Kategoriler

Barış Zamanı Psikolojik Savaş Faaliyetlerinin İç İşlerine Müdahale Etmeme İlkesi Açısından İncelenmesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

265,00 212,00
135,00 108,00
175,00 140,00

Toplam

Yazar : Emir Abbas GÜRBÜZ
Basım Tarihi : Aralık 2021
Sayfa Sayısı : 135
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-960-5
ISBN (Online) : 978-605-315-961-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Rusya’nın Kırım’ı işgaliyle başlayan, Avrupa ve Amerika’da aşırı sağ ve sol akımların yükselmesiyle devam eden sürecin arka planında ülkelerin siyasi ve sosyal statükolarına yönelik yabancı güçlerin müdahalesi bulunmaktadır. Bu durumun gözle görünür hale gelmesi karşısında psikolojik savaş, hibrit savaş kavramıyla birlikte yeniden hayatımıza girmiştir. Otoriter rejimlerin, müreffeh demokratik ülkelerdeki özgürlük ortamını avantaja çevirerek beşinci kol faaliyeti niteliğinde psikolojik harp faaliyetlerine hız vermesi bu sorunu daha da görünür kılmıştır. Soğuk Savaşın temel enstrümanlarından biri psikolojik savaş olmasına rağmen uluslararası hukuk normlarının tam anlamıyla olgunlaşmaması sebebiyle psikolojik savaşın hukuki boyutu akademik camiada fazlaca tartışılmamıştır. Ancak günümüzde hukuk normlarının yerleşmesi ve hukuku şekillendiren siyaset faktörünün nispeten azalması neticesinde psikolojik savaşın yeri tartışılmaya başlanmıştır. Barış Zamanı Psikolojik Savaş Faaliyetlerinin İç İşlerine Müdahale Etmeme İlkesi Açısından İncelenmesi adlı bu kitapta, devletlerin barış zamanlarında birbirlerine karşı yürüttüğü psikolojik savaş faaliyetlerinin uluslararası hukuktaki yeri incelenmeye çalışılmıştır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III

ABOUT THE BOOK V

ÖZET IX

ABSTRACT XI

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR XIII

KISALTMALAR XV

1. GİRİŞ

2. PSİKOLOJİK SAVAŞ VE TEORİSİ

2.1. Psikolojik Savaşın Tarihi 26

2.2. Psikolojik Savaşın Amaçları 28

2.3. Psikolojik Savaşın Araçları 29

2.3.1. Sivil Toplum Kuruluşları Aracılığıyla Psikolojik Savaş 31

2.3.2. Geleneksel Medya Aracılığıyla Psikolojik Savaş 32

2.3.3. Sosyal Medya Aracılığıyla Psikolojik Savaş 35

2.3.4. Beşinci Kol ile Psikolojik Savaş 41

2.4. Barış Zamanı Psikolojik Savaş Örnekleri 43

2.4.1. Erken Dönem Barış Zamanı Psikolojik Savaş 44

2.4.2. Soğuk Savaş Dönemi Psikolojik Savaş 47

2.4.3. Yeni Nesil Teknolojiler ve Hibrit Savaş 52

3. PSİKOLOJİK SAVAŞ VE GÜNCEL HUKUKİ TARTIŞMALAR

3.1. Devletlerin İç Hukukunda Mevcut Yasal Düzenlemeler ile Mücadele Çabası 59

3.2. Devletlerin Yeni Duruma Uygun Yasalar Hazırlama Çabaları 61

3.3. Küreselleşen Sorunla Uluslararası Hukukla Mücadele 63

4. İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEME İLKESİ

4.1. İçişlerine Müdahale Etmeme İlkesi Tarihi 69

4.2. Uluslararası Metinlerde ve Yargı Kararlarında İç İşlerine Müdahale Etmeme İlkesi 72

4.3. İçişlerine Müdahale Etmeme İlkesinin Somutlaşan Kriterleri 74

4.4. Psikolojik Savaş Faaliyetleri ve İç İşlerine Karışmama İlkesi 80

4.5. İç İşlerine Müdahale Etmeme İlkesi ve Seçimlere Müdahale Tartışmaları 83

5. EMSALLER ÇERÇEVESİNDE BARIŞ ZAMANI PSİKOLOJİK SAVAŞ FAALİYETLERİ VE İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEME İLKESİ

5.1. Karadağ’ın NATO’ya Üyelik Sürecinde Rus Faaliyetleri 87

5.2. Brexit Sürecinde Rus Etkisi 93

5.3. 2016 Amerikan Başkanlık Seçimlerine Rus Müdahalesi 97

5.4. 2014 Ukrayna Krizi ve Rus Müdahalesi 102

6. SONUÇ

KAYNAKÇA 113

ÖZGEÇMİŞ 135