik Değerlendirmeler
Öğr. Gör. H. Sena AKKIŞLA 2445
Ödünç Alınmış Sesler: Pelham Kararı’ndan Sonra Sampling
Oğulcan EKİZ 2477
Türk Borçlar Kanununun 470. Maddesi -Eser Sözleşmesi- Kapsamında Fikri Eser Kavramının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN 2507

Uzman Görüşleri 2543
Edinilmiş Mal Rejimiyle İlgili Bazı Sorunlar
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ 2545
Kefalete Benzer Sözleşmelerde Şekil (TBK m. 603 Hükmünün Eleştirisi)
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2591
Süresinden Sonra Açtığı “İhalenin Feshi Davası” Reddedilen Borçlu, “Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası” Açabilir mi?
Av. Talih UYAR 2599
Çalışan Buluşları Hukukunda Teşvik Ödülü
Av. Dr. Öğr. Üyesi Cahit SULUK 2611
Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar
Dr. İhsan BAŞTÜRK 2621
Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yedek Parçaların Tasarım Hakkının Korunması
Av. Ayça Güntülü ALKAN, LL.M. 2651
İkinci ve Daha Sonraki Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği ve Hükümsüzlük Davalarında İstemlerin Sınırlandırılarak Değiştirilmesi
Hülya ÇAYLI (Kimya Mühendisi, Avrupa Patent Vekili) 2683
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Dürüst Ticari Kullanımı
Av. Doğuş Can ÇİÇEKLİ, LL.M. 2693

Patent Hukukunda “Plausibility”
Uğur ÇOLAK (Em. Hakim) 2721
Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinin Banka Tarafından Şekil ve Kişi Bakımından İncelenmesi
Av. Arb. Bora DURMAZ, LL.M. 2741
Patentin Sağladığı Hak Faraziyesinin Geçersizliği
İlhami GÜNEŞ 2767
Para Borcunun Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklıya Devri Suretiyle İfası
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR
Av. Özay Şule GÜRSES 2807
Kredi Alanın Borçları
Av. Cüneyt TENEKECİ 2829
Eski Hukuktan Kaynaklanan Taşınmaz Hakları
Gürsel Öcal DÖRTGÖZ 2863
Fikri Haklar Kavramı Üzerine Görüşler
M. Kaan DERİCİOĞLU 2877
Sadri Maksudi Arsal’ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı
Öğr. Gör. Tolga ERSOY 2885

Haberler 2893

Yargıtay Kararları 2917
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 2919
Yargıtay Ceza Daire Kararları 2929

Önemli Bilgiler 2931

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2973
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU 2978
LEGALBANK ABONELİK FORMU 2979
KİTAP SİPARİŞ FORMU 2980

Hakan Üzeltürk

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Balca Çelener
Ege GÖKTUNA
Erişah Arıcan
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Köksal Bayraktar
Mahmut Koca
Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Veysi Seviğ
 • 20 Haziran 2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Limited Şirket Ortaklarının Ortaklığın Vergi Borcundan Sorumluluğu - Damla Gül Tarhan
 • Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları - Zeynep Yasaman
 • Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi - Sinan H. Yüksel
 • Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi - Deniz Onur Aras
 • Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği - Burak Etirli
 • Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil Eden Suçlar - Önder Bayrak
 • Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu - Ece Fatma Aslan
 • Vergi Mahremiyeti Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi - Ece Fatma Aslan
 • Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Taraf - Gökçen Ayçin Balcıoğlu
 • Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği - Hicret Doğu, Hakkı Mert Doğu
 • Klinik İlaç Araştırma Sözleşmesi - A. Ayça Osmanbaş
 • Telif Hakkına Dayalı Marka Tescil İtirazı - Ozan Ali YILDIZ
 • Sermaye Piyasası Kanunu m.23 Kapsamında Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerin Kapsamına Yönelik Değerlendirmeler - H. Sena Akkışla
 • Ödünç Alınmış Sesler: Pelham Kararı’ndan Sonra Sampling - Oğulcan Ekiz
 • Edinilmiş Mal Rejimiyle İlgili Bazı Sorunlar - Şeref Ertaş
 • Kefalete Benzer Sözleşmelerde Şekil (TBK m. 603 Hükmünün Eleştirisi) - Ahmet M. Kılıçoğlu
 • Süresinden Sonra Açtığı “İhalenin Feshi Davası” Reddedilen Borçlu,“Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası” Açabilir mi? - Talih Uyar
 • Çalışan Buluşları Hukukunda Teşvik Ödülü - Cahit SULUK
 • Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar - İhsan Baştürk
 • Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yedek Parçaların Tasarım Hakkının Korunması - Ayça Güntülü Alkan
 • 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Dürüst Ticari Kullanımı - Doğuş Can Çiçekli
 • Patent Hukukunda “Plausibility” - Uğur Çolak
 • Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinin Banka Tarafından Şekil ve Kişi Bakımından İncelenmesi - Bora Durmaz
 • Patentin Sağladığı Hak Faraziyesinin Geçersizliği - İlhami Güneş
 • Para Borcunun Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklıya Devri Suretiyle İfası - İbrahim Murat Haznedar, Özay Şule GÜRSES
 • Kredi Alanın Borçları - Cüneyt TENEKECİ
 • Eski Hukuktan Kaynaklanan Taşınmaz Hakları - Gürsel Öcal Dörtgöz
 • Fikri Haklar Kavramı Üzerine Görüşler - M. Kaan Dericioğlu
 • Sadri Maksudi Arsal’ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı - Tolga Ersoy
 • Kolaylaştırıcı-Değerlendirici Arabuluculuk Ayrımı: Orta Yolda Uzlaşmak Mümkün mü? - Ayben Erdoğuş
 • İkinci ve Daha Sonraki Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği ve Hükümsüzlük Davalarında İstemlerin Sınırlandırılarak Değiştirilmesi - Hülya Çaylı